Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Rahastot – valitse juuri sinulle sopiva rahastokohde

Rahastot sopivat niin säästäjälle kuin sijoittajallekin. Rahastot ovat helppo tapa hajauttaa sijoituksesi ja alkuun pääset halutessasi jo pienelläkin summalla.

Mikä on rahasto?

Rahastolla tarkoitetaan usein arvopapereista ja/tai korkosijoituksista koostuvaa säästämisen ja sijoittamisen tuotetta.

Sijoittamalla rahastoon saat rahasto-osuuden, joka osakkeen tavoin oikeuttaa osuuteen kyseisen rahaston tuotoista. Rahaston tuotto perustuu sen sisältämien sijoitusten tuottoihin. Sijoitusten tuotot voivat olla osinkoja, korkoja sekä sijoituskohteiden arvonnousuja ja -laskuja.

Tähtirahastot

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää

Säästäjän rahastot

Säästäjän rahastot sopivat sinulle, jos koet, että markkinoiden ja sijoitusten seuraaminen vie liikaa aikaa tai vaivaa.
 
 

Lue lisää

Ilmasto ja ympäristö -rahasto

Ilmasto ja ympäristö -osakerahasto sijoittaa yrityksiin, joiden kestävät ilmastoratkaisut tukevat siirtymistä vähähiilisempään talouteen.

Lue lisää

Nordea Global Gender Diversity -rahasto

Nordea Global Gender Diversity -rahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi rekrytoinnissaan, työehdoissaan ja johtopaikoillaan.

Lue lisää

Rahastosäästösopimus

Kun säästät rahastoon säännöllisesti ja pitkäjänteisesti, voi pienistäkin summista kertyä ajan myötä sievoiset säästöt.
 

Lue lisää

Rahastosäästäminen lapselle

Rahastosäästäminen lapselle kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Säännöllisellä säästämisellä kerrytät pesämunaa lapsen tulevaisuutta varten.

Lue lisää

Rahastot Nyt

Saat tarkempia tietoja yksittäisistä rahastoista

Mitä eri rahastotyyppejä on olemassa?

Rahastot voidaan luokitella sijoituskohteiden perusteella kolmeen kategoriaan.

Korkorahastot

Korkotuotteisiin sijoittavat rahastot, eli korkorahastot, ovat vaihtoehto suorille korkosijoituksille, joita ovat esimerkiksi joukkolainat. Rahastosijoittaja saa jo pienelläkin summalla useita sijoituskohteita, jolloin sijoitusten tuotto-odotus paranee hyvän hajautuksen ansiosta.

Lue lisää

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat pääosin osakkeisiin ja sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen suorien osakesijoitusten vaihtoehdoksi tai niiden rinnalle. Rahastossa varat jaetaan useaan kohteeseen, joten sijoittamiseen liittyvä riski pienenee.

Lue lisää

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan.

Lue lisää

Kenelle rahastot sopivat?

Rahastot sopivat niin säästäjälle kuin sijoittajallekin, sillä rahastot ovat erinomainen tapa säästää sekä hajauttaa sijoitus. Niin sanottuja aktiivisia rahastoja hoitavat Nordean ammattilaiset, joten sinun ei tarvitse seurata markkinoita tai yhtiöitä yhtä tiiviisti, kuin esimerkiksi suorassa osakesijoittamisessa. 

Valitessasi rahastoa, on hyvä muistaa tuotto-odotuksen ja riskin kulkevan käsi kädessä. Matalariskisten rahastojen tuotto-odotukset ovat matalammat kuin korkeariskisten rahastojen tuotto-odotukset. 

Indeksirahastoon sijoittaminen vaatii hieman enemmän omaa aktiivisuutta kuin aktiiviseen rahastoon sijoittaminen. Kun aktiivisen rahaston rahastonhoitaja seuraa markkinoita aktiivisesti ja tekee osto- ja myyntipäätöksiä sen perusteella, sijoittaessasi passiiviseen indeksirahastoon tulee sinun tehdä nämä päätökset itse.

Valitse omaan sijoitusprofiilisi sopiva rahastokohde

Nordean rahastoista voit valita omaan säästöaikaan ja riskitasoon sopivimman vaihtoehdon. Säästäjän rahastoista vähäriskisimmät rahastot ovat korkorahastot, jotka sijoittavat vain korkomarkkinoille. Yhdistelmärahastot ovat rahastoja, jotka sijoittavat sekä korko- että osakemarkkinoille. Yhdistelmärahaston riskitaso nousee sitä myötä, mitä enemmän rahaston sijoitukset painottuvat osakkeisiin. 

Vähäriskisimmät yhdistelmärahastot sijoittavat vain pienen osuuden osakemarkkinoille. Nordean rahastoista löydät laajan kattauksen yhdistelmärahastoja erilaisilla riskitasoilla. Rahastoilla, jotka sijoittavat pelkkiin osakkeisiin, eli osakerahastoilla, on suurimmat tuotto-odotukset, mutta myös suurimmat riskit. 

Mikäli sinua kiinnostaa tutustua yksittäisiin rahastoihin, voit lukea lisää Rahastot Nyt -palvelusta.

Nordea Funds Oy

Nordea Funds Oy on innovatiivinen, laadukkaiden rahastojen hallinnoija, joka luo lisäarvoa sijoittajille.

Rahastojen hinnat

Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio, myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio ja vaihdosta vaihtopalkkio. Verkkopankissa voit tehdä nämä toimeksiannot ilman palkkioita.

Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.

Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu.

Rahastojen palkkiot saat rahastokohtaisesti Rahastot Nytistä.

Rahastojen verotus

Rahastojen verotus toimii pääomaverotuksen periaatteiden mukaisesti. Rahaston rahasto-osuudesta saatava tuotto kuuluu pääomatulon piiriin rahaston lunastuksesta saatavan myyntivoiton tavoin. Pääomatulon verotus on 30 prosenttia 30 000 euroon asti, jonka jälkeen ylimenevästä osuudesta peritään 34 prosenttia veroa.