Käyttötilin korko

 • Käyttötilille maksettava korko on 0,25 %
 • Korko lasketaan kuukauden alimmalle saldolle todellisille kalenteripäiville jakajana 365/366. 
 • Mahdollinen korko maksetaan tilille vuosittain.
 • Tilille maksettavat korot ovat Suomessa lähdeveron alaisia.

Käyttötilin hyödyt sinulle

Käyttötili on päivittäisten raha-asioiden hoitoon tarkoitettu tili, jonne voit ohjata palkan, eläkkeen tai muut toistuvaissuoritukset. 

Tilillä olevat varat ovat vapaasti käytettävissä ja tili sopii myös hoitotiliksi kaikkiin palveluihin. 

Tiliin voit liittää kaikki maksamisen palvelut, kuten:

 • Verkkopankin
 • Kortit
 • E-laskun
 • Mobiilipalvelut
Tili kuuluu talletussuojan piiriin.

 

 

Tilin avaaminen koululuokalle tai muulle rekisteröimättömälle yhteisölle

Luokkakassa - Koululuokan tilin avaus

Yleensä koululuokan tilinomistajaksi valitaan yksi luotettu henkilö. Valittu henkilö voi avata tilin Nordeaan kolmella eri tavalla: omassa verkkopankissa, soittamalla Nordean asiakaspalveluun tai käymällä konttorissamme. Tilivarojen käytön helpottamiseksi tilille valitaan tilinomistajan lisäksi vähintään yksi henkilö, jolla on oikeus käyttää tiliä. Tilillä voi olla myös useita tilinomistajia, joiden kaikkien tulee olla Nordean asiakkaita. Jos tilinomistajaksi valitut henkilöt eivät ole Nordean asiakkaita, kätevimmin he voivat avata asiakkuuden Nordeaan verkossa osoitteessa nordea.fi/asiakkaaksi.
Tiliä voi käyttää helposti liittämällä sen henkilökohtaiseen verkkopankkiin.

Mikä on rekisteröimätön yhdistys tai yhteisö?

Kyseessä on henkilöistä koostuva yhteenliittymä, joka on perustettu suullisin sopimuksin tai kuten yhdistys:

 • pidetty perustava kokous, josta tehty pöytäkirja
 • valittu hallitus ja rahastonhoitaja
 • laadittu yhteisön säännöt ja sovittu kokouskäytännöstä.

Yhdistykselle tai yhteisölle ei tarvitse tehdä virallista rekisteröintiä. Kahvikassa, luokkatoimikunta ja sukuseura voivat olla esimerkkejä tällaisista.

Rekisteröimättömän yhdistyksen tai yhteisön asiakkuuden perustaminen ja tilin avaus

Rekisteröimättömän yhdistyksen tai yhteisön asiakkuus perustetaan tiliä avaavan henkilön ja Nordean välille. Rekisteröimätön yhdistys ei ole asiakassuhteessa Nordeaan. 

 • Pankkiasioiden hoitajaksi valitaan yhdistyksen jäsenistä henkilö, jonka nimiin uusi tili avataan. 
 • Valittu henkilö voi avata tilin omassa verkkopankissaan tai asiakaspalvelussamme. Ennen kuin tiliä aletaan käyttää, valitun henkilön tulee soittaa asiakaspalveluumme p. 0200 3000 ja kertoa pankille tilin käyttötarkoituksesta ja tulevista rahavirroista. 
 • Tilillä voi olla useita omistajia, joiden kaikkien tulee olla Nordean asiakkaita. Jos omistajat eivät ole Nordean asiakkaita tai heillä ei ole Nordean pankkitunnuksia, kätevimmin asiakkuuden voi avata verkossa osoitteessa www.nordea.fi/asiakkaaksi. 
 • Lisäksi tilillä voi olla käyttöoikeuden haltijoita.

Huomioitavaa

 • Tilin omistaja tai omistajat ovat henkilökohtaisesti vastuussa tilin tapahtumista ja sen käytöstä. 
 • Tilin varat katsotaan lähtökohtaisesti tilin omistajien henkilökohtaisiksi varoiksi esimerkiksi kuolintapauksessa tai eri viranomaisten näkökulmasta, kuten KELA:n tai ulosottoviraston toimesta.
 • Pankki ei vastaa kolmansiin tahoihin nähden siitä, kuuluuko varallisuus henkilöasiakkaalle vai yhdistykselle.
 • Rekisteröimättömän yhdistyksen tai yhteisön tilin liitetiedoiksi suositellaan laadittavan yhdistyksen perustamiskokouksessa pöytäkirjanote tai muistio, jossa on päätetty tilin avaamisesta, sen omistajista ja käyttöön oikeutetuista sekä tiliin liitettävistä palveluista muutos- ja lopetusoikeuksineen.
 • Tilitapahtumien viestit kunkin tapahtuman osalta kannattaa yksilöidä mahdollisimman tarkasti, kun tilille siirretään varoja tai niitä siirretään tililtä pois.

Lisätietoja

Rekisteröimättömän yhdistyksen tai yhteisön tilinavausAvautuu uuteen ikkunaan

Usein kysyttyä Käyttötilistä

Pankkitunnukset

Pankkitunnuksilla hoidat pankkiasiasi ajasta ja paikasta riippumatta. Allekirjoitat mm. sopimuksia ja tunnistaudut muiden palveluntarjoajien palveluihin ja maksat verkko-ostokset turvallisesti.

Lue lisää pankkitunnuksista

Tilisiirto

Tilisiirtona maksat vaivattomasti euromääräisiä maksuja kotimaahan sekä eurooppalaisiin pankkeihin.

Lue lisää tilisiirrosta

Asiakkaan tunteminen – miksi pankki kysyy?

Pankilla on lakiin perustuva velvoite tunnistaa asiakkaansa. Tunteminen turvaa asiointisi ja estää väärinkäytökset. Kysymme Asiakkaaksi verkossa -palvelussa monenlaisia asioita, koska haluamme tuntea sinut ja ymmärtää elämäntilanteesi.

Lue lisää asiakkaan tuntemisesta