Osakesijoittamisen aloittaminen

Suoran osakesijoittamisen aloittaminen on helppoa; 

Mitä osakkeet ovat?

Osakkeet ovat osakeyhtiön liikkeelle laskemia yhtiön omistusosuuksia, jotka tuottavat tiettyjä oikeuksia omistajilleen. Laskemalla osakkeita liikkeelle, yhtiö voi kerätä rahoitusta uusilta omistajilta, jotka sijoittavat varojaan yhtiöön ja saavat vastineeksi tiettyjä oikeuksia. Kaikessa yksinkertaisuudessaan, kun ostat jonkin yhtiön osakkeita, sinusta tulee kyseisen yhtiön osakas.

Listatun osakkeen omistajana sinulla on tiettyjä oikeuksia. Yhtiön sivuilla kannattaa vierailla säännöllisesti ja tarkistaa sijoittajille suunnatut tiedotteet ja ilmoitukset. Omistamiesi yhtiöiden osalta Nordea julkaisee tiedot mm. yhtiökokouksen päivämääristä verkkopankissasi. Kirjautumalla verkkopankkiinAvautuu uuteen ikkunaan ja menemällä säästöt ja sijoitukset -välilehdelle löydät sivun oikeasta reunasta yhtiötapahtumat -painikkeen.

Osakkeenomistajan oikeuksiin kuuluvat myös esimerkiksi osuus yhtiön varoista niitä jaettaessa sekä oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Lisäksi, osakkeet oikeuttavat äänioikeuteen yhtiökokouksessa ja oikeuteen saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakeomistuksen oikeuttama äänimäärä voi kuitenkin vaihdella osakelajista riippuen, jos yhtiöjärjestyksessä on näin päätetty. Osakkeenomistuksella voit myös vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin. 

Huomiothan, että yhtiökokoukset, niihin rekisteröinti, osallistuminen ja äänestäminen vaihtelee maittain. Yhtiötapahtumiin ja kokouksiin osallistumiseen voi joissain tapauksissa liittyä erillisiä kuluja. Erityisesti ulkomaisten yritysten yhtiökokouksiin osallistuminen voi erota oleellisesti verrattuna esimerkiksi suomalaisten yritysten yhtiökokouksiin osallistumiseen. Tämä voi johtua mm. maantieteellisen sijainnin, yhtiökokouksen järjestämistavan tai muun seikan johdosta. Sijoittajan kannattaa selvittää miten omistamiensa yritysten yhtiökokouksiin pääsee osallistumaan, seurata yhtiön tiedotteita ja ottaa selvää mitä mahdollisia rajoitteita ulkomaisilla omistajilla on.

Osakkeisiin sijoittaminen

Osakesijottaminen ja oikeiden osakevalintojen tekeminen vaatii perehtymistä markkinoihin ja yritysten tunnuslukuihin.

Sijoittaessasi osakkeisiin, voit ensimmäiseksi valita, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa. Osakkeenomistuksella voit myös vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin. Päättäessäsi itse, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa, on syytä käyttää perusteellista harkintaa sijoituskohteen valinnassa. 

Hyvä osingonmaksuhistoria, hyvin laadittu kasvusuunnitelma, lupaavat kasvumahdollisuudet, ammattitaitoinen johto, megatrendien vaikutus yhtiön liiketoimintaan sekä yhtiön tunnuslukujen tarkastelu ovat esimerkkejä potentiaalisista valintakriteereistä, mutta myös monet muut tekijät voivat vaikuttaa osakkeenostopäätökseen. 

Sijoittajan henkilökohtainen kiinnostus  yhtiötä ja markkinoita kohtaan on usein eduksi osakesijoittamisessa.

Osakkeet ja niiden ominaisuudet

Osakkeisiin voi sijoittaa:

  • suoraan ostamalla yksittäisen yhtiön osakkeita pörssistä tai

  • välillisesti osake- ja yhdistelmärahastojen tai sijoitusobligaatioiden kautta.

Lisäksi yksi osakesijoittamisen keino on osakkeiden merkitseminen osakeanneissa tai osakemyynneissä, jossa yhtiön nykyiset omistajat myyvät osia omistuksistaan uusille sijoittajille.

Osakkeet ovat käytännössä arvo-osuuksia ja niitä varten tarvitset osakesäästötilin tai arvo-osuustilin. Osakekaupan toteuduttua saat kaupasta laskelman, jonka avulla selvität myyntivoiton tai -tappion verotuksessa. Sijoittajan kannattaa pitää kirjanpitoa omasta kaupankäynnistä sekä verotukseen vaikuttavista tapahtumista (myynnit, ostot, osingot jne.). Näin toimimalla veroilmoituksen tarkistaminen ja korjaaminen on vaivattomampaa.

