Placeringstiden för Kreditbevis USA High Yield Extra Kumulativ är cirka 5 år och Beviset har kopplats till kreditrisken för referensbolagen i serie 30 i indexet Markit CDX North America High Yield (100 bolag, läget 5/2018). Med kreditrisk avses risken för att ett bolag inte klarar av sina betalningsskyldigheter. 

Beviset ger ett lockande förfallovärde på 145 % (indiktavit, minst 138 %) om högst 15 referensbolag råkar ut för en kredithändelse. I ett Kreditbevis med kumulativ ränta kan du dra nytta av ränta på ränta-beräkningen. Eftersom kreditbeviset USA High Yield Extra Kumulativ inte är kapitalskyddat kan du delvis eller helt förlora det belopp som du har placerat.

Hoppsan! Om du vill se innehåll av detta slag ska du först godkänna Nordeas cookies för marknadsföring