Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Kuolinpesä ja perunkirjoitus – apua kuolinpesän asioiden hoitamiseen

Läheisen menettämisen jälkeen on huolehdittava myös kuolinpesän asioista. Kuolinpesän asioiden hoito erilaisine asiakirjoineen ja toimenpiteineen voi tuntua monimutkaiselta, varsinkin jos niistä ei ole aiempaa kokemusta. Tälle sivulle olemme koonneet hyödyllistä tietoa sekä ohjeita pankkiasioiden hoitoon kuolinpesän asioita hoitavalle.

Miten kuolinpesän asioita hoidetaan ennen perunkirjoitusta?

Kuolinpesällä tarkoitetaan edesmenneen varallisuutta ja velkoja, joita hallitsevat kuolinpesän osakkaat yhdessä. Kuolinpesän osakkaita ovat puoliso, perilliset ja mahdolliset testamentin saajat. 

Ennen perunkirjoitusta yksikin kuolinpesän osakas voi hoitaa seuraavat kuolinpesän pankkiasiat:

  • maksaa laskuja kuolinpesän tililtä
  • luetteloida tallelokeron
  • lopettaa suoraveloitukset
  • saada tiedot edesmenneen tileistä ja palveluista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta.

Miten osoitan pankille osakkuuteni kuolinpesässä ennen perunkirjoitusta?

Voit osoittaa olevasi kuolinpesässä osakkaana vainajan virkatodistuksella tai jäljennöksellä testamentista. Virkatodistuksen voit tilata maistraatista tai seurakunnasta. Asiakirjojen toimitus Nordeaan onnistuu sähköisesti Omapostin kautta. Valitse viestin vastaanottajaksi "Kuolinpesän asiakirjat".

Jatkuvatko elinaikana tehdyt sopimukset kuolemantapauksen jälkeen?

Vainajan elinaikanaan tekemät sopimukset pysyvät voimassa. Edesmenneen läheisesi tilalle asiakassuhteeseen tulevat kuolinpesän osakkaat yhdessä. Kuolinpesän osakkaat huolehtivat kaikista juoksevista asioista, kuten laskujen maksamisesta. Kuolinpesän osakkailla voi olla myös joidenkin sopimusten myötä oikeuksia, kuten mahdollisuus hakea korvausta vainajan elinaikanaan ottamasta omaisuusvakuutuksesta. 

Kenen vastuulla ovat kuolinpesän velat?

Joissain tapauksissa ennen perunkirjoitusta ei ole varmuutta, riittävätkö edesmenneen varat kaikkien velkojen maksuun. Joskus omaisia voi huolettaa, joutuuko vastuuseen edesmenneen läheisensä veloista. Kuolinpesän osakkaat eivät kuitenkaan pääsääntöisesti ole henkilökohtaisessa vastuussa elinaikaisista tai kuolemantapauksen jälkeen muodostuneista veloista.

Näissä tilanteissa heräävissä kysymyksissä toivomme, että otat meihin yhteyttä, etenkin, jos sinulla on ollut edesmenneen kanssa yhteinen laina. Autamme sinua huomioimaan muuttuneen tilanteen ja annamme neuvoja, miten sinun kannattaa toimia.

Mitä ovat perunkirjoitus ja perukirja?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perukirja syntyy perunkirjoituksen tuloksena ja se sisältää muun muassa tiedot kuolinpesän osakkaista, kuolinpesän varoista ja veloista sekä siitä, oliko vainaja tehnyt testamenttia.  Perukirja on perinnönjaon pohja ja samalla myös perintöveroilmoitus.

Kuolinpesän osakasluettelo on osa perukirjaa, ja se tarvitaan, jotta selviää, kuka voi hoitaa kuolinpesän asioita. Samalla varmistetaan, että jaettava perintö kohdistuu oikein. 

Tiedot vainajan varoista ja veloista kerätään  usealta eri taholta, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, verottajalta ja muilta viranomaisilta. Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa, perukirjaan merkitään myös puolison varat ja velat sekä yhteiset varat ja velat. 

Perunkirjoituksen määräajan jatkamista voi hakea Verohallinnolta. 

Kuka hoitaa perunkirjoitukseen liittyvät asiat?

Kuolinpesän osakkaiden selvitys voi olla yhden tai useamman kuolinpesän osakkaan tehtävänä. Selvittäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä vainajan seurakuntaan tai siihen maistraattiin, jonka alueella hän asui. Väestötietojärjestelmästä voidaan pyytää ote elossa olevista perillisistä. 

Kuolinpesän osakkaiden selvittämisen lisäksi sinun tulee varmistaa, kuka tai ketkä keräävät perukirjaan tarvittavat tiedot vainajan ja mahdollisen lesken varoista ja veloista. Perunkirjoituksen toimittamisen voi antaa myös lakimiehen tehtäväksi.

Mitä asiakirjoja tarvitaan kuolinpesän pankkiasioiden hoitoon?

Edesmenneen pankkiasioita voi ennen perunkirjoitusta hoitaa yksikin pesän osakas. Voit osoittaa olevasi kuolinpesässä osakkaana vainajan virkatodistuksella tai jäljennöksellä testamentista. Virkatodistuksen voit tilata maistraatista tai seurakunnasta.

Perinnönjaon voi aloittaa, kun Nordea on todennut kuolinpesän osakkaat asiakirjoista. Lue lisää asiakirjojen toimittamisesta

Nordealla on velvollisuus varmistaa, ketkä ovat edesmenneen asiakkaan kuolinpesän osakkaita. Toteamme osakkaat vainajan perukirjan ja sen liitteiden avulla. Perukirjaan liitetään myös mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus. 

Maistraatti voi hakemuksesta vahvistaa, että kaikki osakkaat on merkitty perukirjaan lain mukaisesti. Lue lisää Maistraatin verkkosivuilta www.maistraatti.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Miten kuolinpesän asioita hoidetaan perunkirjoituksen jälkeen?

Perinnönjaon voi aloittaa, kun Nordea on todennut kuolinpesän osakkaat asiakirjoista. Kun selvitys osakkaista on valmis, ilmoitamme tästä pesän asioiden hoitajalle. Pesän osakkaat voivat valtuuttaa yksilöidyllä valtakirjalla "Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi (pdf, 612 KB)Avautuu uuteen ikkunaan" yhden henkilön hoitamaan perinnönjakoa ja muita kuolinpesän pankkiasioita, kuten palveluiden lopettamista. 

Perunkirjoituksen jälkeen voidaan hoitaa seuraavat pankkiasiat, kun kaikilta osakkailta on saatu valtakirjat:

  • rahavarojen jakaminen osakkaille 
  • osakkeiden tai rahastojen myyminen
  • tilien lopettaminen 
  • tallelokeron tyhjentäminen 
  • vainajan elinaikaisten tilitietojen saaminen

Lue lisää perinnönjaosta ja verotuksesta