Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Rahastot ja rahastosäästäminen

Rahastot sopivat niin säästäjälle kuin sijoittajallekin. Rahastosäästäminen on tapa hajauttaa sijoituksesi ja alkuun pääset jo pienelläkin summalla. Nordean rahastoista voit valita parhaat rahastot omaan säästöaikaasi ja riskitasoosi. Rahastomerkintöjä voit tehdä verkkopankissa.

Mikä on rahasto?

Rahastolla tai sijoitusrahastolla tarkoitetaan usein arvopapereista ja/tai korkosijoituksista koostuvaa säästämisen ja sijoittamisen tuotetta. 

Sijoittamalla rahastoon saat rahasto-osuuden, joka osakkeen tavoin oikeuttaa osuuteen kyseisen rahaston tuotoista. Sijoitusrahaston tuotto perustuu sen sisältämien sijoitusten tuottoihin. Sijoitusten tuotot voivat olla osinkoja, korkoja sekä sijoituskohteiden arvonnousuja ja -laskuja.

Miten aloittaa rahastosäästäminen?

 • Digitaalinen sijoitusneuvojamme Nora on sinua varten, jos haluat aloittaa rahastosäästämisen helposti ja haluat apua rahastojen ja sopivan riskiprofiilin valintaan. 
 • Rahastovalitsin sopii sinulle, joka tiedät oman sijoitusprofiilisi. Rahastovalitsin rakentaa sen perusteella sinulle hajautetun rahastosalkun. 
 • Voit myös valita itse mihin rahastoihin sijoitat - voit ostaa rahastoja tai tehdä rahastosäästösopimuksen verkkopankissa. Rahastoihimme pääset tutustumaan tarkemmin Rahastot Nyt -palvelussa.

Säästäjän rahastot

Säästäjän rahastot sopivat sinulle, jos koet, että markkinoiden ja sijoitusten seuraaminen vie liikaa aikaa tai vaivaa.

Lue lisää Säästäjän rahastoista

Vastuulliset yhdistelmärahastot

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisen valinnan rahastoista

Tähtirahastot

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää Tähtirahastoista

Nordea Innovation Stars -rahasto

Rahasto sijoittaa innovatiivisiin, terveydenhuollon, teknologian tai vastuullisuuden saralla toimiviin yhtiöihin. Se on osa Nordean Tähtirahastojen perhettä.

Lue lisää Nordea Innovation Stars -rahastosta

Ilmasto ja ympäristö -rahasto

Ilmasto ja ympäristö -osakerahasto sijoittaa yrityksiin, joiden kestävät ilmastoratkaisut tukevat siirtymistä vähähiilisempään talouteen.

Lue lisää Ilmasto ja ympäristö -rahastosta

Nordea Tasa-arvorahasto

Nordea Tasa-arvorahasto -rahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi rekrytoinnissaan, työehdoissaan ja johtopaikoillaan.

Lue lisää Nordea Tasa-arvorahastosta

Kokeile Rahastovalitsinta

Rahastovalitsin auttaa sinua rakentamaan riskiprofiiliisi sopivan hajautetun rahastosalkun. Alkuun pääset jo 10 eurolla.

Avaa Rahastovalitsin Avautuu uuteen ikkunaan

Rahastot Nyt

Palvelusta saat tarkempia tietoja yksittäisistä rahastoista ja näet myös rahasto-osuuksien päivittäiset arvot, tuotto- ja riskitunnusluvut.

Rahastojen hinnat

 1. Rahasto-osuuksien ostosta eli merkinnästä peritään merkintäpalkkio, myynnistä eli lunastuksesta lunastuspalkkio ja vaihdosta vaihtopalkkio. 
 2. Rahasto maksaa rahastoyhtiölle hallinnointipalkkiota, joka muodostuu rahaston hoidon kustannuksista kuten arvonlaskennasta, kirjanpidosta ja raportoinnista.
 3. Hallinnointipalkkion määrä ilmoitetaan vuotuisena palkkiona. Sitä ei veloiteta erikseen, vaan se vähennetään rahasto-osuuden päivän arvosta. Palkkioon sisältyy rahasto-osuuksien säilytysmaksu. 

