Nordea Henkivakuutus

Vakavarainen suomalainen henkivakuutusyhtiö

Olemme vakavarainen suomalainen henkivakuutusyhtiö ja osa vahvaa eurooppalaista finanssipalveluja tarjoavaa Nordea-konsernia. Palvelemme henkilö- ja yritysasiakkaitamme Nordea Pankin konttoreissa, asiakaspalvelussa ja verkkopankissa. Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaisia henkivakuutusratkaisuja tehokkaasti ja kannattavasti.

Olipa tavoitteenasi taloudellisesti turvatut eläkepäivät, lähiomaisista huolehtiminen, oman varallisuuden kasvattaminen tai elämän ikävämpiin yllätyksiin varautuminen - autamme sinua varautumaan ja vaurastumaan.

Yhtiömme tavoitteena on olla uudistumiskykyisin ja modernein suomalainen henkivakuuttaja.

Yhtiötä koskevat tiedot
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy

Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea. Kotipaikka Helsinki.

Y-tunnus: 0927072-8
ALV-tunnus: FI09270728
Puhelin: 0200 3000
Faksi: (09) 163 19003

Sähköposti: L2478@nordea.fi

Asiakaspalvelu 
Henkilöasiakkaat: Nordea 24/7 0200 3000 (pvm/mpm) 24h/vrk
Yritysasiakkaat: Nordea Business Centre 0200 2121 (pvm/mpm) 24h/vrk

Saat henkilökohtaista palvelua tunnistautumalla puhelun alussa verkkopankkitunnuksillasi. Voit olla meihin yhteydessä myös verkkopankin suojatun asiakaspostin kautta. Huomioithan, että emme voi vastata henkilökohtaisiin vakuutusasioihin avoimen sähköpostin kautta.

Vakuutukset ja kapitalisaatiosopimukset myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, jonka asiamiehenä toimii Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike.
Vakuutustoimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snelmanninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51, faksi 010 831 5328. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle toimiluvan 18.3.1993. Yhtiö on merkitty vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriin numerolla 93.

Vakuutustoimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snelmanninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51, faksi 010 831 5328. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle toimiluvan 18.3.1993. Yhtiö on merkitty vakuutusyhtiöiden toimiluparekisteriin numerolla 93.

Henkilötietojen käyttö 

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy (Nordea Henkivakuutus) käsittelee henkilötietoja tietosuojaa ja pankki- ja vakuutussalaisuutta koskevan lainsäädännön ja periaatteiden mukaisesti. Nordea Henkivakuutus on Nordea Bank AB (publ):n omistama tytäryhtiö ja kuuluu osana Nordea Bank AB (publ) -konserniin. 

Asiakastiedot

Nordea Henkivakuutus toimii rekisterinpitäjänä Nordea Henkivakuutuksen asiakastietojen osalta. Nordea Henkivakuutuksella on yhteinen asiakasrekisteriseloste Nordea Bank AB (publ):n ja tiettyjen Nordea -konserniin kuuluvien yhtiöiden kanssa. Käsiteltäviä henkilötietoja ovat mm. henkilön yksilöinti-, yhteys- ja asiointitiedot. Asiakastietoja käsitellään Nordea Henkivakuutuksen toiminnassa, palvelujen tarjoamisessa sekä asiakassuhteen hoitamisessa. Tietoja käytetään myös liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisessä sekä asiakkaille suunnattuun markkinointiin ja palvelujen kohdentamiseen. 

Haluamme suojella asiakkaitamme ja koko yhteiskuntaa. Asiakkailta kerättävät tuntemis- ja muut henkilötiedot luovat pohjan luottamukselliselle asiakassuhteelle, ja joiden avulla voimme huomata tavanomaisesta poikkeavan palveluiden käytön ja mahdollisen laittoman toiminnan. Asiakkaan tunteminen on myös tärkeä osa vakuutusyhtiötä koskevien lakisääteisten velvoitteiden hoitamista. Asiakkaalta kerättyjä tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen selvittämiseen, paljastamiseen ja estämiseen. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen tutkintaan saattamista varten sekä sellaisten rikosten tutkintaan saattamista varten, joilla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

Tietoja saadaan asiakkaalta tai heidän edustajiltaan, viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä tai muista julkisista luotettavista lähteistä. Mikäli palvelu tai tuote sitä edellyttää, luottotiedot voidaan tarkistaa luottotietorekisteristä. Nordea Henkivakuutus ja Nordea Bank AB (publ) voi nauhoittaa puhelinkeskusteluja ja tallettaa sähköpostiviestejä niiden sisällön vahvistamiseksi, mikäli tapahtuma tai palvelutilanne niin vaatii. 

Asiakastiedot rekisteriseloste
(pdf, 13 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Seloste on saatavilla myös Nordea Bank AB (publ) Suomen sivuliikkeen konttoreista.