Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuullinen säästäminen ja sijoittaminen

Sijoittamalla vastuullisiin yrityksiin voit vaikuttaa niiden toimintaan. Vastuulliset yhtiöt saavat lisää rahoitusta ja vastuuttomiin kohdistuu painetta muuttaa toimintaansa. Mutta tarvitseeko samalla tinkiä tuotto-odotuksista?

Vastuullinen valinta – vastuullisimmat sijoituskohteemme

Säästämällä ja sijoittamalla voit vaikuttaa muuhunkin kuin omaan talouteesi. Jos esimerkiksi ympäristö, ihmisoikeudet tai työolojen parantaminen ovat sinulle tärkeitä arvoja, voit ottaa ne huomioon sijoituskohteita valitessasi.

Kun valitset Vastuullisen valinnan tuotteitamme, tuet yrityksiä, jotka toimivat vastuullisesti tai kehittävät uusia vastuullisia ratkaisuja. Yritykset, joiden liiketoimintamallit ja prosessit ovat vastuullisia, pärjäävät tulevassa kilpailutilanteessa todennäköisesti muita paremmin. Lisäksi sijoittaminen vastuullisiin yrityksiin voi kannustaa muitakin yhtiöitä toimimaan vastuullisemmin.

Nordean rahastojen vastuullisuusprosessi

Euroopan paras rahastojen vastuullisuusprosessi vuonna 2018 sekä uudestaan vuonna 2019.

Nordea on yksi Euroopan johtavista pankeista, kun puhutaan kestävistä ja vastuullisesta sijoittamisesta. Asset Management -yksikkömme on luonut monta menestyksellistä sijoitusmallia, jotka huomioivat täysimääräisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, eli niin kutsutut ESG-tekijät. 

Katso alla olevilta videoilta, miten voimme päätöksillämme vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen.

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Sinua saattaisi kiinnostaa nämä rahastot

Ilmasto- ja ympäristörahasto

Osakerahasto sinulle, joka haluat sijoittaa kestävään kehitykseen ja vähähiilisempiin ilmastoratkaisuihin.

Lue lisää Ilmasto- ja ympäristörahastosta

Vastuulliset yhdistelmärahastot

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisen valinnan rahastoista

Tähtirahastot

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää Tähtirahastoista

Nordea Global Gender Diversity

Nordea Global Gender Diversity -rahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, joiden arvostus on houkutteleva ja jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi rekrytoinnissaan, työehdoissaan ja johtopaikoillaan.

Lue lisää Nordea Global Gender Diversity -rahastosta

Mikä on Vastuullinen valinta?

Vastuullinen valinta sisältää kaikista vastuullisimmat tuotteemme. Niissä painotetaan vahvasti vastuullisuutta samalla kun pyritään täyttämään muut tuotteitamme koskevat kriteerit ja vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi riskiin, tuottoon ja kuluihin.

  • Teemme kaikille rahastoillemme vastuullisuusarvion, mutta Vastuullisen valinnan tuotteissa nämä näkökohdat on huomioitu vielä tarkemmin. Valintakriteerit ovat tuotekohtaisia. Jotkin  tuotteet valitaan esimerkiksi siksi, että ne sisältävät vain vähän sijoituksia hiiliteollisuuteen ja niiden hiilijalanjälki on pienempi kuin muiden. Joidenkin tuotteiden kohdalla valinta perustuu uusiutuvan energian kehittämiseen.
  • Valikoima sisältää sijoittamisen tuotteita sekä osake- että korkomarkkinoilta.
  • Tällä hetkellä valikoimaan sisältyy esimerkiksi omia ja yhteistyökumppaneidemme rahastoja sekä Nordea Lifen tarjoamat Maapallokorit. Uusia tuotteita lisätään jatkuvasti.
  • Vastuullisen valinnan tuotteista voidaan rakentaa vastuullinen ja hyvin hajautettu salkku. Valitsemaasi riskitasoa ei tarvitse muuttaa. Neuvojasi auttaa sinua varmistamaan, että salkun riskitaso on sellainen kuin haluat.

Tuotteet valitaan huolellisesti

Vastuullisuudelle ei ole vielä laadittu yhteisiä standardeja rahoitusalalla. Siksi olemme laatineet omat kriteerimme valintaprosessia varten. Käytämme tässä sekä konsernin omaa osaamista että ulkopuolista määrällistä tietoa.

Erillinen tiimi analysoi, valitsee ja hyväksyy Vastuullisen valinnan tuotteet tietyn prosessin mukaan. Analysoimme ensin kunkin tuotetoimittajan ja varmistamme, että se yhtiönä täyttää vastuullisuutta koskevat kriteerit. Sen jälkeen käymme läpi yhtiön tuotteet ja analysoimme, täyttävätkö jotkin niistä vastuullisuutta koskevat vaatimuksemme.

Kulut ja tuotto-odotus samat kuin tavanomaisilla tuotteilla

Uskomme, että yhdistämällä taloudellisen analyysin ja vastuullisuusanalyysin ja huolehtimalla salkun riittävästä hajautuksesta sinun ei tarvitse tinkiä pitkän aikavälin tuotosta.

Pyrimme saavuttamaan markkinatuottoa vastaavan tuottotason ja pitämään kulut samalla tasolla mutta valitsemme entistä vastuullisemmat sijoituskohteet. Samalla ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyvät riskit ovat pienemmät.

Sijoita vastuullisesti kestävään tulevaisuuteen

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää Tähtirahastoista