Valtakirjalomake
Valtakirjojen toimittaminen Nordeaan

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon

Yksilöidyssä valtakirjassa valtuuttaja valtuuttaa tietyn henkilön hoitamaan sovittuja toimia puolestaan. Kuolinpesän asioita ei voi hoitaa avoimilla valtakirjoilla. Suosittelemme käyttämään Nordean valtakirjalomaketta kuolinpesän asioissa, jolloin asiointi on sujuvaa ja tarvittavat tiedot löytyvät varmasti asioiden hoitamiseen. 

Jokaisen kuolinpesän osakkaan tulee antaa saman sisältöinen valtuutus, jotta valtakirja on pätevä.  Lähetä valtakirja sähköisesti Omapostin kautta www.nordea.fi/omaposti. Valitse aiheeksi Kuolinpesän asiakirjat.

Yksilöidyssä valtakirjassa valtuuttaja valtuuttaa tietyn henkilön hoitamaan sovittuja toimia puolestaan. Kuolinpesän asioita ei voi hoitaa avoimilla valtakirjoilla. Suosittelemme käyttämään Nordean valtakirjapohjaa kuolinpesän asioissa, jolloin asiointi on sujuvaa ja tarvittavat tiedot löytyvät varmasti asioiden hoitamiseen.  Nordean valtakirjapohja: Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksiAvautuu uuteen ikkunaan.

Kuolinpesän osakkaiden valtuuttama henkilö voi alkaa hoitaa kuolinpesän pankkiasioita Nordeassa, kun kuolinpesän asioita hoitava henkilö on saanut ilmoituksen, että selvitys osakkaista on valmistunut, ja kaikilta osakkailta on saatu yksilöity valtakirja. 

Kaikkien osakkaiden valtuutusta edellyttäviä toimia ovat muun muassa  

  • rahavarojen jakaminen osakkaille 
  • tilien liittäminen osakkaan Nordean verkkopankkiin 
  • arvo-osuuksien ja rahastojen myynti 
  • tallelokeron tyhjentäminen 
  • vakuustilillä säilytettävän asunto-osakekirjan vastaanottaminen  
  • muun henkilökohtaisen velan maksaminen kuolinpesän tililtä 
  • tilisopimusten ja muiden palveluiden lopettaminen

Lähetä valtakirja sähköisesti Omapostin kautta nordea.fi/omaposti. Valitse aiheeksi Kuolinpesän asiakirjat.

Valtakirjojen toimittaminen Nordeaan

Perunkirjoituksen jälkeen pankkiasioita on helpointa hoitaa kuolinpesän osakkaiden yhdelle henkilölle antamalla valtakirjalla.

Kuolinpesän osakkaiden antama valtakirja astuu voimaan, kun

  • perukirja liitteineen on toimitettu Nordeaan 
  • selvitys osakkaista on valmistunut ja kuolinpesän asioita hoitava henkilö on saanut ilmoituksen 
  • kaikilta osakkailta on saatu yksilöity valtakirja.

Huomaa, että valtuutetun tulee olla erikseen yhteydessä Nordeaan tilin liittämiseksi verkkopankkiin ja toimeksiantojen toteuttamiseksi.

Lähetä valtakirja sähköisesti Omapostin kautta www.nordea.fi/omaposti. Valitse aiheeksi Kuolinpesän asiakirjat.