Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Läheisen kuolema – tukea surun keskellä

Otamme osaa suruusi. Läheisen menettäminen on henkisesti vaativaa aikaa ja tuo lisäksi mukanaan useita käytännön asioita järjestettäväksi – hautajaiset, perunkirjoituksen valmistelu sekä pankkiasioista huolehtiminen. Olemme koonneet tälle sivulle muistilistan ja ohjeita tueksesi näiden asioiden hoitoon.

Ilmoita läheisen kuolemasta

Kuolemasta on suositeltavaa ilmoittaa läheisten lisäksi ainakin vainajan työn- ja vuokranantajalle sekä Kelalle, jos edesmennyt on saanut jotain etuutta, kuten eläkettä. Näin vältät etuuksien takaisinperinnän.

Ilmoitus kannattaa tehdä myös vakuutusyhtiöön. Omaisuusvakuutusten voimassaolo päättyy vasta niiden irtisanomiseen tai kun vakuutettu omaisuus jaetaan tai myydään. 

Henki- ja terveysvakuutukset puolestaan päättyvät läheisesi kuolinpäivänä. Näihin vakuutuksiin sisältyy usein korvaus, jota pitää erikseen hakea. Henkivakuutuskorvaus haetaan vakuutusyhtiöltä, ja sen voi tehdä jo ennen perunkirjoitusta. Ohjeet Nordean korvaushakemuksen tekoon löydät sivulta nordea.fi/korvaushakemus. Korvaus maksetaan henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaan. 

Ilmoita läheisen kuolemasta myös pankkiin

Suosittelemme ilmoittamaan läheisesi kuolemasta myös pankkiin, jotta voimme tukea sinua kuolinpesän pankkiasioiden hoitamisessa. Pankki saa tiedon kuolemantapauksesta myös Väestörekisterikeskuksesta, mutta tieto tulee usein viiveellä. 

Meille voit ilmoittaa soittamalla Nordea Asiakaspalvelun puhelinnumeroon 0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 9-17, tai chatilla nordea.fi-sivujen kautta (myös muiden pankkien tunnuksilla).

Lähetämme perukirjan liitteeksi tarvittavan saldotodistuksen automaattisesti vainajan viimeisinpään kotiosoitteeseen. 

Lue tarkemmin, miten saat kuolinpesän tilitiedot perunkirjoitusta varten

Ilmoita osoitteenmuutoksesta

Ilmoita postille osoitteenmuutoksesta, jotta laskut ja muu posti ohjautuvat kuolinpesän asioista huolehtivalle. Osoitteenmuutoslomakkeen saat postista tai maistraatista.

Jos olet vainajan posteista huolehtiva henkilö, muista avata kaikki vainajalle tulevat kirjeet ja tarkistaa, vaativatko ne joitain toimenpiteitä, kuten laskun maksamista tai sopimuksen irtisanomista.

Irtisano sopimukset ja tilaukset

Muista irtisanoa edesmenneen erilaiset sopimukset ja tilaukset välttääksesi turhia kustannuksia. Vuokra- ja liittymäsopimusten lisäksi irtisano mahdolliset lehtitilaukset, ateriapalvelusopimukset sekä yhdistysten ja kerhojen jäsenyydet. Esimerkiksi järjestöt, joiden toiminnassa läheisesi oli mukana, saattavat haluta osallistua muistamiseen.

Muista lopettaa myös mahdolliset sosiaalisen median ja muiden verkkopalveluiden tilit, joita läheiselläsi oli. Ohjeita tilien sulkemiseen saat parhaiten kyseisistä palveluista.

Järjestä hautajaiset ja muistotilaisuus

Hautajaisten ja muistotilaisuuden järjestäminen on tärkeimpiä yksittäisiä asioita, joista vainajan läheisten tulee huolehtia. Hautajaiset ovat yleensä myös merkittävin kuolemantapaukseen liittyvä kustannus. Hautajaiskustannukset maksetaan lähtökohtaisesti kuolinpesän varoista. 

Lue lisää, miten voit maksaa kuolinpesän laskuja

Selvitä, oliko vainajalla hautaustestamentti tai oliko hän muuten ilmaissut toiveensa hautajaistensa suhteen. Kutsuttavien määrä ja tarjoilujen luonne sekä esimerkiksi millaiset puheenvuorot tai musiikki kuvaisi läheistäsi parhaiten, tulee ainakin päättää. 

Hautaustoimistosta saat apua kaikkiin tarvittaviin järjestelyihin ja kysymyksiin, eikä kaikkea tarvitse jaksaa itse. Hautaustoimistoilla on yleensä tiedossa myös paikalliset käytännöt ja ohjeistukset esimerkiksi seurakunnalta, mikä helpottaa järjestelyissä.

