Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Hintamuutokset 1.9.2019

Syyskuun alussa voimaan tuleva uusi kuluttajansuojalaki (KSL) rajoittaa kulutusluotoista ja -limiiteistä sekä korotettavista luotoista perittäviä korkoja ja muita kuluja.

Lakimuutoksen päätavoitteena on pyrkiä rajoittamaan kulutusluottojen hintoja ylivelkaantumisen hillitsemiseksi, asettaen hintakaton perittäville koroille ja kuluille. Muutoksen tavoitteena on kulujen yksinkertaistaminen sekä niiden siirtäminen marginaaleihin ja sen myötä kulutusluotoille on asetettu kulu- ja korkokatto. 

Nordeassa muutokset vaikuttavat lähinnä kulutusluottojen ja -limiittien sekä luottokorttien hinnoitteluun.

Lakimuutokseen perustuva uusi hinnoittelu koskee:

 • 1.9.2019 jälkeen myönnettyjä uusia kulutusluottoja. 
 • Vanhoja luottoja, joita korotetaan 1.9.2019 jälkeen. Korotuksessa koko luotolle astuvat voimaan uuden lain mukaiset hinnat ja ehdot. 
 • Vanhoja luottoja, joiden maksuaikaa pidennetään yli 14 päivää 1.9. jälkeen, vaikka luottoon ei olisi tehty muutoksia. Maksuajan pidentäminen ei kuitenkaan muuta luoton ehtoja tai hintoja uuden lain piiriin.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä lakimuutos tarkoittaa Nordean asiakkaille?

Koko markkinassa luovutaan perinteisistä korkeista avausmaksuista ja järjestelypalkkioista. Tästä on etua tietysti asiakkaalle: Luotolle ei aiheudu alussa mitään suuria kuluja kuten ennen, vaan luoton kulut jakautuvat tasaisemmin koko sen juoksuajan.

Nordeassa muutokset vaikuttavat lähinnä kulutusluottojen ja -limiittien sekä luottokorttien hinnoitteluun, jolloin hinnat voivat vähän joko laskea tai nousta, mutta muutokset ovat vähäisiä.

Muutos koskee vain niitä asiakkaita, jotka hakevat uutta luottoa tai luottokorttia tai korottavat vanhaa luottoaan 1.9.2019 tai sen jälkeen. Olemassa olevia luottoja uusi sääntely ei koske.

Mitä luottoja lakimuutos koskee?

Nordean tuotteista lakimuutos koskee seuraavia tuotteita: 

 • Joustoluotto ja Joustorahoitus, 
 • tililimiitti,
 • opintolaina, 
 • kaikki velkakirjalainat poislukien asuntolainat
 • AsuntoJousto
 • Nordea Gold, Nordea Credit, Nordea Premium, Nordea Platinum ja Nordea Black -luottokortit
 • TUOHI Mastercard
 • Finnair Plus Mastercard ja Stockmann Mastercard
Onko laki- ja hintamuutokset huononnus vai parannus?

Lailla on pyritty rajoittamaan kulutusluottojen hintoja ylivelkaantumisen hillitsemiseksi, asettaen kulu- ja korkokaton perittäville koroille ja kuluille. Muutoksen tavoitteena on kulujen yksinkertaistaminen sekä niiden siirtäminen marginaaleihin. Se on enemmänkin hinnoittelun yksinkertaistamista:

 • Luovumme suuresta osasta erillisiä euro- tai eurosenttimääräisiä kuluja
 • Tuomme osalle tuotteista kuukausittaisen kulun
 • Tarkistamme marginaaleja

Asiakkaillemme kuukausi- tai vuosi kokonaishinnat pysyvät suunnilleen saman suuruisina tai nousevat hieman. Pankin ansainta ei muutu, mutta hinnoittelu yksinkertaistuu, josta on etua sekä asiakkaille, että pankille.

Kallistuuko opintolaina?

Ei kallistu. Opintolaina oli jo nykyisellään uuden lain korkokaton ja kulukaton mukainen.