Yleiset ehdot www-sivujen käyttöön

Ehdot

Lukekaa huolellisesti nämä ehdot ennen kuin vierailette seuraavilla Nordean www -sivuilla. Käydessänne näillä sivuilla hyväksytte samalla alla mainitut ehdot teitä sitoviksi. Eri asiakirjat ja sivujen osat voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Verkko- ja puhelinpalveluiden käyttöön sovelletaan erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, kuten pankkitunnuksilla käytettäviä palvelujen yleisiä sopimusehtojaAvautuu uuteen ikkunaan.

Palvelun ja näiden www-sivujen sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä, vaikka palveluntarjoajalla tai sen edustajalla olisi ollut tieto palvelussa olevasta virheestä.

SFDR

Tärkeää tietoa sijoitustuotteista ja -neuvonnasta sekä kestävyysriskeistä (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)

Palveluntarjoajat

Näillä www-sivuilla voi olla Nordea Bank Oyj:n ("Pankki") tai muiden Nordea-konserniin kuuluvien yhtiöiden tarjoamia palveluja. Kaikista konserniin kuuluvista yhtiöistä voidaan käyttää tässä nimitystä "palveluntarjoaja". Tietoa Nordea-konsernista sekä siihen kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteesta nordea.com.

Pääasiallista palveluntarjoajaa koskevat tiedot
NimiNordea Bank Oyj
OsoiteSatamaradankatu 5, 00020 NORDEA
Y-tunnus
2858394-9
Puhelin
+358 (0)200 3000 (pvm/mpm) (Nordea 24/7)


Nordea Bank Oyj:n toimintaa valvoo ja toimilupaviranomaisena toimii:

Euroopan Keskuspankki (EKP)
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main, Saksa
Puhelin: +49 69 1344 0
ecb.europa.eu


Nordea Bank Oyj:n toimintaa valvoo valtuuksiensa puitteissa:  

Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6 / PL 159
00101 Helsinki
Puhelin: +358 (0)9 183 51
Sähköposti: fiva@fiva.fi
finanssivalvonta.fi

Nordea Bank Oyj kuuluu jäsenenä Finanssialan ry:hyn:

Finanssiala ry
Itämerenkatu 11-13
00180 Helsinki
Puhelin: +358 (0)20 7934 200 

Muut palveluntarjoajat

Näillä www-sivuilla voidaan asiakkaalle tarjota myös muiden Nordea-konserniin kuuluvien tai ulkopuolisten palveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Samankaltaista tietoa muista Nordea-konserniin kuuluvista yhtiöistä löytyy muun muassa seuraavien linkkien takaa:

Nordea Bank Abp, filial i Sverige

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland

Nordea Bank Abp, filial i Norge

Tällaisten palveluntarjoajien tiedot ilmenevät palvelusopimuksesta tai palveluntarjoajan julkaisemasta muusta tiedotteesta. 

Käyttäjiä ja oikeustoimien tekemistä koskevia rajoituksia

Näillä sivuilla annettua informaatiota ei voida missään tilanteessa pitää osto- tai myyntikehotuksena tai suosituksena kenenkään palveluntarjoajan taholta, ellei Pankki nimenomaan toisin ilmoita. Sama koskee kaikkia lainkäyttöalueita, joilla laki ei salli tarjousten, kehotusten tai suositusten esittämistä. Nämä sivut ja niillä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Sivuilla annettua informaatiota ei myöskään voida missään tilanteessa pitää sen antajaa sitovana tarjouksena, ellei erikseen ja nimenomaisesti ole toisin ilmoitettu.

Informaatio näillä www-sivuilla ei ole tarjous myydä tai ostaa arvopapereita tai muita taloudellisia instrumentteja, eikä myöskään neuvo tai kehotus näiden tällaisten toimien tekemiseen. Pankin kanssa tehtävät oikeustoimet perustuvat aina erilliseen palvelusopimukseen.

Pankki voi sivuillaan antaa neuvoja varojen sijoittamisesta ja verotuksesta. Pankki ei vastaa neuvonnan perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvästä riskistä, vaan kaikki vastuu on asiakkaalla.

Tietoa henkilötietojen käsittelystä

Nordea Bank Oyj on nordea.fi -sivustolla käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Nordeassa saa tietosuojaselosteestammeAvautuu uuteen ikkunaan.

Evästeet

Käytämme evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta voimme toimittaa sinulle tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustomme analytiikkaa ja tarjota sinulle mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä. Lisätietoa evästeistä annetaan Nordean evästeitä koskevassa selosteessa ja evästeitä koskevassa selaimen paneelissa nordea.fi-verkkosivuilla.

Kolmannen tuottama tieto

Näillä www-sivuilla olevat linkit on tarkoitettu vain informatiivisiksi. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki. Linkinhaltijan tulee ilmoittaa sivuillaan lainsäädännön edellyttämät tiedot itsestään, eikä palveluntarjoaja vastaa näiden tietojen puuttumisesta tai puutteellisuudesta.

Avoin sähköposti, chat ja muut suojaamattomat viestintätavat

Sivujen käyttäjiä huomautetaan siitä, että avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien tai muiden suojaamattomien viestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Pankille sähköpostitse. Pankki tai muu palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä tai muulla vastaavalla suojaamattomalla viestintätavalla annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Pankilla on oikeus asiakkaan pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä yleistä tietoa asiakkaan määrittelemään sähköpostiosoitteeseen tai palveluun. Palveluntarjoaja ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetettyjen viestien katoamisesta tai muuttumisesta johtuvista vahingoista.

Immateriaalioikeudet

Näiden www-sivujen omistusoikeus sekä tekijänoikeus- ja kaikki muut www-sivujen immateriaalioikeudet kuuluvat Nordea-konserniin kuuluville yhtiölle tai erikseen ilmoitetulle muulle taholle. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa. Näiden sivujen sisällön tai osan julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai säilyttäminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman Pankin kirjallista lupaa.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.