Näkökulmia sijoittamiseen

Enemmän näkökulmia sijoittamiseen

Osakkeet

Osakkeiden pitkän aikavälin tuotto on ollut perinteisesti parasta. Hyvän tuoton kääntöpuolena on korkea riski.
 
 
 
 
 
 

Lue lisää

Nordea Capital

Nordea Capital on monipuolinen ja joustava sijoitusratkaisu, joka sopii erityisesti aktiiviseen ja pitkäaikaiseen sijoittamiseen. Sijoitat yhden sopimuksen sisällä useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin ja vaihdat sijoituskohteita ilman vaihdon yhteydessä tapahtuvaa tuoton verotusta.

Lue lisää

Nordea Visio - säästöhenkivakuutus

Sopii varallisuuden siirtoon lähiomaisille. Valittavanasi on useita eri sijoitusvaihtoehtoja, joita voit vaihtaa helposti ja kuluitta verkkopankissa.
 
 
 

Lue lisää

Enemmän näkökulmia teknologiasta

Mitä on tekoäly ja miten se vaikuttaa elämäämme tulevaisuudessa?

Strukturoidut tuotteet

Nordea tarjoaa myös listaamattomia Sijoitusobligaatioita ja SijoittajanTodistuksia, joilla voit hyödyntää meidän markkinanäkemystä.
 
 
 

Strukturoidut tuotteet

Pörssinoteeratut sijoitustuotteet

Nordea tarjoaa pörssilistattuja Bulleja & Beareja, Warrantteja ja Turbowarrantteja
 
 
 
 

Pörssinoteeratut sijoitustuotteet

Hajauta riskiä

Sijoittamisessa riskillä tarkoitetaan epävarmuutta tulevasta tuotosta. Sijoitus on sitä riskipitoisempi, mitä enemmän epävarmuutta sijoituksen tuottoon liittyy. Mitä suurempaa tuottoa tavoittelee, sen suurempaa tuoton vaihtelevuutta eli riskiä on siedettävä. 

1. Tunnista oma suhtautumisesi riskiin

Ihmiset suhtautuvat riskiin eri tavoin. Mieti, mikä on oma suhtautumistapasi riskiin. 

Edullista sijoittajalle olisi korkea tuotto pienellä riskillä. Tuotto ja riski kuitenkin kulkevat käsi kädessä: mitä korkeampi tuotto-odotus on, sitä korkeampi riskikin on. 

2. Pienennä riskiä jakamalla sijoitukset korkosijoitusten ja osakkeiden kesken

Yleinen käsitys on, että tuottoisa sijoittaminen vaatii aina onnistunutta markkina-ajoitusta ja taitavaa yksittäisten sijoituskohteiden valintaa.

Eri omaisuuslajien arvonvaihtelut tasoittavat toisiaan markkinatilanteen vaihdellessa. Samaa tavoitellaan säännöllisellä säästämisellä, jolloin sijoituksia tehdään ajallisesti niin lasku- kuin nousuaikoinakin. Sijoitusten jakamista eri omaisuuslajeihin tai ajallisesti kutsutaan hajauttamiseksi. 

Erot sijoitussalkkujen pitkän aikavälin tuotoissa johtuvat jopa 90-prosenttisesti eroista omaisuuslajipainotuksessa. Yksittäisten arvopapereiden valinnalla tai yksittäisten sijoitusten ajoituksella ei siis pitkällä tähtäimellä ole kovin suurta merkitystä hajautetun sijoitussalkun tuottoon, vaan tärkein sijoituspäätöksesi on omaisuuslajipainotuksen valinta.

3. Hajauta tehokkaasti

Pienetkin sijoitukset saa hajautettua tehokkaasti sijoittamalla sijoitusrahastoihin tai sijoitusobligaatioihin. Niiden avulla salkun hajautuksen saa laajennettua myös kansainvälisiin sijoituksiin.

4. Seuraa säännöllisesti

Jos säästää pitkällä aikavälillä, valittua hajautusta ei tarvitse muuttaa markkinoiden lyhytaikaisten heilahtelujen takia. Kurssien nousut ja laskut muuttavat kuitenkin ajan myötä salkun hajautusta.

Sijoituskohteitten välinen jako kannattaa tarkistaa säännöllisin väliajoin ja palauttaa korko- ja osakesijoitusten painotukset omien tavoitteiden mukaisiksi. Siten esimerkiksi osakesijoituksia myydään kurssien noustua ja ostetaan niiden laskettua.

Nordea Investor

Nordea Investorin avulla seuraat helposti markkinoita missä ja milloin vain. Palvelun avulla voit tehdä toimeksiantoja ja käydä kauppaa silloin, kun se sinulle parhaiten sopii.

Avautuu uuteen ikkunaan