Nordea Funds Oy

Nordea Funds Oy on innovatiivinen, laadukkaiden rahastojen hallinnoija, joka luo lisäarvoa sijoittajille.

Tietoa Nordea Funds Oy:stä

Nordea Funds Oy on osa Nordea-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin finanssiryhmä ja yksi suurimmista pankeista Euroopassa. Rahastoyhtiöllä on käytössään koko konsernin sijoitusosaaminen ja voimavarat.

Nordean noin 100 rahaston valikoima on Suomen markkinoiden suurimpia. Lisäksi Nordea markkinoi Suomessa noin 80 Luxemburgiin rekisteröityä Nordea SICAV -rahastoa.

Nordea Funds Oy on innovatiivinen, laadukkaiden rahastojen hallinnoija, joka luo lisäarvoa sijoittajille. Rahastotoiminnan peruselementtejä ovat luotettavuus, avoimuus ja läpinäkyvyys, aktiivinen omistajapolitiikka sekä vastuullinen ja kestävä sijoittaminen.

Suomeen rekisteröidyillä Nordea-rahastoilla on jo vuosia ollut markkinajohtajan asema Suomessa, jossa markkinaosuus on noin 41 %* (12/2022). Sijoitusrahastomarkkinasta riippuen Nordea-rahastot sijoittuu markkina-asemavertailussa muutoin sijalle kaksi Tanskassa ja sijalle kolme sekä Ruotsissa että Norjassa.

* Suomen Finanssivalvonnan rahastotilaston mukaan. 

Rahastojen arvostusperiaatteet

Nordea Funds Oy:n hallinnoimien rahastojen tekemät sijoitukset arvostetaan rahastojen arvonlaskennassa käyttäen rahastoyhtiön hallituksen hyväksymiä arvostusperiaatteita. Tutustu rahastojen arvostusperiaatteisiin (pdf, 124 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Yhtiön toiminimi oli Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy 11.12.2013 saakka.

Salkunhoito

Nordea-rahastojen salkunhoito

Mittava pohjoismainen organisaatio, vahva ammattitaito ja laaja valikoima ovat tärkeä kilpailuetu.

Nordea-rahastojen salkunhoidosta ja institutionaalisten asiakkaiden yksilöllisestä omaisuudenhoidosta huolehtii pohjoismainen Nordea Investment Management (NIM).

Institutionaalisten asiakkaiden keskuudessa tehtyjen tutkimusten perusteella NIM kuuluu varainhoitajien parhaimmistoon Suomessa, Norjassa, Ruotsissa sekä Tanskassa. Tutkimuksissa nousivat erityisesti esille kansainvälinen asiantuntemus ja sijoituspalveluiden korkea laatu.

NIM:llä on käytössään koko konsernin sijoitusosaaminen ja resurssit, ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 sijoitusalan asiantuntijaa. Mittava, kansainvälinen organisaatio tekee mahdolliseksi salkunhoitajien erikoistumisen eri aloille, kuten pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin tai eurooppalaiset riskiyrityslainoihin, minkä ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme erittäin monipuolisen rahastovalikoiman.

NIM:n toimintamalli on hioutunut määrätietoisen ja pitkäjänteisen ryhmätyön tuloksena. Salkunhoitajien tukena sijoituskohteen valintaprosessissa on oma, eri toimialat ja yritykset maailmalaajuisesti kattava tutkimus- ja analyysitoiminta.

Virallisessa rahastoesitteessäAvautuu uuteen ikkunaan ovat mukana Suomeen rekisteröidyt Nordea-rahastot.

Perehdy Nordea-rahastojen toimeksiantojen toteuttamisperiaatteisiin (pdf, 1 MB)Avautuu uuteen ikkunaan sekä vastuullisen sijoittamisen politiikkaan (pdf, 9 MB)Avautuu uuteen ikkunaan (liitteet ovat englanninkielisiä).

Omistajapolitiikka
Hallitus, tilintarkastajat ja yhteystiedot
Palkka- ja palkkiopolitiikka