Korkotuki 10 vuodeksi

Maksuton valtiontakaus

Matalampi marginaali

Korkotuettu ASP-laina helpottaa ensiasunnon ostoa

ASP-järjestelmässä (eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmässä) on monia etuja, jotka tukevat ensimmäisen oman kodin ostamista. 

  1. Yhtenä etuna on maksuton korkotuki ensimmäiseksi 10 vuodeksi. Jos lainan korko ylittää 3,8 %, valtio maksaa yli menevästä osuudesta korkotukea 70 %. Korkotuella tarkoitetaan siis valtion maksamaa osuutta lainan korosta.
  2. Saat myös maksuttoman valtiontakauksen ASP-lainalle. Valtiontakaus voi olla enintään 25 % lainasta. Takauksesta sovitaan erikseen lainaneuvotteluiden yhteydessä.
  3. Lisäksi ASP-korkotukilainan marginaali on matalampi kuin vastaavassa muussa ensiasunnon ostajan lainassa.

Näin saat meiltä ASP-lainan – aloita ensin ASP-säästäminen

Aloita säästäminen hyvissä ajoin, kun haaveilet ensimmäisen oman kodin ostamisesta. ASP-tilille saat vuosittaisen 1 % verottoman talletuskoron lisäksi 4 % lisäkoron tilin avausvuodelta ja viideltä seuraavalta vuodelta takautuvasti, kun olet täyttänyt ASP-säästämisen ehdot. 

Kun sinulla on ASP-säästöjä 10 % asunnon hankintahinnasta, voit saada ASP-lainaa yhdeksän kertaa ASP-säästöjen verran. Jos ASP-laina ei riitä ostettavan asunnon ostamiseen, voit hakea lisälainaa.

Voit avata ASP-tilin, jos olet 15-44-vuotias, etkä ole aikaisemmin omistanut asunnosta tai kiinteistöstä 50 % tai enempää. 

Lue lisää ASP-tilistä.

Hae ASP-lainaa asuntolainahakemuksella

ASP-lainaa haet asuntolainahakemuksella, ja sinun tulee täyttää normaalit luotonmyöntökriteerit. ASP-lainaa saat aikaisintaan 18-vuotiaana. 

Olemme sinuun yhteydessä ja sovimme ajan lainaneuvotteluun sen jälkeen, kun olet lähettänyt asuntolainahakemuksen. Lainaneuvottelussa käymme läpi ASP-lainan määrää, laina-aikaa, korkoa sekä ensimmäisen oman kodin ostamiseen liittyviä kysymyksiä.

Lue lisää lainaneuvottelusta.

ASP-lainan korko on matalampi kuin vastaavien asuntolainojen korko

ASP-lainan korko muodostuu marginaalista ja viitekorosta. Marginaalista sovimme lainaneuvottelussa, ja viitekorko määräytyy lainan nostohetken korkotason mukaan. 

Saat matalamman marginaalin, kun ostat ensiasuntosi ASP-lainalla, kuin jos ostaisit asunnon tavallisella asuntolainalla.

Lue lisää asuntolainan koroista.

ASP-lainan enimmäismäärä vaihtelee asunnon sijainnin ja hakijoiden määrän mukaan

ASP-korkotukilainan enimmäismäärä vaihtelee sen mukaan, mistä päin olet ostamassa asuntoa. ASP-lainan maksimimäärään vaikuttaa myös, ostatko asunnon yksin vai yhdessä toisen ASP-lainan hakijan kanssa. 

ASP-lainalla ostettavan asunnon tulee sijaita Suomessa ja sinun tulee ostaa asunnosta vähintään 50 %. ASP-lainaa ei kuitenkaan myönnetä pelkän tontin tai asumisoikeusasunnon ostoon.

Saat tarvittaessa ASP-lainan rinnalle lisälainan

Voit hakea lisälainaa ASP-lainan rinnalle silloin, kun ostamasi asunnon hinta ylittää korkotukilainan määrän. ASP-korkotukilainan määrä lasketaan kertomalla ASP-säästöjen määrä yhdeksällä. ASP-laina ja lisälaina yhteensä voivat olla enintään 90 % asunnon hankintahinnasta. Huomioi, että lisälainassa on tavallisen asuntolainan ehdot.

Voit saada valtiontakauksen ASP-korkotukilainan lisäksi myös ASP-lisälainalle. Takaus voi olla enintään 25 prosenttia molemmissa lainoissa. Saat ASP-korkotukilainalle maksuttoman takauksen, ja lisälainan takaus on maksullinen. Takauksen asuntokohtainen enimmäismäärä on 60 000 euroa.

