Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Osakkeet ja osakesijoittaminen

Osakkeet sopivat osaksi hajautettua salkkua, jossa varat on jaetaantu useampaan kuin yhteen kohteeseen. Hajauttaminen on järkevää, sillä se pienentää olennaisesti osakesijoittamiseen liittyvää riskiä. Osakkeisiin sijoittaminen vaatii liikkeeseen laskeneiden yhtiöiden sekä ja markkinoiden yleistilanteen säännöllistä seuraamista.

Mitä osakkeet ovat?

Osakkeet ovat osakeyhtiön liikkeelle laskemia yhtiön omistusosuuksia, jotka tuottavat tiettyjä oikeuksia omistajilleen. Laskemalla osakkeita liikkeelle, yhtiö voi kerätä rahoitusta uusilta omistajilta, jotka sijoittavat varojaan yhtiöön ja saavat vastineeksi tiettyjä oikeuksia.

Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluvat esimerkiksi osuus yhtiön varoista niitä jaettaessa sekä oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Lisäksi, osakkeet oikeuttavat äänioikeuteen yhtiökokouksessa ja oikeuteen saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakeomistuksen oikeuttama äänimäärä voi kuitenkin vaihdella osakelajista riippuen, jos yhtiöjärjestyksessä on näin päätetty. 

Suurempi osuus yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista tarkoittaa pääsääntöisesti osakkeenomistajalle myös suurempaa päätösvaltaa yhtiökokouksessa ja yhtiön asioista päätettäessä.

Osakkeisiin sijoittaminen

Suora osakesijoittaminen on teknisesti helppoa; sinun tarvitsee vain avata osakesäästötili tai arvo-osuustili ja kaupankäyntipalvelu, jonka jälkeen voit alkaa käydä osakekauppaa Nordean verkkopalveluissa. Sen sijaan oikeiden osakevalintojen tekeminen vaatii enemmän perehtymistä markkinoihin ja yritysten tunnuslukuihin.

Sijoittaessasi osakkeisiin, voit ensimmäiseksi valita, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa. Osakkeenomistuksella voit myös vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin. Päättäessäsi itse, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa, on syytä käyttää perusteellista harkintaa sijoituskohteen valinnassa. 

Hyvä osingonmaksuhistoria, hyvin laadittu kasvusuunnitelma, lupaavat kasvumahdollisuudet, ammattitaitoinen johto, megatrendien vaikutus yhtiön liiketoimintaan sekä yhtiön tunnuslukujen tarkastelu ovat esimerkkejä potentiaalisista valintakriteereistä, mutta myös monet muut tekijät voivat vaikuttaa osakkeenostopäätökseen. Sijoittajan henkilökohtainen kiinnostus  yhtiötä ja markkinoita kohtaan on usein eduksi osakesijoittamisessa.

Osakeomistuksen riski pienenee osakesalkkua hajauttamalla 

Osakkeet ovat sijoituskohteita, joille on tyypillistä voimakas kurssien vaihtelu. Tästä syystä osakesijoittamisen tuotto-odotukset ovat usein korkeammat kuin esimerkiksi korkosijoituksissa. Samalla osakesijoittamiseen liittyvät riskit ovat vastaavasti suurempia. Paras tapa suojautua osakesijoittamisen riskeiltä on hajauttaa osakkeenomistusta useaan eri kohteeseen.

Osakeomistuksen hajauttaminen voidaan tehdä usealla eri tavalla. Tyypillisiä esimerkkejä osakeomistuksen hajautusstrategioista ovat toimialahajauttaminen, maantieteellinen hajauttaminen ja ajallinen hajauttaminen. Riskiä voi pienentää myös sijoittamalla muihin omaisuusluokkiin, kuten korkosijoituksiin, rahastoihin tai muihin sijoitustuotteisiin.

Kaikki tarvitsemasi tieto osakkeista ja osakesijoittamisesta saatavilla samasta paikasta  

Voit käydä osakekauppaa Nordean verkkopankissa yli 2500 lajilla ja yli 20:llä eri markkinapaikalla sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Lisäksi omaisuuden ja markkinoiden seuraaminen on verkkopankissa vaivatonta. Voit lukea lisää kaupankäynnistä alempana.

Osakkeet ja niiden ominaisuudet

Osakkeisiin voi sijoittaa:

  • suoraan ostamalla yksittäisen yhtiön osakkeita pörssistä tai

  • välillisesti osake- ja yhdistelmärahastojen tai sijoitusobligaatioiden kautta.

Lisäksi yksi osakesijoittamisen keino on osakkeiden merkitseminen osakeanneissa tai osakemyynneissä, jossa yhtiön nykyiset omistajat myyvät osia omistuksistaan uusille sijoittajille.

Osakkeet ovat käytännössä arvo-osuuksia ja niitä varten tarvitset osakesäästötilin tai arvo-osuustilin. Osakekaupan toteuduttua saat kaupasta laskelman, jonka avulla selvität myyntivoiton tai -tappion verotuksessa.

Kaupankäyntiin verkkopankissa tarvitset arvo-osuustilin lisäksi kaupankäyntipalvelun. Nordea Investor -palvelun avulla voit antaa pörssitoimeksiantoja sekä seurata niiden toteutumista sekä osakesijoitustesi arvon kehittymistä.

Kätevästi Nordea Investorissa

Nordea Investorin avulla seuraat markkinoita ja hoidat sijoituksesi kätevästi myös älypuhelimella.

Kirjaudu Nordea Investoriin Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa Nordean osakkeesta

Nordean osakkeella käydään kauppaa Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

Lue lisää nordea.com Avautuu uuteen ikkunaan