Hanki vainajan virkatodistus pankkiasioiden hoitamista varten

Edesmenneen pankkiasioita voi ennen perunkirjoitusta hoitaa yksikin pesän osakas. Voit osoittaa olevasi kuolinpesässä osakkaana vainajan virkatodistuksella tai jäljennöksellä testamentista.

Virkatodistus on virallinen asiakirja, joka pitää sisällään tärkeimpiä henkilötietoja, kuten henkilötunnuksen, perhesuhteet ja syntymäpaikan. Virkatodistuksen voit tilata maistraatista tai seurakunnasta, ja sen toimittaminen Nordealle on helpointa sähköisesti nordea.fi/omaposti. Valitse viestin vastaanottajaksi ”Kuolinpesän asiakirjat”.

Maksa edesmenneen ja kuolinpesän laskut

Ensimmäiset kuolinpesän laskut liittyvät usein hautaukseen ja muistotilaisuuteen. Myös vainajan elinaikaisista laskuista, kuten sairaanhoitokuluista ja yhtiövastikkeesta huolehtiminen kuuluu kuolinpesälle. Kuolinpesän tililtä voidaan maksaa kaikki kuolinpesän tai edesmenneen nimellä olevat laskut. 

Laskut voi Nordeassa maksaa yksikin kuolinpesän edustaja, kuten leski, perillinen tai muu kuolinpesän asioista huolehtiva omainen heti, kun pankille on ilmoitettu kuolemantapauksesta.

Veloitamme laskun maksusta kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti.

Lue lisää, miten voit maksaa kuolinpesän laskuja

Hae mahdollista perhe-eläkettä

Omaisella voi olla oikeus perhe-eläkkeeseen. Perhe-eläkettä maksetaan tietyin ehdoin edesmenneen leskelle ja lapsille. Lisäksi alaikäisten lasten jäljelle jäänyt huoltaja voi hakea lapsilisän yksinhuoltajakorotusta. Edesmenneen työeläkelaitokselta kannattaa tiedustella mahdollisuudesta saada perhe-eläkettä. 

Lue lisää perhe-eläkkeestä EläketurvakeskuksenAvautuu uuteen ikkunaan ja KansaneläkelaitoksenAvautuu uuteen ikkunaan verkkosivuilta.

Huolehdi jaksamisesta surun keskellä

Läheisen kuolemaan voi jossain tilanteissa ehtiä valmistautua, mutta se voi tulla läheisille myös äkkiarvaamatta. Kaikissa tapauksissa surutyö vaatii aikaa ja voimia. Kun olet menettänyt läheisesi, muista käytännön järjestelyjen lisäksi huolehtia omasta jaksamisestasi.

Surua ei tarvitse kohdata yksin, vaan esimerkiksi keskustelu vertaisryhmässä voi auttaa. Jos koet, että surun käsittely käy yli voimiesi, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. 

Löydät yhteystietoja eri tukea tarjoaville tahoille esimerkiksi Väestörekisterikeskuksen Suomi.fi –verkkosivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan ja Mielenterveyden keskusliiton verkkosivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan

Perunkirjoitus

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on mm. luettelo kuolinpesän osakkaista sekä vainajan varoista ja veloista. Siihen tarvittavat tiedot vainajan pankkivarallisuudesta lähetämme automaattisesti saldotodistuksena vainajan viimeisimpään kotiosoitteeseen. Lesken osalta saldotodistus toimitetaan erillisestä pyynnöstä. Pyydä saldotodistus tarvittaessa myös muista pankeista, joissa läheisesi oli asiakkaana. 

Perunkirjoituksessa tarvittavan tiedon edesmenneen tallelokerossa olevasta omaisuudesta ja asiakirjoista saat tallelokeron luetteloinnin avulla. Tallelokeron luettelointia varten varataan aika konttoriin, jossa henkilökuntamme auttaa sinua luetteloinnissa. Varaa aika ottamalla yhteyttä Asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm), tai chatin kautta. 

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa läheisesi kuolemasta. Verottaja voi hakemuksesta myöntää lisäaikaa perunkirjoituksen toimittamiseen. Perunkirjoituksen toimittamisen voi antaa lakimiehen tehtäväksi. 

Lue lisää kuolinpesästä ja perunkirjoituksesta

Ota yhteyttä, kun tarvitset neuvoa kuolinpesän pankkiasioissa

Haluamme olla surun keskellä tukenasi. Läheisen menettämiseen liittyy paljon käytännönjärjestelyjä. Ota meihin yhteyttä Nordea Asiakaspalvelun kautta numerossa 0200 3000 (pvm/mpm) ma-pe klo 8-20 ja la-su klo 9-17, tai chatin kautta ympäri vuorokauden (myös muiden pankkien tunnuksilla), niin autamme sinua hoitamaan kuolinpesän pankkiasioita mahdollisimman helposti.