Mitä tarkoittavat vakuus ja takaus?

Lainan vakuudella tarkoitetaan omaisuutta, jonka lainan ottaja antaa pankille pantiksi siltä varalta, että ei pystyisi maksamaan lainaa takaisin sovitusti. Asuntolainan vakuutena on aina ensisijaisesti ostettava asunto. 

Lisävakuuksia tarvitaan, jos lainatarve on enemmän kuin 75 % asunnon arvosta. Lisävakuutena oleva pantti voi vastata vain siitä velan osasta, jota vakuutena olevan velallisen asunnon arvo ei riitä kattamaan.

Takauksessa takaaja ottaa vastuun toisen henkilön velan maksamisesta. Eli jos velallinen ei maksa velkaa sovitulla tavalla, velka voidaan periä takaajalta. Tällainen henkilötakaus ei yleensä käy asuntolainen vakuudeksi.

Asunnon vakuusarvo on 75 % 

Asuntolainan vakuudeksi tulevan asunnon vakuusarvo on 75 % asunnon markkina-arvosta, ja omia säästöjä tai muita vakuuksia tarvitset 25 %. Asunnon arvo taas on hinta, jolla se asuntomarkkinoilla myydään.

Esimerkiksi, jos ostaisit 100 000 euron asunnon, sen vakuusarvo on 75 000, ja saman verran saisit asuntolainaa. Jos tarvitsisit lainaa enemmän kuin 75 000, tarvitsisit lisävakuuksia tai omia säästöjä.

Lisäksi kannattaa huomioida, että myös lainakatto säätelee lainamäärää. Asuntolainan lainakatto, eli kuinka paljon lainaa voi saada, on useimmissa tapauksissa 90 % asunnon arvosta. Siten joka tapauksessa kymmenen prosenttia asunnon hinnasta on katettava säästöillä tai muilla vakuuksilla.

Lue lisää lainakatosta

Tarvitsetko reaalivakuuksia tai maksullisia lisävakuuksia?

Lainan vakuudettomalle osalle voit ostaa Nordean OmaTakauksen tai valtion osatakauksen.  OmaTakausta voit ostaa enintään 15 % asuntolainasta, ensiasunnonostajana 20 %. Valtion osatakauksen saat enintään 10 prosentille asuntolainasta. Lisäksi tarvitset omia säästöjä tai muuta vakuutta loppuosalle.

OmaTakauksen ja valtion osatakauksen hinta määräytyy takauksen määrän mukaan. Käyttäessäsi asunnon hankintaan omaa rahaa, on tarvittavan lisätakauksen määrä pienempi ja hinta alempi, kuin jos omaa rahaa ei olisi. 

Reaalivakuuksia ovat esimerkiksi huoneistot, kiinteistöt, arvopaperit ja muu helposti rahaksi muutettava omaisuus. 

Lue tarkemmin OmaTakauksesta tai valtion takauksesta.

Mitä tarkoittaa reaalivakuus?

Lisävakuuksiksi ostattavan asunnon lisäksi, voit pantata muuta omaisuutta, jota kutsutaan reaalivakuudeksi. 

Reaalivakuuksia ovat esimerkiksi 

  • talletukset, rahastosäästöt ja osakkeet
  • asunnot ja kiinteistöt (myös asumisoikeus-  ja osaomistussopimuksen pääoma-arvo), sekä esimerkiksi vapaa-ajan asunnot
  • maa- ja metsätilat, sekä metsäomistukset

Onko henkilötakaus vaihtoehto?

Lainan henkilötakaus tarkoittaa henkilötakaajan sitoumusta vastata toisen henkilön lainasta, silloin jos lainanottaja ei itse pysty lainaa maksamaan takaisin lainanantajalle.

Henkilötakaus ilman konkreettista pantattavaa reaalivakuutta ei nykyisin yleensä käy asuntolainan vakuudeksi.

Toista henkilöä voi kuitenkin pyytää panttaamaan omaisuuttaan, kuten asunnon tai kesämökin, asuntolainan lisävakuudeksi, jolloin puhutaan täytepantista.

Vakuuksiin liittyvät hinnat

Vakuudet
Asuntolainan vakuuksiin liittyvät yleisimmät maksutHinta
Kiinteistön rasitustodistus, lainhuutotodistus tai muu todistus Maanmittauslaitokselta 20,00 €
Asunto-osakkeen osakehuoneistotuloste Maanmittauslaitokselta20,00 €
Panttaustodistus (RS-5, pantinhaltijalle annettava todistus) sis. ALV 24 %100,00 €
Vakuuden vaihtaminen *)200,00 €
Jälkipanttisopimuksen laatiminen150,00 €
Vakuutena olevien asunto-osakkeiden osakekirjojen ja panttikirjojen säilyttäminen myyjän ja ostajan lukuun sekä osakkeiden talletusta tai panttia koskevan sopimusehdon täyttämisen valvonta, vähintään50,00 €
Vakuutena olevan arvopaperisalkun kaupankäynnin valvonnasta peritään palkkiota jokaisesta kauppatapahtumasta, sis. ALV 24 %40,00 €
Luoton vakuutena olevien osakekirjojen toimittamisesta toiseen pankkiin niihin tehtäviä merkintöjä varten perii toimeksiantajan pankki toimeksiantajalta työn ja katoamisvastuun korvauksena lähetykseltä, sis. ALV 24 %50,00 €
Palkkio asuntovakuuden arvioinnista, sis. ALV 24%50,00 €
Palkkio metsä- ja peltokiinteistövakuuden arvioinnista (palkkio on kiinteistötunnuskohtainen), sis. ALV 24%49,00 €
Asiakkaalla olevan paperisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi 50,00 €

*)Vakuuden vaihtamisena pidetään myös takaajan vaihtumista. 

Maksujen perimisessä otetaan huomioon soveltuvin osin kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n sopimusmaksu, joka kattaa osan kuluista.

Vakuuksiin liittyvien oikeudellisten toimeksiantojen hinnat

Peruskorjauslainan vakuuksiin liittyvät käytänteet löytyvät kulutusluoton vakuudet –kohdasta. 

Usein kysyttyä asuntolainan vakuuksista