Hyödyt sinulle

  • Valuuttatilin avulla hoidat euroalueen ulkopuolista rahaliikennettäsi vaihtamatta valuuttaa välillä euroiksi. Näin voit suojautua kurssiriskiltä.
  • Tili kuuluu talletussuojan piiriin.

Ominaisuudet

Kurssiriski

Yksittäiseen valuuttasijoitukseen liittyy aina kurssiriski.

Jos valuuttakurssi on talletuksen tekohetkeen verrattuna laskenut, syntyy asiakkaalle valuuttakurssitappiota ja vastaavasti jos kurssi on noussut, syntyy asiakkaalle valuuttakurssivoittoa.

Asiakas vastaa itse mahdollisesta kurssitappiosta.

Verotus

Tilille maksettavasta talletuskorosta pankki perii korkotulon lähdeveron.

Mahdollinen valuuttakurssivoitto on veronalaista pääomatuloa. Voitto realisoituu vasta sitten, kun ulkomaanraha vaihdetaan euroiksi.

Henkilöasiakkaalle valuuttakurssivoitot ovat verovapaita enintään 500 euroon asti vuodessa. Asiakas ilmoittaa itse kurssivoiton  veroilmoituksessaan.

Valuuttakurssitappiota ei voi vähentää verotuksessa

Hinnat ja korko