Rahastojen palkkiot löydät rahastokohtaisesti Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahastojen verotus

Rahastojen verotus toimii pääomaverotuksen periaatteiden mukaisesti.

 • Rahaston rahasto-osuudesta saatava tuotto kuuluu pääomatulon piiriin.
 • Myös rahaston lunastuksesta saatavasta mahdollisesta myyntivoitosta peritään pääomatulovero.
 • Pääomatulon verotus on 30 prosenttia 30 000 euroon asti, jonka jälkeen ylimenevästä osuudesta peritään 34 prosenttia veroa.
 • Lue lisää sijoitusrahastojen verotuksesta Verohallinnon verkkosivuilta osoitteessa vero.fiAvautuu uuteen ikkunaan.
 • Lisätietoa löydät myös Pörssisäätiön Sijoittajan vero-oppaastaAvautuu uuteen ikkunaan.

Mitä eri rahastotyyppejä on olemassa?

Rahastot voidaan luokitella sijoituskohteiden perusteella kolmeen kategoriaan.

Korkorahastot

Korkotuotteisiin sijoittavat rahastot, eli korkorahastot, ovat vaihtoehto suorille korkosijoituksille, joita ovat esimerkiksi joukkolainat. Rahastosijoittaja saa jo pienelläkin summalla useita sijoituskohteita, jolloin sijoitusten tuotto-odotus paranee hyvän hajautuksen ansiosta.

Lue lisää korkorahastoista

Osakerahastot

Osakerahastot sijoittavat pääosin osakkeisiin ja sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen suorien osakesijoitusten vaihtoehdoksi tai niiden rinnalle. Rahastossa varat jaetaan useaan kohteeseen, joten sijoittamiseen liittyvä riski pienenee.

Lue lisää osakerahastoista

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan.

Lue lisää yhdistelmärahastoista

Kenelle rahastosäästäminen sopii?

Rahastot sopivat niin säästäjälle kuin sijoittajallekin, sillä rahastot ovat erinomainen tapa säästää sekä hajauttaa sijoitus. Niin sanottuja aktiivisia rahastoja hoitavat Nordean ammattilaiset, joten sinun ei tarvitse seurata markkinoita tai yhtiöitä yhtä tiiviisti, kuin esimerkiksi suorassa osakesijoittamisessa. 

Valitessasi rahastoa, on hyvä muistaa tuotto-odotuksen ja riskin kulkevan käsi kädessä. Matalariskisten rahastojen tuotto-odotukset ovat matalammat kuin korkeariskisten rahastojen tuotto-odotukset. 

Indeksirahastoon sijoittaminen vaatii hieman enemmän omaa aktiivisuutta kuin aktiiviseen rahastoon sijoittaminen. Kun aktiivisen rahaston rahastonhoitaja seuraa markkinoita aktiivisesti ja tekee osto- ja myyntipäätöksiä sen perusteella, sijoittaessasi passiiviseen indeksirahastoon tulee sinun tehdä nämä päätökset itse.

Valitse omaan sijoitusprofiiliisi sopiva rahastokohde

Nordean rahastoista voit valita omaan säästöaikaan ja riskitasoon sopivimman vaihtoehdon. Säästäjän rahastoista vähäriskisimmät rahastot ovat korkorahastot, jotka sijoittavat vain korkomarkkinoille. Yhdistelmärahastot ovat rahastoja, jotka sijoittavat sekä korko- että osakemarkkinoille. Yhdistelmärahaston riskitaso nousee sitä myötä, mitä enemmän rahaston sijoitukset painottuvat osakkeisiin. 

Vähäriskisimmät yhdistelmärahastot sijoittavat vain pienen osuuden osakemarkkinoille. Nordean rahastoista löydät laajan kattauksen yhdistelmärahastoja erilaisilla riskitasoilla. Rahastoilla, jotka sijoittavat pelkkiin osakkeisiin, eli osakerahastoilla, on suurimmat tuotto-odotukset, mutta myös suurimmat riskit.

Mikäli sinua kiinnostaa tutustua yksittäisiin rahastoihin, voit lukea lisää Rahastot Nyt -palvelusta.

Nordea Funds Oy

Nordea Funds Oy on innovatiivinen, laadukkaiden rahastojen hallinnoija, joka luo lisäarvoa sijoittajille.