Placeringstiden för Kreditbevis Europa High Yield Extra är cirka 5 år och Beviset har kopplats  till kreditrisken för referensbolagen i serie 29 i indexet Markit iTraxx Europe Crossover (75 bolag, läget 8/2018). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Beviset ger en fast ränteavkastning på 6,5 % (årlig avkastning) om högst 9 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. Räntan betalas en gång om året.  Eftersom kreditbeviset Europa High Yield Extra inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.