Mitä on vastuullinen sijoittaminen ja mitä ESG tarkoittaa?

Vastuullinen sijoittaminen merkitsee sitä, että sijoittaja haluaa sijoituksensa paitsi tuottavan, myös vaikuttavan paremman huomisen puolesta. Yhä useampi rahastoasiakas haluaa valita sijoituskohteensa tällä perusteella. Nordean rahastojen kautta se on helppoa, sillä asiakkaamme voivat valita laajasta valikoimasta vastuullisia rahastoja. Niiden sijoituskohteet on valittu sen mukaan, että ne ottavat huomioon joko yhden tai useampia alla mainituista kriteereistä:

  • Ympäristöasiat (Environmental), kuten ilmastonmuutoksen hillitseminen, luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja energiatehokkuus 
  • Sosiaalinen eli yhteiskuntavastuu (Social), kuten ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja työelämän oikeuksien edistäminen 
  • Hyvä hallintotapa (Governance), kuten korruption ja lahjonnan vastainen toiminta sekä yritysten palkitsemisjärjestelmät. 

Vastuullisuusasioista käytetään usein termiä ESG-asiat – Environmental, Social ja Governance – eli ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyvät asiat. Puhutaan myös kestävästä sijoittamisesta. Se tuli käyttöön laajemmin silloin, kun EU:n kestävän rahoituksen asetus tuli voimaan maaliskuussa 2021.

Miksi sijoittaa vastuullisesti?

Sijoittamalla vastuullisesti voit olla mukana edesauttamassa nykyistä kestävämmän maailman rakentamista. Mitä useampi meistä valitsee vastuullisuutta edistäviä sijoituskohteita, sitä suuremman muutosvoiman voimme saada aikaan. 

  • Sijoitusten tuotosta ei tarvitse tinkiä, sillä vastuullisten rahastojemme tuotto-odotus ja kulut ovat vastaavat kuin perinteisissä ratkaisuissa. Lue lisää aiheesta artikkelissa Maksaako vastuullinen sijoittaminen itsensä takaisin?
  • Vältyt sijoittamasta yrityksiin, jotka rikkovat kansainvälisiä ihmisoikeuksia, työoikeutta ja ympäristöä koskevia säännöksiä vastaan. 
  • Voit olla mukana edistämässä kestävää kehitystä, joka voi puolestaan parantaa sijoitusten riskienhallintaa ja pitkän aikavälin tuottoa.  

Miten sijoittaa vastuullisesti?

Useimmat vastuullisia sijoituksia tehneistä suomalaisista ovat halunneet sijoittaa juuri vastuullisten rahastojen kautta. Rahastot ovat monessa mielessä fiksu valinta vastuullisuutta painottaville sijoittajille. Suurilla rahastoja ylläpitävillä varainhoitajilla on riittävät resurssit arvioida sijoituskohteita myös ESG-näkökulmasta. Esimerkiksi Nordeassa on oma vastuullisen sijoittamisen tiiminsä, jonka analyytikot osallistuvat kiinteästi monien rahastojen sijoitusprosessiin. 

EU-sääntely luokittelee rahastot kolmeen eritasoiseen luokkaan kestävyyteen (vastuullisuuteen) liittyvien toimintatapojen perusteella: 

  • Rahastot, jotka tukevat jonkin kestävyystavoitteen saavuttamista. Näitä tuotteita kutsutaan kestäviksi rahastoiksi. EU-sääntelyssä nämä ovat artikla 9:n mukaisia ns. tummanvihreitä rahastoja. 
  • Rahastot, jotka edistävät ympäristöön (Environmental) tai yhteiskuntaan (Social) liittyviä erityispiirteitä ja niissä sovelletaan tiettyjä vastuullisuuskriteerejä (ESG-kriteerejä). EU-sääntelyssä nämä ovat artikla 8:n mukaisia ns. vaaleanvihreitä rahastoja.  
  • Rahastot, jotka eivät yllä em. kriteereihin, mutta täyttävät perustason ESG-vaatimukset.  

On hyvä muistaa, että ei ole olemassa vain yhtä ja ainoaa tapaa sijoittaa vastuullisesti. Vastuullisia rahastoja ja muita sijoitustuotteita on erilaisia ja niiden painotus voi vaihdella sijoitustavasta riippuen. Sinun tapasi sijoittaa määräytyy sen mukaan, mitä arvostat ja pidät tärkeänä. 

Nordea vastuullisena sijoittajana

Haluatko sijoittaa vastuullisesti?

Anna asiantuntijoidemme auttaa sinua löytämään juuri oikeat vastuullisen sijoittamisen ratkaisut. Varaa aika maksuttomaan sijoitusneuvontaan.

Varaa aika verkkopankissa Avautuu uuteen ikkunaan

Tärkeää tietoa sijoittamisesta

Näillä sivuilla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi tuotetiedoiksi. Niitä ei tule pitää sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Rahaston tai osakkeen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuksien tai osakkeiden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kehityksen mukaan, eikä ole varmaa, että sijoittaja saa takaisin koko sijoitetun pääoman.