Tietoa Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeestä

Nordea toimii Suomessa Nordea Bank AB (publ):n sivuliikkeenä. Nordea-konsernin pohjoismaiset tytärpankit fuusioitiin ruotsalaiseen emoyhtiöön 2.1.2017.

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike

Osoite: Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, Helsinki

Y-tunnus: 1703218-0

Puhelin (vaihde) +358 9 1651
Telefax +358 9 163 20002 

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeen toimintaa valvoo:

Kotivaltion valvontaviranomainen
Finansinspektionen, P.O. Box 7821, SE-103 97 Stockholm, (Puh.) +46 8 408 980 00, (Telefax) +46 8 24 13 35

Isäntävaltion valvontaviranomainen
Euroopan Keskuspankki (EKP), European Central Bank, FINOR, JST Coordinator / Director General DG/MS I, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Saksa, (Puh.) +49 69 1344 0, (Telefax) +49 69 1344 6000.

Kansallinen valvontaviranomainen (NCA) on Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 HELSINKI, (Puh.) +358 9 183 51, (Telefax) +358 9 183 5328.

Sivuliike kuuluu jäsenenä Finanssiala ry:hyn, Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI, (Puh.) +358 20 7934 200, (Telefax) +358 20 7934 202.

Aluejako Suomessa
Sivuliikkeen johtaja
Sisäpiirirekisteri