Räntebevis Stora Enso Oyj

Genom att placera i Stora Enso Oyj får du en årlig kupongavkastning på 2,8 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är Norska kronan och minsta placering är 10 000 kronor. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.