Asuntolainan vakuudet

Vakuudet turvaavat asuntolainan takaisinmaksun pankille

Asuntolainan vakuudeksi tulevan asunnon vakuusarvo on 75 % asunnon markkina-arvosta.

Lainan loppuosalle voit tarvita muuta vakuutta:

  • Lainasi vakuudettomalle osalle voit ostaa esimerkiksi OmaTakauksen (enintään 15 % ja ensiasunnon ostajille 20 % asuntolainasta). Lisäksi tarvitset omia säästöjä tai muuta vakuutta loppuosalle.
  • Valtion osatakauksen voit ostaa enintään 10 prosentille asuntolainasta, joten valtion osatakauksen lisäksi tarvitset muuta vakuutta tai omaa rahaa.
  • OmaTakauksen ja valtion osatakauksen hinta määräytyy takauksen määrän mukaan. Käyttäessäsi asunnon hankintaan omaa rahaa, on tarvittavan lisätakauksen määrä pienempi ja hinta alhaisempi. 
  • Muita lisävakuuksia ovat esimerkiksi kiinteistöt, huoneistot, arvopaperit ja muu helposti rahaksi muutettava omaisuus. Myös henkilötakaus on joissakin tapauksissa mahdollinen.
  • ASP-korkotukilainaan sisältyy ilmainen valtiontakaus 90 prosenttiin asti, eli kun olet itse säästänyt 10 % asunnon hinnasta, et tarvitse muita vakuuksia.

Toisen henkilön omaisuuden panttaaminen lisävakuudeksi:

  • Toista henkilöä voi pyytää panttaamaan omaisuuttaan asuntolainan lisävakuudeksi (täytepantti), kuten asunnon tai kesämökin. 
  • Toista henkilöä voi pyytää myös takaajaksi, jolloin asuntolainalle otetaan lisätakaukseksi henkilötakaus (täytetakaus). 
  • Lisävakuutena oleva henkilötakaus tai pantti vastaa vain siitä velan osasta, jota vakuutena olevan velallisen asunnon myyntihinta  ei riitä kattamaan.

Tilanteissa, joissa vakuusarvion tekeminen asunnosta ei onnistu pankin toimesta, sovitaan erillisen arvion tekemisestä asiakkaan kanssa ja veloitetaan asiakkaalta arvion kulut.

Hinnat

Vakuudet
Asuntolainan vakuuksiin liittyvät yleisimmät maksutHinta
Kiinteistön rasitustodistus, lainhuutotodistus tai muu todistus Maanmittauslaitokselta 20,00 €
Asunto-osakkeen osakehuoneistotuloste Maanmittauslaitokselta20,00 €
Panttaustodistus (RS-5, pantinhaltijalle annettava todistus) sis. ALV 24 %100,00 €
Vakuuden vaihtaminen *)200,00 €
Jälkipanttisopimuksen laatiminen100,00 €
Vakuutena olevien asunto-osakkeiden osakekirjojen ja panttikirjojen säilyttäminen myyjän ja ostajan lukuun sekä osakkeiden talletusta tai panttia koskevan sopimusehdon täyttämisen valvonta, vähintään50,00 €
Vakuutena olevan arvopaperisalkun kaupankäynnin valvonnasta peritään palkkiota jokaisesta kauppatapahtumasta, sis. ALV 24 %40,00 €
Luoton vakuutena olevien osakekirjojen toimittamisesta toiseen pankkiin niihin tehtäviä merkintöjä varten perii toimeksiantajan pankki toimeksiantajalta työn ja katoamisvastuun korvauksena lähetykseltä, sis. ALV 24 %50,00 €
Palkkio asuntovakuuden arvioinnista, sis. ALV 24%50,00 €
Palkkio metsä- ja peltokiinteistövakuuden arvioinnista (palkkio on kiinteistötunnuskohtainen), sis. ALV 24%49,00 €

*)Vakuuden vaihtamisena pidetään myös takaajan vaihtumista. 

Maksujen perimisessä otetaan huomioon soveltuvin osin kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n sopimusmaksu, joka kattaa osan kuluista.

Vakuuksiin liittyvien oikeudellisten toimeksiantojen hinnat

Peruskorjauslainan vakuuksiin liittyvät käytänteet löytyvät kulutusluoton vakuudet –kohdasta.