Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Osakkeet ja osakesijoittaminen

Osakkeet sopivat osaksi hajautettua salkkua, jossa varat on jaetaan useampaan kuin yhteen kohteeseen. Osakesijoittaminen vaatii liikkeeseen laskeneiden yhtiöiden sekä ja markkinoiden säännöllistä seuraamista. Tältä sivulta löydät tietoa osakesijoittamisesta sekä ajankohtaisista yhtiötapahtumista.

Mitä osakkeet ovat?

Osakkeet ovat osakeyhtiön liikkeelle laskemia yhtiön omistusosuuksia, jotka tuottavat tiettyjä oikeuksia omistajilleen. Laskemalla osakkeita liikkeelle, yhtiö voi kerätä rahoitusta uusilta omistajilta, jotka sijoittavat varojaan yhtiöön ja saavat vastineeksi tiettyjä oikeuksia.

Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi osuus yhtiön varoista niitä jaettaessa sekä oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Lisäksi, osakkeet oikeuttavat äänioikeuteen yhtiökokouksessa ja oikeuteen saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakeomistuksen oikeuttama äänimäärä voi kuitenkin vaihdella osakelajista riippuen, jos yhtiöjärjestyksessä on näin päätetty. 

Puuilo listautuminen

Yleisöanti alkaa 11.6. ja päättyy arviolta 21.6.2021. Puuilon yleisöanti ja henkilöstöanti on ylimerkitty ja merkintäajat keskeytetty 18.6. klo 16.

Virala Acquisition Companyn listautuminen

Listautumisanti 15.6.–23.6.2021.

Osakesijoittamisen aloittaminen

Suoran osakesijoittamisen aloittaminen on helppoa; 

Osakkeisiin sijoittaminen

Osakesijottaminen ja oikeiden osakevalintojen tekeminen vaatii perehtymistä markkinoihin ja yritysten tunnuslukuihin.

Sijoittaessasi osakkeisiin, voit ensimmäiseksi valita, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa. Osakkeenomistuksella voit myös vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin. Päättäessäsi itse, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa, on syytä käyttää perusteellista harkintaa sijoituskohteen valinnassa. 

Hyvä osingonmaksuhistoria, hyvin laadittu kasvusuunnitelma, lupaavat kasvumahdollisuudet, ammattitaitoinen johto, megatrendien vaikutus yhtiön liiketoimintaan sekä yhtiön tunnuslukujen tarkastelu ovat esimerkkejä potentiaalisista valintakriteereistä, mutta myös monet muut tekijät voivat vaikuttaa osakkeenostopäätökseen. 

Sijoittajan henkilökohtainen kiinnostus  yhtiötä ja markkinoita kohtaan on usein eduksi osakesijoittamisessa.

Osakkeet ja niiden ominaisuudet

Osakkeisiin voi sijoittaa:

  • suoraan ostamalla yksittäisen yhtiön osakkeita pörssistä tai

  • välillisesti osake- ja yhdistelmärahastojen tai sijoitusobligaatioiden kautta.

Lisäksi yksi osakesijoittamisen keino on osakkeiden merkitseminen osakeanneissa tai osakemyynneissä, jossa yhtiön nykyiset omistajat myyvät osia omistuksistaan uusille sijoittajille.

Osakkeet ovat käytännössä arvo-osuuksia ja niitä varten tarvitset osakesäästötilin tai arvo-osuustilin. Osakekaupan toteuduttua saat kaupasta laskelman, jonka avulla selvität myyntivoiton tai -tappion verotuksessa.

Kaupankäyntiin verkkopankissa tarvitset arvo-osuustilin lisäksi kaupankäyntipalvelun. Nordea Investor -palvelun avulla voit antaa pörssitoimeksiantoja sekä seurata niiden toteutumista sekä osakesijoitustesi arvon kehittymistä.

Osakeomistuksen riski pienenee osakesalkkua hajauttamalla

Osakkeet ovat sijoituskohteita, joille on tyypillistä voimakas kurssien vaihtelu. Tästä syystä osakesijoittamisen tuotto-odotukset ovat usein korkeammat kuin esimerkiksi korkosijoituksissa. Samalla osakesijoittamiseen liittyvät riskit ovat vastaavasti suurempia. Paras tapa suojautua osakesijoittamisen riskeiltä on hajauttaa osakkeenomistusta useaan eri kohteeseen.

Osakeomistuksen hajauttaminen voidaan tehdä usealla eri tavalla. Tyypillisiä esimerkkejä osakeomistuksen hajautusstrategioista ovat toimialahajauttaminen, maantieteellinen hajauttaminen ja ajallinen hajauttaminen. Riskiä voi pienentää myös sijoittamalla muihin omaisuusluokkiin, kuten korkosijoituksiin, rahastoihin tai muihin sijoitustuotteisiin. Lue lisää sijoitusten hajauttamisesta ja siitä miksi se on tärkeää.

Tilaa Sijoittajan viikkoraportti

Nordean sijoitusstrategien viikkoraportti, ajankohtaiset artikkelit, blogit ja uutiset joka maanantai sähköpostiisi.

Tilaa uutiskirje tästä Avautuu uuteen ikkunaan

Kätevästi Nordea Investorissa

Nordea Investorin avulla seuraat markkinoita ja hoidat sijoituksesi kätevästi myös älypuhelimella.

Kirjaudu Nordea Investoriin Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa Nordean osakkeesta

Nordean osakkeella käydään kauppaa Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

Lue lisää Nordean osakkeesta Avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu myös muihin sijoitustuotteisin

Nordea Capital

Nordea Capital on monipuolinen ja joustava sijoittamisen ratkaisu, joka sopii erityisesti aktiiviseen ja pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Lue lisää Nordea Capitalista

Pörssinoteeratut sijoitustuotteet

Nordea tarjoaa pörssilistattuja Bull & Beareja, Warrantteja ja Turbowarrantteja.

Tutustu pörssinoteerattuihin sijoitustuotteisiin

Strukturoidut tuotteet

Nordea tarjoaa myös listaamattomia Sijoitusobligaatioita ja SijoittajanTodistuksia, joiden avulla voit hyödyntää sijoittamisessa meidän markkinanäkemystämme.

Tutustu strukturoituihin tuotteisiin