Kreditbevis USA High Yield Extra Kumulativ

Beviset ger ett lockande förfallovärde på 140 %, om högst 9 referensbolag råkar ut för en kredithändelse

Placeringstiden för Kreditbevis USA High Yield Extra Kumulativ är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 30 i indexet Markit CDX North America High Yield (100 bolag, läget 5/2018). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. 

Beviset ger ett lockande förfallovärde på 145 % (indiktavit, minst 138 %) om högst 15 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. I ett Kreditbevis med kumulativ ränta kan du dra nytta av ränta på ränta-beräkningen. Eftersom kreditbeviset USA High Yield Extra Kumulativ inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.