Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Korvauksen hakeminen

Tältä sivulta saat neuvoja korvauksen hakemiseen Nordean myöntämistä henkilövakuutuksista sekä eläke- ja säästöhenkivakuutuksista.

Yleisiä ohjeita vakuutuskorvauksen hakemiseen
 1. Täytä korvaushakemus huolellisesti.
 2. Liitä mukaan hakemuksessa ilmoitetut liitteet. 
 3. Toimita edunsaajan allekirjoituksella varustettu korvaushakemus liitteineen vakuutusyhtiölle. Postimaksu on valmiiksi maksettu sekä Suomesta että ulkomailta lähetettäessä. 

Huomioitavaa kuolemantapauskorvauksen (henkivakuutus) hakemisessa: 
Kuolemantapauskorvaus maksetaan vakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaisesti. Mikäli edunsaajia on useampia, tarvitaan jokaiselta oma korvaushakemus ja liitteet. Lisätietoja edunsaajamääräyksistä saat tältä sivulta kohdasta Edunsaajamääräykset kuolemantapauksessa.

Nordean eläke- ja säästöhenkivakuutukset

Korvaushakemus
(pdf, 999 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

 • Kuolemantapaus (henkivakuutus)
 • Vakuutuksen erääntyminen

Nordea Lainaturva ja Nordea Lainaturva Plus

Korvaushakemus (pdf, 999 KB)Avautuu uuteen ikkunaan seuraavista tapahtumista:   

 • Kuolemantapaus (henkivakuutus)
 • Vakava sairaus
 • Tapaturmasta aiheutunut pysyvä työkyvyttömyys tai pysyvä haitta

Hakiessasi korvausta lainaturvavakuutuksesta työttömyyden tai tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma) turvasta, tee korvaushakemus AXAn sähköisessä korvauspalvelussaAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea MyLife

Korvaushakemus (pdf, 999 KB)Avautuu uuteen ikkunaan seuraavista tapahtumista:

 • Kuolemantapaus (henkivakuutus)
 • Vakava sairaus
 • Pysyvä työkyvyttömyys
 • Tapaturmasta aiheutunut pysyvä työkyvyttömyys

Korvaushakemus (pdf, 586 KB)Avautuu uuteen ikkunaan tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma) turvasta

Korvaushakemus (pdf, 589 KB)Avautuu uuteen ikkunaan työttömyyden turvasta

Nordea Henkilöturva

Korvaushakemus (pdf, 999 KB)Avautuu uuteen ikkunaan seuraavista tapahtumista:  

 • Kuolemantapaus (henkivakuutus)
 • Vakava sairaus
 • Pysyvä työkyvyttömyys
 • Tapaturmasta aiheutunut pysyvä työkyvyttömyys tai pysyvä haitta

Postitusosoite Suomesta

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 
Vakuutuspalvelut/Korvaushakemukset
5009665-2478 
00006 VASTAUSLÄHETYS

Postitusosoite ulkomailta

Vastauslähetys
Réponse Payee Finlande
Nordea Bank Finland Plc
2478 Nordea Life Assurance Finland Plc
FI-00006 VASTAUSLÄHETYS
FINLAND

Lähettäessäsi korvaushakemuksen ulkomailta lisää kuoreen tieto: IBRS/CCRI, 5009665-2478.

Korvaushakemus verkkopankissa

Verkkopankin sähköisellä korvaushakemuksella voit hakea korvausta Henkilöturvasta ja MyLifesta kaikista muista vakuutusturvista, paitsi kuolemanvaraturvasta.

Näin teet sähköisen korvaushakemuksen 

 • Kirjaudu verkkopankkiin 
 • Siirry Vakuutukset-välilehdelle ja edelleen Vakuutukset-osioon
 • Valitse valikosta Korvaushakemukset
 • Täytä hakemus ja vahvista lähetys tunnuslukusovelluksella tai -laitteella
 • Toimita tarvittavat liitteet postitse osoitteeseen:
  Nordea Henkivakuutus Suomi Oy
  Vakuutuspalvelut/ Korvaushakemukset 
  5009665-2478  
  00006 VASTAUSLÄHETYS

Voit seurata korvauskäsittelyn tilaa verkkopankin Vakuutukset-osiossa.

Edunsaajamääräykset kuolemantapauksessa

Edunsaajamääräykset kuolemantapauksessa

Nämä ohjeet koskevat kaikkia Nordean henkilövakuutuksia sekä eläke- ja säästöhenkivakuutuksia, kun korvausta haetaan kuolemantapauksesta (henkivakuutus).

Omaiset edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan aviopuolison ja perintökaaressa tarkoitettujen perillisten kesken puoliksi. Jos rintaperillisiä ei ole, saa puoliso yksin vakuutuskorvauksen. Jos puolisoa ei ole, perilliset saavat vakuutuskorvauksen. 

Korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio sukuselvityksestä tai maistraatin vahvistama kuolinpesän osakasluettelo. Sukuselvityksellä tarkoitetaan katkeamatonta virkatodistusketjua (15-vuotiaasta lähtien) vakuutuksenottajasta edunsaajaan.

Lapset edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan tasan rintaperillisten kesken. Liitteeksi tarvitaan vakuutuksenottajasta ja mahdollisesta kuolleesta lapsesta katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien.

Puoliso edunsaajamääräyksellä, liitteeksi tarvitaan virkatodistus, josta ilmenee vakuutuksenottajan avioliittotiedot.

Kuolinpesä edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus maksetaan kuolinpesälle ja jaetaan sieltä samoin perustein kuin muukin perintö. Korvausta haetaan kuolinpesän nimissä ja kuolinpesän tilille, hakemuksen allekirjoittaa joku pesänosakkaista. Liitteeksi tarvitaan virkatodistuksilla osoitettu selvitys korvaushakemuksen allekirjoittajan osakasasemasta ja selvitys siitä, että korvausta haetaan kuolinpesän tilille (esim. kopio tiliotteesta).

Erikseen nimetyiltä edunsaajilta, jotka ovat vakuutuksenottajan verotuksellisia lähiomaisia, korvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan virkatodistukset, joista vakuutuksenottajan ja edunsaajan välinen sukulaisuussuhde ilmenee. 

Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksellä, vakuutuskorvaus jaetaan vakuutuksenottajan kuolinhetkellä elossa olevien lasten ja lastenlasten kesken pääluvun mukaisesti. Lapset ja lapsenlapset -edunsaajamääräyksessä ei ole sijaantulo-oikeutta, ellei sitä ole erikseen edunsaajamääräyksessä mainittu. Korvaushakemusten liitteeksi tarvitaan vakuutuksenottajasta ja lapsista katkeamaton virkatodistusketju 15-vuotiaasta lähtien.

Korvausten verotus