Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Osakkeet ja osakesijoittaminen

Osakkeet sopivat osaksi hajautettua salkkua, jolloin varat jaetaan useaan kohteeseen. Tämä pienentää sijoittamiseen liittyvää riskiä. Osakesijoittaminen vaatii osakkeet liikkeeseen laskeneiden yhtiöiden sekä markkinoiden yleistilanteen seuraamista.

Mitä ovat osakkeet?

Osakkeilla tarkoitetaan osakeyhtiön liikkeelle laskemia omistusosuuksia yhtiöstä, jotka tuottavat tiettyjä oikeuksia omistajilleen. Laskemalla osakkeita liikkeelle, yhtiö voi kerätä rahoitusta uusilta omistajilta, jotka sijoittavat varojaan yhtiöön ja saavat vastineeksi tiettyjä oikeuksia.

Osakkeenomistajanoikeuksiin kuuluu esimerkiksi osuus yhtiön varoista niitä jaettaessa ja oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Lisäksi, osakkeet oikeuttavat äänioikeuteen yhtiökokouksessa ja oikeuteen saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Osakeomistuksen oikeuttama äänimäärä voi kuitenkin vaihdella osakelajista riippuen, jos yhtiöjärjestyksessä on näin päätetty. Lähtökohtaisesti, mitä suuremman osuuden yhtiön liikkeelle laskemista osakkeista omistaa, sitä enemmän päätösvaltaa on käytettävissä yhtiökokouksessa ja yhtiön asioista päätettäessä.

Julkinen ostotarjous Pihlajalinna Oyj:n osakkeista

Mehiläinen Yhtiöt Oy:n vapaaehtoinen julkinen käteisostotarjous kaikista Pihlajalinna Oyj:n osakkeista.

Osakkeisiin sijoittaminen

Sijoittaessasi osakkeisiin, voit ensimmäiseksi valita, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa. Osakkeenomistuksella voit myös vaikuttaa yhtiön toimintaan osallistumalla yhtiökokouksiin. Päättäessäsi itse, minkä yhtiön osakkeita haluat ostaa, on syytä käyttää perusteellista harkintaa sijoituskohteen valinnassa. Hyvä osingonmaksuhistoria, hyvä kasvusuunnitelma, hyvät kasvumahdollisuudet, osaava johto, megatrendien vaikutus liiketoimintaan ja yhtiön tunnuslukujen tarkastelu ovat esimerkkejä potentiaalisista valintakriteereistä, mutta myös monet muut seikat voivat vaikuttaa osakkeenostopäätökseen. Kiinnostus yhtiötä ja markkinoita kohtaan on usein eduksi osakesijoittamisessa.

Osakeomistuksen riski pienenee osakesalkkua hajauttamalla 

Osakkeet ovat sijoituskohteita, joille on tyypillistä voimakas kurssien vaihtelu. Tämän takia osakkeiden tuotto-odotukset ovat usein korkeammat kuin esimerkiksi korkosijoituksen tuotto-odotukset. Osakesijoitus on kuitenkin myös riskisempi kuin korkosijoitus. Paras tapa suojautua osakesijoittamisen riskeiltä on hajauttaa osakkeenomistusta useaan eri kohteeseen.

Osakeomistuksen hajauttamisen voi tehdä usealla erilaisella tavalla. Toimialahajauttaminen, maantieteellinen hajauttaminen ja ajallinen hajauttaminen ovat esimerkkejä osakeomistuksen hajautusstrategioista. Riskiä voi pienentää myös sijoittamalla muihin omaisuusluokkiin, kuten korkosijoituksiin, rahastoihin tai muihin sijoitustuotteisiin.

Kaikki tarvitsemasi tieto osakkeista ja osakesijoittamisesta saatavilla samasta paikasta  

Voit käydä osakekauppaa Nordean verkkopankissa yli 2500 lajilla ja yli 20:llä eri markkinapaikalla sekä Euroopassa että Pohjois-Amerikassa. Lisäksi omaisuuden ja markkinoiden seuraaminen on verkkopankissa vaivatonta. Voit lukea lisää kaupankäynnistä alempana.

Osakkeet ja niiden ominaisuudet

Osakkeisiin voi sijoittaa:

  • suoraan ostamalla yksittäisen yhtiön osakkeita pörssistä.

  • tai välillisesti osake- ja yhdistelmärahastojen tai sijoitusobligaatioiden kautta.

Lisäksi osakkeisiin voi sijoittaa merkitsemällä osakkeita osakeannissa tai osakemyynnissä, jossa yhtiön nykyiset omistajat myyvät osan omistuksestaan uusille sijoittajille.

Osakkeet ovat arvo-osuuksina ja niitä varten tarvitset arvo-osuustilin, joka avataan pankissa. Osakekaupan toteuduttua saat kaupasta laskelman, jonka avulla selvität myyntivoiton tai -tappion verotuksessa.

Kaupankäyntiin verkkopankissa tarvitset arvo-osuustilin lisäksi jonkin verkkopankin kahdesta kaupankäyntipalvelusta. Sen avulla voit antaa pörssitoimeksiantoja sekä seurata niiden toteutumista sekä osakesijoitustesi arvon kehittymistä.

Julkinen ostotarjous Cramo Oyj:n osakkeista

Boels Topholding B.V.:n vapaaehtoinen julkinen ostotarjous Cramo Oyj:n kaikista liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista osakkeista.

Kätevästi Nordea Investorissa

Nordea Investorin avulla seuraat markkinoita ja hoidat sijoituksesi kätevästi myös älypuhelimella.

Kirjaudu Nordea Investoriin Avautuu uuteen ikkunaan