Nordea Maapallokorit

Sijoittamisen kokonaisratkaisu sinulle, kun haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin ja kun vastuullisuusnäkökohdat ovat tärkeitä tehdessäsi säästämis- ja sijoituspäätöksiä.

Mitä Maapallokorit ovat?

Nordea Maapallokorit ovat sijoituskoreja, jotka voidaan liittää Nordean sijoitusvakuutuksiin. Maapallokorien salkunhoidosta vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Hyödy Maapallokorien eduista 

Nordea Maapallokorit sisältävät monipuolisia etuja. Kokenut, ammattilaisista koostuva salkunhoitotiimimme hoitaa sijoituksiasi ammattimaisesti ja aktiivisesti odotuksesi ja riskinottohalusi huomioiden. Maapallokorit tarjoavat erinomaisen omaisuuslajihajautuksen ja hinta-laatusuhteen. Salkunhoitajat hyödyntävät Nordean rahastojen lisäksi myös tarkkaan valittujen yhteistyökumppaneiden rahastoja.

  • Maapallokorit sopivat sinulle, jos pidät vastuullisuutta erittäin tärkeänä ja haluat erityisesti, että sijoituksissasi painotetaan positiivista vaikutusta yhteiskuntaan ja maapalloon sekä edistetään hyvän hallintotavan toteutumista.
  • Maapallokorien hyötyjen lisäksi pääset nauttimaan sijoitusvakuutuksiin liittyvistä monipuolisista eduista. Esimerkiksi sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä sijoituskohteiden vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa.
  • Valitsemalla itsellesi sopivan Maapallokorin, voit vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan ja myös edistää hyvän hallintotavan toteutumista. Hajautetussa sijoitussalkussa huomioidaan tietyt vastuullisuuskriteerit.

Sijoituskohteiden vastuullisuus ja ESG-ominaisuuksien toteuttaminen

  • Maapallokorit edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia.  Maapallokorien sijoituksista vähintään 40 prosenttia tehdään kestäviin sijoituksiin.
  • Olemme sitoutuneet ilmastotoimiin ja siihen, että Maapallokorit kaikki omaisuuslajit huomioiden, ovat hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tämä on tärkein vastuullisiin sijoituksiin liittyvä tavoitteemme.
  • Varmistamme yhteiskuntavastuun seuraamalla, että Maapallokorien sijoituskohdeyhtiöt noudattavat kansainvälisiä standardeja ja sopimuksia sekä ihmis- ja työoikeuksia. Lisäksi seuraamme sukupuolten välisen tasapainon kehittymistä näiden yhtiöiden hallituksissa.
  • Sijoituskohteiden valikoimaan ei hyväksytä sellaisia toimialoja tai yrityksiä, jotka harjoittavat merkittävässä määrin ympäristöä ja/tai yhteiskuntaa vahingoittavaa toimintaa. Tähän liittyviä rajoituksia ovat esimerkiksi sijoitukset kiistanalaisten ja laittomien aseiden tuotantoon ja jakeluun, tupakan tuotantoon, kivihiilen louhintaan ja epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden etsintään ja tuotantoon. 

Sijoitusprofiilit Maapallokoreissa

Nordea Maapallokoreissa on viisi erilaista sijoitusprofiilia, joista voit valita omaan tuottotavoitteeseesi ja riskitasoosi sopivimman vaihtoehdon. Salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteet puolestasi ja hoitaa sijoituskoreja vankalla ammattitaidolla. Maapallokorien sijoituskohteet on hajautettu laajasti. Jos tuottotavoitteesi tai riskinottohalukkuutesi muuttuu, voit kätevästi vaihtaa Maapallokorista toiseen sijoitusaikana ilman kuluja tai tuoton verotusta.

Maapallokorien sijoitusprofiilit

Maapallo 15 Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 15 on sopiva valinta kun haluat minimoida sijoitustesi arvonlaskun ja hyväksyt matalan tuotto-odotuksen. Tämän maapallokorin osakepaino on 15%.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 30 Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 30 on sopiva valinta kun olet asettanut sijoituksillesi maltillisen tuotto-odotuksen ja haluat pääoman kehittyvän ilman, että sijoitustesi arvo heilahtelee voimakkaasti. Tämän maapallokorin osakepaino on 30%

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 50 Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 50 on sopiva valinta kun olet asettanut sijoituksillesi melko korkean tuotto-odotuksen. Siedät sijoitustesi kohtuullista arvon heilahtelua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän maapallokorin osakepaino on 50%.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 75 Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 75 on sopiva valinta kun haluat saavuttaa korkean tuoton ja siedät salkun arvon heilahteluja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän maapallokorin osakepaino on 75%.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 90 Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallo 90 on sopiva valinta kun tärkein tavoitteesi on korkea tuotto ja olet varautunut pitkään sijoitusaikaan. Siedät suuria salkun arvon heilahteluja ja olet valmis hyväksymään sen, että salkun arvonkehitys voi olla negatiivinen pidemmälläkin aikavälillä.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Sijoituskorien arvot

Sijoituskorien arvot -palvelusta saat tietoa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tarjoamista sijoituskoreista. Näet sijoituskorien arvonkehityksen useilta eri ajanjaksoilta sekä sijoituskorien sisällön. Useimmille koreille julkaistaan säännöllisin väliajoin salkunhoitajan kommentti.

Sijoituskorien arvot

Lisätietoa Maapallokoreista

Nordea Maapallokorit tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa vakuutussopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Maapallokoreihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank  Oyj:n kautta.

Nordea Maapallokorien hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Nordea Maapallokorit eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee perehtyä myös muuhun Nordea Maapallokoreja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Nordea Maapallokorien arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Maapallokorien tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.

Onko sinulla jo sijoitusvakuutus?