Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa Nordea Bank AB (publ)

Nordea toimii Suomessa Nordea Bank AB (publ):n sivuliikkeenä. Nordea-konsernin pohjoismaiset tytärpankit fuusioitiin ruotsalaiseen emoyhtiöön 2.1.2017.

Nordea on päättänyt siirtää kotipaikkansa Suomeen. Siirto on suunniteltu toteutettavaksi 1.10.2018, kun tarvittavat viranomaisluvat on saatu. Lue lisää kotipaikan siirrosta

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ)

Osoite: Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki

Y-tunnus: 1703218-0

Puhelin (vaihde) +358 9 1651
Telefax +358 9 163 20002 

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo:

Kotivaltion valvontaviranomainen
Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, (Puh.) +46 8 408 980 00, (Telefax) +46 8 24 13 35

Isäntävaltion valvontaviranomainen
Euroopan Keskuspankki (EKP), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Saksa, (Puh.) +49 69 1344 0, (Telefax) +49 69 1344 6000.

Kansallinen valvontaviranomainen (NCA) on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI, (Puh.) +358 9 183 51, (Telefax) +358 9 183 5328.

Sivuliike kuuluu jäsenenä Finanssiala ry:hyn, Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI, (Puh.) +358 20 7934 200, (Telefax) +358 20 7934 202.

Aluejako Suomessa
Sivuliikkeen johtaja
Sisäpiirirekisteri