Perunkirjoitus
Osakasselvitys
Kuolinpesän varojen ja velkojen ilmoittaminen
Perukirjan toimittaminen pankkiin

Perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta

Perunkirjoitusta varten tarvitaan katkeamaton sukuselvitys vainajasta 15 ikävuodesta alkaen perillisten selvittämiseksi. Perunkirjoituksessa laadittavassa perukirjassa tulee muun muassa mainita vainajan omaisuus ja kuolinpesän velat sekä vähennykset. Perukirjaan liitetään mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus.  

Perunkirjoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Verohallinnolle tulee toimittaa kopio perukirjasta ja liitteistä kuukauden kuluessa perunkirjoitustilaisuudesta. 

Perukirjan liitteitä ovat

  • mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus, 
  • perinnönjakokirja, jos perinnönjako on jo toimitettu,
  • osituskirja tai perinnönjakokirja, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja vainajan ja puolison perinnönsaajien välillä on toimitettu ositus ja perinnönjako.

Tarkka ohje perukirjan tekemisestä löytyy vero.fi-sivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan.

Pankista saatavat tiedot perukirjaa varten 

Lähetämme automaattisesti vainajan viimeiseen kotiosoitteeseen perukirjaan tarvittavat tiedot vainajan pankissa olevista tileistä ja muusta varallisuudesta. Lesken osalta saldotodistus tulee erikseen tilata Nordea Asiakaspalvelusta. Pyydä tarvittaessa tiedot myös muista pankeista, joissa läheisesi oli asiakkaana.  

Jos edesmenneellä on tallelokero, tarvitset tiedon siellä olevasta omaisuudesta ja asiakirjoista. Tallelokeron luettelointia varten tarvitset ajan konttoriin, jonka varaat asiakaspalvelustamme

Usein kysyttyä perunkirjoituksesta