ASP-lainan maksimimäärät 1.4.2024 alkaen

Yksi ASP-lainan hakija

Helsinki 230 000 €

Espoo, Vantaa ja Kauniainen 185 000 €

Tampere, Turku 160 000 €

Muut kunnat 140 000 €

Kaksi ASP-lainan hakijaa

Helsinki 345 000 €

Espoo, Vantaa ja Kauniainen 277 500 €

Tampere, Turku 240 000 €

Muut kunnat 210 000 €

Esimerkki ASP-lainasta ja todellisesta vuosikorosta

Saat lainaa, kun olet säästänyt ASP-tilille 10 % asunnon hankintahinnasta.

Tutustu esimerkkiin ASP-lainasta

Lainan lyhennystavat

Nordea tarjoaa useita lyhennystapoja asuntolainalle. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan lainan lyhennystavan.

Lue lisää asuntolainan lyhennystavoista

Asuntolainan valtiontakaus

Ensiasunnon ostaja saa ASP-korkotukilainaan valtiontakauksen maksutta.

Lue lisää asuntolainan valtiontakauksesta

Hinnat
Valuuttaluotto
ASP-lainan ehdot 1.1.2023 alkaen

ASP-lainan korko ja muut kulut

Asuntolainassa suurimmat kulut muodostuvat lainaan neuvotellusta marginaalista sekä valitusta viitekorosta, kuten 12 kk euriborista. Asuntolaina sisältää usein kuitenkin myös muita pienempiä kuluja, jotka liittyvät esimerkiksi asuntolainan avaamiseen tai sen maksamiseen. Näiden kulujen yhteissummasta muodostuu asuntolainan todellinen vuosikorko. 

Lue lisää asuntolainan korosta

Esimerkki ASP-lainasta ja todellisesta vuosikorosta

Voit saada ASP-lainaa, kun olet säästänyt ASP-tilillesi vähintään kahdeksan kvartaalia ja kunkin kvartaalin suoritus on 150 - 4 500 euroa . ASP-lainaa voit saada 9 x ASP-säästöjen verran ja maksimissaan 90 % asunnon hankintahinnasta. Lisäksi korkotuetun ASP-lainan määrään vaikuttaa asunnon sijaintikunta.

Esimerkki ASP-lainasta:

Otat lainaa 120 000 euroa, laina-ajaksi sovitaan 24 vuotta ja lainan koroksi 4,10 % (04/2024). Todellinen vuosikorko on 4,3% ja siihen sisältyy 480 euron avausmaksu sekä lainan maksuerän automaattinen veloitus 2,50 euroa/kk. Maksuerien lukumäärä on 288 kpl. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä on 190 863 euroa. Kuukausimaksu (annuiteetti) on 658 euroa.

Laina-aika sekä lainan ja koron määrä ovat laskennallisesti edustava esimerkki Nordean tarjoamista ASP-lainoista. Kyseessä on kuitenkin suuntaa antava esimerkki, joka on laskettu käyttäen oletuksia. ASP-lainan esimerkki ei välttämättä vastaa myönnettävän lainan todellista vuosikorkoa. Esimerkissä ei ole otettu huomioon valtion maksamaa korkotukea.

Alla olevasta hinnastosta voit tarkistaa asuntolainojemme maksut ja hinnat.

Asuntolainaan liittyvät yleisimmät maksut

ErittelyHinta

Järjestelypalkkio*

0,4 % kuitenkin vähintään 300 €
Järjestelypalkkion korotus, kun lainaan tulee vieras vakuus tai takaus 
Korotus ei koske ASP-korkotukilainoja
100,00 €
Osanosto30,00 €
Ennen 1.2.2021 nostetun lainan maksuerän automaattinen veloitus/ veloituskerta2,30 €
31.1.2021 jälkeen nostetun lainan maksuerän automaattinen veloitus / veloituskerta
2,50 €

LyhennysJouston lisääminen asuntolainaan verkko- tai mobiilipankin kautta
(LyhennysJouston lisääminen nykyiseen asuntolainaan edellyttää aina lainan maksuerän automaattista veloitusta, josta peritään hinnaston mukainen maksu)

0,00 €

LyhennysJouston lisääminen uuteen asuntolainaan henkilötyönä toimipaikassa tai puhelimitse/viestillä asiakaspalvelun kautta

