Nordea Maapallokorit

Sijoittamisen kokonaisratkaisu sinulle, kun haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin ja kun vastuullisuusnäkökohdat ovat tärkeitä tehdessäsi säästämis- ja sijoituspäätöksiä.

Mitä Maapallokorit ovat?

Nordea Maapallokorit ovat sijoituskoreja, jotka voidaan liittää Nordean sijoitusvakuutuksiin. Maapallokorien salkunhoidosta vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Hyödy Maapallokorien eduista 

Nordea Maapallokorit sisältävät monipuolisia etuja. Kokenut, ammattilaisista koostuva salkunhoitotiimimme hoitaa sijoituksiasi ammattimaisesti ja aktiivisesti odotuksesi ja riskinottohalusi huomioiden. Maapallokorit tarjoavat erinomaisen omaisuuslajihajautuksen ja hinta-laatusuhteen. Salkunhoitajat hyödyntävät Nordean rahastojen lisäksi myös tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden rahastoja.

Maapallokorien hyötyjen lisäksi pääset nauttimaan sijoitusvakuutuksiin liittyvistä monipuolisista eduista. Esimerkiksi sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä sijoituskohteiden vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa.

Valitsemalla itsellesi sopivan Maapallokorin, voit vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan ja myös edistää hyvän hallintotavan toteutumista. Hajautetussa sijoitussalkussa huomioidaan tietyt vastuullisuuskriteerit.

Sijoituskohteiden vastuullisuus Maapallokoreissa

Maapallokoreissa noudatetaan tiukkoja kielteisiin ympäristövaikutuksiin ja yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyviä poissulkemisen periaatteita. Varainhoitajia valittaessa suositaan varainhoitajia, joilla on korkea ESG-luokitus. Arvopaperitasolla ei hyväksytä sijoituksia heikoimman luokituksen arvopapereihin.

Maapallokorien sijoituskohteiden valikoimaan ei hyväksytä sellaisia toimialoja tai yrityksiä, jotka harjoittavat merkittävässä määrin ympäristöä tai yhteiskuntaa vahingoittavaa toimintaa. Tähän liittyviä rajoituksia ovat esimerkiksi sijoitukset kiistanalaisten ja laittomien aseiden tuotantoon ja jakeluun, tupakan tuotantoon ja jakeluun, kivihiilen louhintaan ja epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden etsintään ja tuotantoon. Sijoituskohteiden valikoimaan voidaan hyväksyä yhtiöitä, jotka toimivat tavanomaisia fossiilisia polttoaineita hyödyntävällä toimialalla tai energiantuotannossa, mikäli niillä on uskottava siirtymäsuunnitelma, joka vastaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita ja pyrkimyksiä.

Maapallokorien varainhoitajia ja sijoituskohteita valittaessa käytetään ympäristön, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan (ESG) huomioivaa luokittelua sekä arviointia ja sovelletaan vähimmäisvaatimuksia. Näin varmistetaan ESG-tekijöiden laatu ja asetetun tavoitetason toteutuminen.

Sijoitusprofiilit Maapallokoreissa

Nordea Maapallokoreissa on viisi erilaista sijoitusprofiilia, joista voit valita omaan tuottotavoitteeseesi ja riskitasoosi sopivimman vaihtoehdon. Salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteet puolestasi ja hoitaa sijoituskoreja vankalla ammattitaidolla. Maapallokorien sijoituskohteet on hajautettu laajasti. Jos tuottotavoitteesi tai riskinottohalukkuutesi muuttuu, voit kätevästi vaihtaa Maapallokorista toiseen sijoitusaikana ilman kuluja tai tuoton verotusta.

Maapallokorien sijoitusprofiilit

Maapallo 15
Haluat minimoida sijoitustesi arvonlaskun ja hyväksyt matalan tuotto-odotuksen.

Maapallo 30  
Olet asettanut sijoituksillesi maltillisen tuotto-odotuksen ja haluat pääoman kehittyvän ilman, että sijoitustesi arvo heilahtelee voimakkaasti.

Maapallo 50
Olet asettanut sijoituksillesi melko korkean tuotto-odotuksen. Siedät sijoitustesi kohtuullista arvon heilahtelua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Maapallo 75
Haluat saavuttaa korkean tuoton ja siedät salkun arvon heilahteluja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Maapallo 90
Tärkein tavoitteesi on korkea tuotto ja olet varautunut pitkään sijoitusaikaan. Siedät suuria salkun arvon heilahteluja ja olet valmis hyväksymään sen, että salkun arvonkehitys voi olla negatiivinen pidemmälläkin aikavälillä.

Nordea ja Nasdaq julkaisevat sijoitusten vastuullisuusjalanjäljen

Olemme aloittaneet Nasdaqin kanssa yhteistyön, jonka tarkoituksena on tehdä vastuullisten sijoitusten ympäristöjalanjälki näkyväksi ja helposti ymmärrettäväksi. Yhteistyön tuloksena esittelemme Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon. Sen avulla on helppo havainnollistaa, miten tärkeää vastuullisten valintojen tekeminen on. 

Kannustamme asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja, joten meidän on myös pystyttävä kertomaan avoimesti ja selkeästi, miten vastuullisuutta painottavat tuotteemme eroavat perinteisistä sijoitustuotteista. Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon avulla pääset näkemään helposti sijoitusvalintojesi ja -suositustesi ympäristövaikutukset ja voit vertailla niitä.

Vastuullisuusjalanjälki on saatavilla Nordean Vastuullisen valinnan yhdistelmärahastoihin ja Maapallokoreihin sekä sijoitussuosituksiimme, joissa painottuu vastuullisuus. Vastuullisuusjalanjälki-yhteenvedon saat sijoitusneuvontatapaamisen yhteydessä.

Lisätietoa Maapallokoreista

Nordea Maapallokorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa vakuutussopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Maapallokoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank  Oyj:n kautta.

Nordea Maapallokorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Maapallokorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee perehtyä myös muuhun Nordea Maapallokoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Maapallokorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Maapallokorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.