Telefonica, S.A.

De nya Räntebevisen Telefonica, S.A. går att köpa fram till och med den 18 december 2019

Räntebevis Telefonica, S.A.

Genom att placera i Räntebevis Telefonica, S.A. får du en årlig kupongavkastning på 2,52 procent. Teckningstiden går ut den 18 december 2019. Valuta av Räntebevis är Norska kronan och minsta placering är 10 000 kronor. Läs mer om Räntebeviset och de underliggande bolagen i bifogat material.