Asiakkaan tunteminen – miksi pankki kysyy?

Pankkitoiminta perustuu luottamukseen, joka muodostuu hyvästä palvelusta, asiakkaan tuntemisesta ja oikeista ratkaisuista. Kysymme monenlaisia asioita, koska haluamme tuntea sinut ja ymmärtää elämäntilanteesi. Näin pystymme antamaan hyviä neuvoja ja tarjoamaan juuri sinun tarpeisiisi sopivia pankkipalveluita.

Muutamia asioita kysymme kuitenkin muista syistä. Nordea on yksi Euroopan suurimmista pankeista ja haluaa kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa. Pankkeja velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja taloudellista rikollisuutta.

Pankki voi myös käyttää antamiasi tietoja soveltuvin osin niiden pankkipalvelujen yhteydessä, joissa meillä pankkina on velvollisuus selvittää sinusta tietyt asiat, kuten arvioidaksemme sijoitustuotteen tai – palvelun soveltuvuutta sinulle. Tällöin meidän ei tarvitse kysyä samoja asioita useampaan kertaan.

Esitämme kysymyksiä, kun sinusta tulee asiakkaamme ja myös sen jälkeen asioidessasi konttorissa, verkkopankin kautta, tai puhelimitse Nordea 24/7 -palvelussa (0200 3000) tai Nordea Business Centre -palvelussa (0200 2121).

Valppaana verkossa

Varmista, että käyttämäsi laite on suojattu, virustorjuntaohjelma päivitetty ja palomuuri toiminnassa. Ole valppaana, kun asioit verkossa ja avaat tuntemattomista lähteistä tulevia sähköposteja ja linkkejä. Säilytä ja käytä pankkitunnuksiasi huolellisesti, äläkä anna muiden henkilöiden käyttää tilejäsi.

Miksi pankki kysyy? Kysymyksiä ja vastauksia Miksi pankki kysyy?

Millaisia kysymyksiä esitämme?

Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Pankilla täytyy henkilötietojen lisäksi olla riittävät tiedot muun muassa asiakkaan toiminnasta, taloudellisesta asemasta ja varojen alkuperästä. Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankkisalaisuutta koskevien lakien mukaisesti.

Saatamme kysyä sinulta esimerkiksi tilillesi tulevien varojen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Varojen alkuperää selvittääksemme saatamme tarvita kirjallisen selvityksen lisäksi esimerkiksi kauppakirjoja tai muita asiakirjoja.

Pankin täytyy myös selvittää, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (= PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani. Tämä ei tarkoita, että kysyisimme poliittisia mielipiteitäsi.

Käytämme asiakastietojen hankkimiseen eri kanavia

Kysymme asiakkaaseen ja tämän pankkiasiointiin liittyviä tietoja monia kanavia käyttäen. Osaa asiakkaistamme lähestymme kirjeellä tai soitamme puhelimitse, ja osa saa kyselylomakkeen verkkopankissa, mobiilipankissa tai nordea.fi/ta –sivulla. 

Kyselyyn vastaaminen verkko- ja mobiilipankissa tapahtuu turvallisesti tunnistautumisen jälkeen. Verkkopankissa voit tarkistaa sivuston turvallisuuden ja SSL-suojauksen napauttamalla turvalukon kuvaa selaimen ylä- tai alapalkissa,

Tarkistamme sekä henkilötiedot että pankkiasiointiin liittyviä tietoja. Kysymme muun muassa kansalaisuutta, syntymämaata, verotusmaata ja Nordeaan tulevien tulojen alkuperää. Kysymykset ovat samoja, joita käymme läpi konttoritapaamisissa.

Haluamme vielä muistuttaa, että emme kysy koskaan henkilökohtaisia pankkitunnuksia, kortin tietoja tai henkilötunnusta sähköpostitse tai puhelimitse. 

Nordeassa hyväksyttävät henkilöllisyysasiakirjat

Pankilla on velvollisuus todentaa asiakkaan henkilöllisyys virallisesta ja ehjästä henkilöllisyystodistuksesta. Tämä koskee sekä nykyisiä että uusia asiakkaita.

Nordeassa hyväksyttävät henkilöllisyysasiakirjat

Kysymyksiä ja vastauksia
KysymysVastaus

Kysyttekö nämä kysymykset kaikilta asiakkailtanne?

Kyllä. Kysymme nämä kysymykset kaikilta asiakkailtamme jo asiakassuhdetta perustettaessa. Tietoja myös tarkistetaan ja päivitetään asiakassuhteen aikana, joten niitä ei kysytä kaikilta samaan aikaan. Tiedot tuovat pohjan luottamukselliselle pankkisuhteelle, ja asiakkaan tunteminen on tärkeä osa lakiin perustuvia velvollisuuksia, joita pankin on noudatettava rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi.

Vastaamalla näihin kysymyksiin sinä ja muut asiakkaat voitte auttaa torjumaan laitonta toimintaa.

Miksi kysytte tällaisia kysymyksiä?

