Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullisesti sijoittamalla ja säästämällä voit vaikuttaa muuhunkin kuin omaan talouteesi. Jos esimerkiksi ympäristö, ihmisoikeudet tai työolojen parantaminen ovat sinulle tärkeitä arvoja, voit ottaa ne huomioon sijoituskohteita valitessasi.

Mitä tarkoittaa vastuullinen sijoittaminen ja ESG?

Vastuullisuusasioista ja vastuullisesta sijoittamisesta puhuttaessa yhteydessä käytetään usein myös termiä ESG. Se on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance.

Näillä termeillä tarkoitetaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan liittyviä asioita. Yritysten liiketoiminnassa vastuullisuus näkyy esimerkiksi siinä, miten yrityksen tuotteet ja palvelut tukevat positiivista kehitystä ympäristössä ja yhteiskunnassa. Vastuullisuus näkyy myös yritysten riskienhallinnassa – siis siinä, miten yritys minimoi negatiiviset vaikutukset omassa toiminnassaan.

Vastuullinen sijoittaminen – tai eettinen sijoittaminen – tarkoittaa edellä mainittujen asioiden, ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa.

Vaikuta päätöksilläsi sijoittamalla vastuullisesti

Kun painotat sijoituksissasi vastuullisuutta, vastuulliset yritykset saavat lisää rahoitusta ja muihin kohdistuu painetta muuttaa toimintaansa. Sijoituspäätöksiä tehdessäsi tarkastele talouslukujen lisäksi sitä, miten yritys hoitaa vastuullisuusasioita: 

 • huolehtivatko ne ympäristöasioista eivätkä saastuta, 
 • pitävätkö ne huolta työntekijöidensä turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ja 
 • noudattavatko ne kansainvälisiä sopimuksia?

Vastuullisesti sijoittavan ei tarvitse tinkiä tuotosta

Tavoitteena on kilpailukykyinen tuotto myös silloin, kun vastuullisuus otetaan huomioon sijoituspäätöksissä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vastuullisten sijoitusten pitkän aikavälin tuotto ei ole heikompi kuin muiden sijoitusten.  

Vastuullinen sijoittaminen ei myöskään ole kalliimpaa kuin perinteinen sijoittaminen.

Tee vastuullinen valinta – valitse vastuullisuutta painottavista tuotteistamme omasi

Pohjoismaiden suurimpana pankkina Nordealla on paljon kokemusta vastuullisesta sijoittamisesta. Esimerkiksi Nordean rahastoissa noudatettava vastuullisen sijoittamisen prosessi on palkittu useana vuonna Euroopan parhaana.

Vastuullinen valinta on tuoteperhe, jossa vastuullisuus otetaan erityisesti huomioon sijoituspäätöksiä tehtäessä. Vastuullisen valinnan tuotteissa voidaan painottaa tiettyjä ESG-tekijöitä tai niiden sijoitukset voivat keskittyä tiettyyn teemaan, joka edistää positiivista muutosta esimerkiksi yhteiskunnassa tai ympäristössä. Samalla niiden on täytettävä muut tuotteitamme koskevat kriteerit ja vaatimukset, jotka liittyvät esimerkiksi riskiin, tuottoon ja kuluihin.

Mihin sinä haluat sijoittaa?

Valitse juuri sinua kiinnostavat Vastuullisen valinnan tuotteet:

Vastuullisuuden edelläkävijät

Haluatko sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat kilpailijoitaan parempia vastuullisuusasioissa?

Tähtirahastot

Tähtirahastot sijoittavat yhtiöihin, joiden uskomme olevan toimialansa parhaita sekä vastuullisuuteen liittyvien erityispiirteiden että taloudellisten tekijöiden kannalta. Näissä rahastoissa vastuullisuusanalyysi kuuluu kiinteästi sijoitusten valintaperusteisiin. Sen perusteella valikoidaan yhtiöitä, joiden riskienhallinta on tehokasta ja jotka ottavat ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet erinomaisella tavalla huomioon liiketoiminnassaan. 

Sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa käydään aktiivisesti molemmin puoleista vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on kannustaa yhtiöitä kehittämään toimintaansa entistäkin vastuullisemmaksi.  

Tähtirahastoja on erilaisia, joten niiden joukosta löydät sopivan vaihtoehdon, olitpa sitten enemmän kiinnostunut osakesijoittamisesta tai vähäriskisemmistä korkosijoituksista.

Tutustu Nordean Tähtirahastoihin.

Pienempi hiilijalanjälki
Kaikki kerralla

Haluatko sijoittaa yhtiöihin, jotka ovat kilpailijoitaan parempia vastuullisuusasioissa?

