Placeringstiden för Kreditbevis USA High Yield Extra är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 30 i indexet Markit CDX North America High Yield (100 bolag, läget 6/2018). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. Nedan ges exempel på kredithändelser. Beviset ger en fast ränteavkastning på 6,75 %* (årlig avkastning) om högst 15 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. Räntan betalas en gång om året. Eftersom kreditbeviset USA High Yield Extra inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring