Nordea Kiinnitysluottopankki on Nordea Bank Abp:n 100%:sti omistama suomalainen tytäryhtiö joka hallinnoi Nordean Suomen toimintojen asuntorahoituskokonaisuutta.

Yhtiötä koskevat tiedot

Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj
Satamaradankatu 5, 00020 Nordea. Kotipaikka Helsinki.
Y-tunnus 2743219-6
AL V-tunnus:FI27432196

Toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 103, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51, faksi 010 831 5328. Euroopan Keskuspankki on myöntänyt Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj:lle toimiluvan 15.8.2016.

Hallituksen jäsenet
Hallinto- ja ohjausjärjestelmät
Kiinnitysluottopankki lukuina