Hyvitykset takuusäästöille vuodelta 2023 ja vuosikorko 2024

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti maksetaan vuoden 2023 takuusäästöille hyvityksiä alla olevien taulukoiden mukaisesti. Vuodelle 2024 vahvistetut vuosikorot löytyvät sivun viimeisestä taulukosta.

Eläkevakuutukset, kokonaistuotto takuusäästöille vuodelta 2023
Vakuutus otettuKokonaistuotto 
Ennen 1.1.19994,5 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %
1.1.2003 - 4.5.20033,0 %
5.5.2003 –>3,0 %
Säästöhenkivakuutukset, kokonaistuotto takuusäästöille vuodelta 2023
Vakuutus otettuLaskuperustekorkoinen*Vuosikorkoinen**
Ennen 1.1.19994,5 %2,5 %
1.1.1999 - 31.12.20023,5 %2,5 %
1.1.2003 - 4.5.20032,5 %2,5 %
5.5.2003 –>-2,5 %

*) Laskuperustekorkoiset vakuutukset
Laskuperustekorkoisella vakuutuksella tarkoitetaan ennen 5.5.2003 otettuja vakuutuksia, joiden kokonaistuotto muodostuu kiinteästä laskuperustekorosta ja vuosittain jälkikäteen vahvistettavasta asiakashyvityksestä.

**) Vuosikorkoiset vakuutukset
Vuosikorkoisella tarkoitetaan 5.5.2003 ja sen jälkeen otettuja vakuutuksia sekä sellaisia ennen 5.5.2003 otettuja vakuutuksia, jotka on muutettu vuosikorkoiseksi (konvertoitu). Vuosikorkoisen vakuutuksen kokonaistuotto muodostuu enintään vuodeksi etukäteen vahvistettavasta vuosikorosta ja vuosittain jälkikäteen vahvistettavasta lisäkorosta.

Kapitalisaatiosopimukset, kokonaistuotto takuusäästöille vuodelta 2023
Kaikki takuusäästöt2,5 %*

*) Takuusäästöisten kapitalisaatiosopimusten kokonaistuotto muodostuu enintään vuodeksi etukäteen vahvistettavasta vuosikorosta ja vuosittain jälkikäteen vahvistettavasta mahdollisesta lisäkorosta.

Vuodelle 2024 vahvistetut vuosikorot
Eläkevakuutukset2,1 %  
Säästöhenkivakuutukset1,8 %
Kapitalisaatiosopimukset1,8 %