0,00 €
LyhennysJouston lisääminen vanhaan asuntolainaan henkilötyönä toimipaikassa tai puhelimitse/viestillä asiakaspalvelun kautta
(LyhennysJouston lisääminen nykyiseen asuntolainaan edellyttää aina lainan maksuerän automaattista veloitusta, josta peritään hinnaston mukainen maksu)
250,00 €
Ennakkoilmoitus lainan veloituksesta paperilla tai verkkopankissa0,00 €
Luoton maksu, lasku paperilla4,10 €
Maksumuistutus velalliselle, takaajalle tai vieraanpantinantajalle (hinta/kpl)5,00 €
Maksuohjelman muutos verkko- tai mobiilipankin kautta150,00 € 
Maksuohjelman muutos henkilötyönä toimipaikassa tai puhelimitse/viestillä asiakaspalvelun kautta250,00 €
Eräpäivän tai lainanhoitotilin muutos verkko- tai mobiilipankin kautta (Maksuohjelman vähäinen muutos)
0,00 €
Eräpäivän tai lainanhoitotilin muutos toimipaikassa tai puhelimitse/viestillä asiakaspalvelun kautta (Maksuohjelman vähäinen muutos)
50,00 €
Velallisen vaihtuminen tai tilanne, jossa toinen velallinen ottaa lainan yksin vastatakseen. **200,00 €
Koron muutos verkko- tai mobiilipankin kautta250,00 €
Koron muutos henkilötyönä toimipaikassa tai puhelimitse/viestillä asiakaspalvelun kautta300,00 €
Marginaalin muutos henkilötyönä toimipaikassa tai puhelimitse/viestillä asiakaspalvelun kautta250,00 €
Takaajan tai pantinomistajan suostumuksen hankkiminen lainaehtojen, kuten maksuohjelman tai koron muutokseen35,00 €
Lainan siirto asiakkaan pyynnöstä toiseen pankkiin. Peritään toiselta pankilta. **150,00 €
Luottoasiakirjan lähettäminen. Kun luottoasiakirja lähetetään takauksen tai muun allekirjoituksen hankkimiseksi toiseen pankkiin, peritään velalliselta kultakin lähetyskerralta (sis. ALV 24 %). Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.30,00 €
Vakuuden lähettäminen toiseen pankkiin 30,00 €
Asiakkaan pyytämä todistus velan ja korkojen määrästä10,00 €

1.9.2019 jälkeen nostettujen vakuudettomien asuntolainojen maksut

ErittelyHinta
Maksumuistutus velalliselle, takaajalle tai vieraanpantinantajalle (hinta/kpl)5,00 €
Lainan siirto asiakkaan pyynnöstä toiseen pankkiin. Peritään toiselta pankilta. **150,00 €
Asiakkaan pyytämä todistus velan ja korkojen määrästä10,00 €
*) Järjestelypalkkiota peritään ensimmäisen noston, lainan korotuksen tai uudistuksen yhteydessä. 
**) Ei koske valtion varoista välitettyjä lainoja.

Valuuttaluotto

Kuluttajille ei myönnetä luottoja muussa valuutassa kuin euroissa.

Asuntoluotto määritellään valuuttaluotoksi, jos luotto myönnetään muussa valuutassa kuin sen Euroopan unionin jäsenvaltion tai Euroopan talousalueen kuuluvan valtion valuutassa, jossa kuluttaja asuu, taikka muussa sen valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä on varoja, joista luotto on tarkoitus maksaa takaisin.

Valuuttariski syntyy, kun velallisen tulot ja luoton maksuun tarkoitetut varat eivät ole samassa valuutassa kuin luotto tai luotto ei ole velallisen asuinvaltion valuutassa. Valuuttariskillä tarkoitetaan valuuttojen keskinäisiä arvonmuutoksia. Luoton arvo tai maksuerän määrä voi laina-aikana nousta suhteessa velallisen tuloihin tai varoihin  tai asuinvaltion valuuttaan. Jos luotonottajan tulojen tai varojen valuutta laskee 20 prosenttia suhteessa euroon, luotonottaja saa varoituksen siitä, että luotonottajan luoton määrä nousee luotonottajan kansallisessa valuutassa

ASP-lainan ehdot muutuivat 1.1.2023

Keskeiset muutokset:​

  • ASP-säästösopimuksen teon yläikäraja nousi 39 vuodesta 44 vuoteen​
  • Yhteisen asunnon hankkiminen helpottui: kahden ASP-tilin käyttäminen yhteisen asunnon hankintaan nostaa korkotukilainan enimmäismäärää 50 prosenttia, kun molemmat asunnonhankkijat käyttävät kauppaan omat ASP-säästönsä. Korotus koskee aluekohtaisia korkotukilainojen enimmäismääriä.​
  • Valtiontakauksen enimmäismäärä nousi 60 000 €:n (ennen 50 000€)

Lue lisää ASP-järjestelmästä Valtiokonttorin sivuilta.Avautuu uuteen ikkunaan

Usein kysyttyä ASP-lainasta