Kaikilla suomalaisilla pankeilla on velvollisuus tuntea asiakkaansa ja kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta.

Me Nordeassa teemme aktiivisesti työtä turvataksemme taloudelliset etusi. Pankit ovat ilmoitusvelvollisina avainasemassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa. Rahanpesun torjunta on merkittävä osa järjestäytyneen rikollisuuden kuten ihmiskaupan, huumekaupan ja terrorismin torjuntaa, koska rikoksilla saaduilla hyödyillä voidaan rahoittaa uusia rikoksia. Nordeaan luotetaan vastuuntuntoisena yhteiskunnan jäsenenä. Haluamme säilyttää tämän luottamuksen.

Suhtaudumme vastuuseemme vakavasti, ja meillä on velvollisuus tietää, miten asiakkaamme käyttävät pankin tuotteita ja palveluja. Kyse on viime kädessä lakiin perustuvista vaatimuksista eli meillä on velvollisuus hankkia nämä tiedot asiakkaistamme.

Mihin näitä tietoja käytetään?

Käytämme näitä tietoja siihen, että opimme tuntemaan asiakkaamme ja ymmärtämään heidän toimintaansa ja palveluiden käyttöä. Näin voimme turvata heidän taloudelliset etunsa ja huomata tavanomaisesta poikkeavan palveluiden käytön ja mahdollisen laittoman toiminnan.

Haluamme suojella asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa. Tiedämme, että useimmat asiakkaistamme ovat rehellisiä. Nämä tiedot päivitetään asiakasjärjestelmiimme, jotta kaikki sinua koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen ja selvittämiseen sekä terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen tutkintaan saattamista varten, jolla omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

Pankki voi myös käyttää antamiasi tietoja soveltuvin osin niiden pankkipalvelujen yhteydessä, joissa meillä pankkina on velvollisuus selvittää sinusta tietyt asiat, kuten arvioidaksemme sijoitustuotteen tai -palvelun soveltuvuutta sinulle. Tällöin meidän ei tarvitse kysyä samoja asioita useampaan kertaan.

Täytyykö minun vastata näihin kysymyksiin?

Kyllä, kaikkien asiakkaiden täytyy vastata näihin kysymyksiin. Nordea on pankkina ja vastuuntuntoisena yhteiskunnan jäsenenä velvollinen kysymään nämä kysymykset kaikilta asiakkailtaan.

Jos vastaat kysymyksiin internetissä, lomakkeen kaikki sivut on tärkeää tallentaa. Silloin tiedot eivät häviä, vaikka et vastaisikaan kaikkiin kysymyksiin ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä.

Sinulle lähetetään muistutuksia lomakkeen täyttämisestä, jollet ole täyttänyt sitä valmiiksi.

Lopetatteko asiakkuuteni Nordeassa, jollen vastaa näihin kysymyksiin?

Tarvitsemme vastauksesi näihin kysymyksiin, joten yritämme ottaa yhteyttä sinuun, jollet ole vastannut niihin. Sinulla saattaa olla monenlaisia syitä siihen, mikset voi vastata kysymyksiin, ja siksi haluamme ottaa yhteyttä sinuun.

Jollemme onnistu tavoittamaan sinua, seurauksena voi viime kädessä olla, ettemme voi tarjota sinulle palvelujamme tai antaa tarvitsemaasi neuvontaa. Lain mukaan pankki ei saa perustaa asiakassuhdetta, suorittaa liiketointa, toteuttaa maksutapahtumaa maksutilin kautta tai ylläpitää liikesuhdetta, jos se ei pysty toteuttamaan asiakaan tuntemiseksi säädettyjä toimia.

Kysyvätkö kaikki pankit tällaisia kysymyksiä?

Kyllä, lainsäädäntö edellyttää kaikkia pankkeja kysymään asiakkailtaan tunnistamiseen ja tuntemiseen liittyviä tietoja. Pankit saattavat kuitenkin tehdä sen eri tavoin ja eri aikaan. Lainsäädännön asettamat tuntemisvelvoitteet sekä viranomaisten ohjeet ja määräykset ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Pankit voivat päättää itse, miten ne hankkivat nämä tiedot.

Lisätietoja www.finanssivalvonta.fiAvautuu uuteen ikkunaan

Voinko vastata kysymyksiin myöhemmin?

Voit vastata kysymyksiin myöhemmin, mutta toivomme että vastaat parin viikon aikana Jos olet saanut kirjeen, jossa on henkilökohtainen koodi, muista että koodi on voimassa 20 päivää.

Jaatteko nämä tiedot muiden pankkien kanssa?

Emme. Vastausten avulla varmistetaan ainoastaan se, että kaikki sinua koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla Nordeassa. Tämän lisäksi tietoja käytetään lakisääteisen raportoinnin yhteydessä.

Antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti pankin salassapitovelvollisuutta sekä henkilötietolakia noudattaen.

Voinko muuttaa vastauksiani?

Jos haluat korjata tai päivittää aiemmin antamiasi vastauksia, ota yhteyttä omaan konttoriisi tai soita numeroon 0200 3000.