Tähtirahastot

Tähtirahastot sijoittavat yhtiöihin, joiden uskomme olevan toimialansa parhaita sekä vastuullisuuteen liittyvien erityispiirteiden että taloudellisten tekijöiden kannalta. Näissä rahastoissa vastuullisuusanalyysi kuuluu kiinteästi sijoitusten valintaperusteisiin. Sen perusteella valikoidaan yhtiöitä, joiden riskienhallinta on tehokasta ja jotka ottavat ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet erinomaisella tavalla huomioon liiketoiminnassaan. 

Sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa käydään aktiivisesti molemmin puoleista vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on kannustaa yhtiöitä kehittämään toimintaansa entistäkin vastuullisemmaksi.  

Tähtirahastoja on erilaisia, joten niiden joukosta löydät sopivan vaihtoehdon, olitpa sitten enemmän kiinnostunut osakesijoittamisesta tai vähäriskisemmistä korkosijoituksista.

Tutustu Nordean Tähtirahastoihin.

Kiinnostavatko sinua yhtiöt, joiden hiilijalanjälki on pienempi kuin kilpailijoilla?

Nordea Vastuulliset Osakkeet Maailma

 • Sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille
 • Salkunhoitajat pyrkivät poissulkemaan yhtiöitä, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet huonosti
 • Tavoittelee hiilijalanjälkeä, joka on 25 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksillä
 • Pyrkii indeksituottoon ja sijoittaa siten pitkälti vertailuindeksiin kuuluviin yhtiöihin 

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet 

 • Rahastoon valikoidaan maailmanlaajuisesti yhtiöitä, joiden talouden perustekijät ovat erinomaisia ja jotka ottavat vastuullisuuteen liittyvät asiat kilpailijoitaan paremmin huomioon liiketoiminnassaan 
 • Sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa käydään aktiivisesti vuoropuhelua 
 • Rahastossa on 50–60 yhtiön osakkeita usealta eri toimialalta
 • Rahaston hiili-intensiteetti on vain 18 prosenttia vertailuindeksin hiili-intensiteetistä

Tutustu Nordean Tähtirahastoihin.

Kiinnostaako sinua mieluiten avaimet käteen -ratkaisu, jossa yhdistyvät monipuolisesti eri vastuullisuusnäkökulmat? 

Vastuulliset yhdistelmärahastot

 • Sijoittavat korko- ja osakemarkkinoille Nordean vastuullisten rahastojen kautta
 • Yhdistävät vastuullisuuden eri lähestymistavat: ympäristökysymykset sekä yritysten sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan
 • Valitsemasi osake- ja korkosijoitusten jakauma pysyy samana riippumatta markkinoiden liikkeistä.
 • Kokeneiden salkunhoitajien tiimi huolehtii sijoituksista.
 • Vaihtoehdot eri tyyppisille sijoittajille: varovaiselle, tasapainoa hakevalle ja rohkealle

Tutustu Vastuullisisiin yhdistelmärahastoihin.

Nordea Maapallokorit

 • Sijoituskoreja, jotka voidaan liittää säästöhenkivakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin
 • Pyrkivät vaikuttamaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan sekä edistämään hyvän hallintotavan harjoittamista liike-elämässä.
 • Salkunhoitajat hyödyntävät Nordean rahastojen lisäksi myös tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden rahastoja.
 • Viisi erilaista sijoitusprofiilia, joista voi valita omaan tuottotavoitteeseen ja riskitasoon sopivimman vaihtoehdon.

Tutustu Nordean Maapallokoreihin.

Tähtirahastot

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Lue lisää Tähtirahastoista

Vastuulliset yhdistelmärahastot

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisen valinnan rahastoista

Nordean Maapallokorit

Vastuullista vakuutussäästämistä sinulle, joka haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin.

Lue lisää Maapallokoreista

Nordea ja Nasdaq julkaisevat sijoitusten vastuullisuusjalanjäljen

Olemme aloittaneet Nasdaqin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on tehdä vastuullisten sijoitusten ympäristöjalanjälki näkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Yhteistyön tuloksena esittelemme Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon. Sen avulla on helppo havainnollistaa, miten tärkeää vastuullisten valintojen tekeminen on. Vastuullisuusjalanjälki on saatavilla Vastuullisen valinnan yhdistelmärahastoihin ja Maapallokoreihin sekä sijoitussuosituksiimme, joissa painotetaan vastuullisuutta.

Tutustu Nordean ja Nasdaqin Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvetoon.

Nordean rahastojen vastuullisuusprosessi

Nordea on yksi Euroopan johtavista pankeista, kun puhutaan kestävistä ja vastuullisesta sijoittamisesta. Asset Management -yksikkömme on luonut monta menestyksellistä sijoitusmallia, jotka huomioivat täysimääräisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät asiat, eli niin kutsutut ESG-tekijät. Nordeassa kaikki rahastojemme sijoitukset seulotaan säännöllisesti kansainvälisiä sopimuksia ja säännöksiä rikkovien yhtiöiden tunnistamiseksi. 

Sijoita vastuullisesti tulevaisuuteen

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisista yhdistelmärahastoista