Kaupankäyntiin verkkopankissa tarvitset arvo-osuustilin lisäksi kaupankäyntipalvelun. Nordea Investor -palvelun avulla voit antaa pörssitoimeksiantoja sekä seurata niiden toteutumista sekä osakesijoitustesi arvon kehittymistä.

Osakeomistuksen riski pienenee osakesalkkua hajauttamalla

Osakkeet ovat sijoituskohteita, joille on tyypillistä voimakas kurssien vaihtelu. Tästä syystä osakesijoittamisen tuotto-odotukset ovat usein korkeammat kuin esimerkiksi korkosijoituksissa. Samalla osakesijoittamiseen liittyvät riskit ovat vastaavasti suurempia. Paras tapa suojautua osakesijoittamisen riskeiltä on hajauttaa osakkeenomistusta useaan eri kohteeseen.

Osakeomistuksen hajauttaminen voidaan tehdä usealla eri tavalla. Tyypillisiä esimerkkejä osakeomistuksen hajautusstrategioista ovat toimialahajauttaminen, maantieteellinen hajauttaminen ja ajallinen hajauttaminen. Riskiä voi pienentää myös sijoittamalla muihin omaisuusluokkiin, kuten korkosijoituksiin, rahastoihin tai muihin sijoitustuotteisiin. Lue lisää sijoitusten hajauttamisesta ja siitä miksi se on tärkeää.

Miten osakkeiden tuotto määrittyy?

Osakesijoitusten tuotto perustuu osakekurssin mahdolliseen nousuun ja osinkoihin.

Monet sijoittavat osakkeisiin ennen kaikkea kurssien nousuun kohdistuvien odotusten vuoksi. Osakekurssi voi tietenkin myös laskea, jolloin tappiot ovat mahdollisia. Jos sijoittaja päättää tällöin realisoida sijoituksensa, voi hänelle aiheutua sijoitustappio, jolloin hän menettää osan sijoittamastaan pääomasta tai pahimmillaan sen kokonaan.

Osakkeiden hinnat heilahtelevat yleensä enemmän kuin joukkolainojen hinnat. Sen vuoksi myös riski on suurempi sijoitettaessa osakkeisiin. Toisaalta osakkeiden voidaan kuitenkin odottaa tarjoavan parempaa tuottoa pitkällä aikavälillä. 

Mitä ovat osingot ja milloin niitä maksetaan?

Osinko on voitto-osuus, jonka (yleisimmin osakeyhtiömuotoinen) yritys jakaa omistajilleen. Suurin osa yrityksistä jakaa osingon kerran vuodessa.

Osakkeenomistajille mahdollisesti suoritettavasta osingon maksusta ja sen määrästä päätetään vuosittain yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voi päättää, ettei osinkoa makseta esimerkiksi, jos yhtiön tulos on tappiollinen tai jos pääomaa tarvitaan uusiin investointeihin. Siksi nopeasti kasvavat yhtiöt maksavat useimmiten pienempää osinkoa kuin muut, tai eivät maksa sitä ollenkaan.

Aika päivittää sijoitussuunnitelma?

Jos haluat keskustella kanssamme sijoituksistasi, varaa aika tapaamiseen sijoitusasiantuntijoidemme kanssa.

Varaa aika sijoitustapaamiseen

Käy kauppaa osakkeilla verkkopankissa

Verkkopankissa voit käydä kauppaa osakkeilla.

Kirjaudu verkkopankkiin Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa Nordean osakkeesta

Nordean osakkeella käydään kauppaa Helsingin, Kööpenhaminan ja Tukholman pörsseissä.

Lue lisää Nordean osakkeesta Avautuu uuteen ikkunaan

Tutustu myös muihin sijoitustuotteisin

Nordea Capital - sijoitusvakuutus

Nordea Capitalin kautta voit sijoittaa joustavasti useisiin sijoituskohteisiin yhden sopimuksen sisällä. Sijoituskohteita vaihdat maksutta verkossa ilman välitöntä tuoton verotusta. Nordea Capital sopii sekä aktiiviselle sijoittajalle että säästämistä vasta aloittelevalle.

Lue lisää Nordea Capitalista

Pörssinoteeratut sijoitustuotteet

Sijoituskohteidemme joukosta löydät myös pörssilistattuja Bull & Beareja, Warrantteja ja Turbowarrantteja.

Tutustu pörssinoteerattuihin sijoitustuotteisiin

Strukturoidut tuotteet

Nordea tarjoaa myös listaamattomia Sijoitusobligaatioita ja Sijoittajan Todistuksia, joiden avulla voit hyödyntää sijoittamisessa meidän markkinanäkemystämme.

Tutustu strukturoituihin tuotteisiin

Usein kysyttyä osakkeista ja osakesijoittamisesta