Miten usein kysytte tällaisia kysymyksiä?

Meidän on kysyttävä näitä kysymyksiä säännöllisin väliajoin, sillä lainsäädäntö edellyttää kaikkia suomalaisia pankkeja päivittämään asiakastietonsa.

Nordea kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta ylläpitämällä riittäviä ja ajantasaisia tietoja asiakkaidensa tuntemiseksi.

Miksi kysytte, mikä on verotuksellinen asuinvaltioni?

OECD (taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) on päättänyt yhteisestä kansainvälisestä raportointistandardista, joka koskee finanssitilitietojen automaattista vaihtamista. Tämän standardin on hyväksynyt yli 40 maata, mukaan lukien Suomi ja kaikki EU-maat.

Standardi tarkoittaa, että rahoituslaitokset ovat velvollisia selvittämään, mikä maa tai maat ovat asiakkaan verotuksellisia asuinvaltioita Muissa maissa tai muilla lainkäyttöalueilla verovelvollisten asiakkaiden tilejä koskevat tiedot on raportoitava vuosittain.

Miksi kysytte syntymämaatani ja kansallisuuksiani?

Syntymämaata ja kansalaisuutta koskevat tiedot ovat tarpeellisia asiakaan tuntemiseksi.

Mistä tiedän, että kirje on todella tullut Nordeasta / verkkosivu on todella Nordean sivu, eikä huijaus-/kalasteluyritys?

Kun olet kirjautunut verkkopankkiin tai kirjoittanut verkkosivun osoitteen, osoitekentässä näkyy lukkokuvake. Se kertoo, että olet turvallisella sivulla. Ennen kuin täytät lomakkeen voit tarkistaa, että nimesi ja henkilötunnuksesi on täytetty automaattisesti.

Jos olet saanut kirjeen, jossa on linkki ja henkilökohtainen koodi, muista kirjoittaa verkkosivun osoite itse.

Jos olet epävarma siitä, onko kyseessä aito Nordean yhteydenotto, voit soittaa numeroon 0200 3000.

Olen ollut Nordean asiakas yli 10/20/30 vuotta. 

Miksi minun pitää vastata näihin kysymyksiin nyt? Tunnen pankkineuvojani henkilökohtaisesti. 

Miksi tarvitsette nämä tiedot?Asiakastiedoissani ei ole tapahtunut muutoksia sen jälkeen kun olen tullut pankkinne asiakkaaksi. Pitääkö minun silti vastata näihin kysymyksiin?

Lainsäädäntö edellyttää kaikkia suomalaisia pankkeja päivittämään asiakastietonsa säännöllisesti. Haluamme ennen kaikkea turvata taloudelliset etusi ja suojella sinua laittomalta toiminnalta. Nordea kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta ylläpitämällä riittäviä ja ajantasaisia tietoja asiakkaidensa tuntemiseksi

Kysymme nämä kysymykset kaikilta uusilta asiakkailta sekä nykyisiltä asiakkailta riippumatta siitä, miten kauan he ovat olleet asiakkaitamme.

Otatteko yhteyttä minuun, jos näihin kysymyksiin annetut vastaukset eivät vastaa todellista tilannetta?

Tärkein tavoitteemme on huolehtia taloudellisista eduistasi. Nordea kantaa osaltaan yhteiskuntavastuuta ylläpitämällä riittäviä ja ajantasaisia tietoja asiakkaidensa tuntemiseksi.

Vastauksistasi riippuen saatamme tarvita lisätietoja. Jos tiedot ovat ristiriitaisia, saatamme ottaa yhteyttä sinuun varmistaaksemme, että antamasi tiedot ovat oikein.

Kysyitte nämä kysymykset jo aiemmin tänä vuonna. Miksi kysytte ne uudestaan?

Pahoittelemme, jos olet vastannut samantapaisiin kysymyksiin äskettäin. Vastaathan kuitenkin kysymyksiin tälläkin kertaa. Jos tiedät kaikki vastaukset, aikaa kuluu vain pari minuuttia.

Olen myös muiden pankkien asiakas, eivätkä ne toimi tällä tavalla. Miten voitte sanoa, että kaikki pankit kysyvät tällaisia kysymyksiä?

Lainsäädäntö edellyttää kaikkia suomalaisia pankkeja päivittämään asiakastietonsa säännöllisesti. Kysymme nämä kysymykset varmistaaksemme, että sinua koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla.

Jokainen pankki voi päättää itse, miten ja milloin se ottaa yhteyttä asiakkaisiinsa ja kysymykset voivat poiketa hieman toisistaan. Lainsäädännön asettamat velvoitteet ovat kuitenkin kaikille pankeille samat.

Lisätietoja www.finanssivalvonta.fiAvautuu uuteen ikkunaan

Miksi minä sain kirjeen, vaikka vaimoni täytti lomakkeen verkkopankissa ja isälleni esitettiin kysymykset konttorissa?

Kysely on henkilökohtainen, ja se voidaan toimittaa asiakkaille eri tavoin.