Kysy Novalta Avautuu uuteen ikkunaan

Vakuuksiin liittyvät oikeudelliset toimeksiannot

Pankille tuleviin vakuuksiin liittyviä toimeksiantoja otetaan vastaan kaikissa luotonantoa harjoittavissa konttoreissa. Osa tässä alempana mainituista toimeksiannoista edellyttää erityistä oikeudellista asiantuntemusta.

Vakuuksiin liittyvistä oikeudellisista toimeksiannoista pankki perii maksun ensisijaisesti toimeksiantoon käytetyn ajan perusteella. Jos samaan toimeksiantoon sisältyy useita toimenpiteitä, sovitaan perittävä palkkio tapauskohtaisesti, noudattaen soveltuvin osin palveluhinnaston mukaisia hintoja.

Palkkion lisäksi pankki perii toimeksiannon aiheuttamat viranomais- ja muut vastaavat kulut. (Maanmittauslaitoksen hinnasto)Avautuu uuteen ikkunaan

Palvelut ovat arvonlisäverollisia (1.1.2013 alkaen 24 %).

Ajankäytön mukaan määräytyvän tuntihinnan löydät Palveluhinnaston osasta Yleistä.

Erityistä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävien toimeksiantojen tuntihinta on 200,00 e.

Lainhuuto
ErittelyHinta
Lainhuudon vahvistaminen310,00 €
Lainhuuto ja kiinnitys 420,00 €
Lainhuuto ja kiinnityksen laajentaminen tai yhteiskiinnityksen purkaminen420,00 €
Vuokraoikeuden kuoletus, vuokraoikeuteen vahvistettujen kiinnityksen siirtäminen kiinteistöön ja lainhuudon hakeminen420,00 €
Selvennyslainhuuto310,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä60,00 €
Lisäpalkkio lepäämään jätetyssä asiassa110,00 €
ErittelyHinta
Kiinnitys
Kiinnityksen vahvistaminen280,00 €
Kiinnityksen laajentaminen, etusijajärjestyksen muuttaminen tai yhteiskiinnityksen purkaminen 310,00 €
Kiinnityksen kuolettaminen310,00 €
Panttikirjan ja kiinteistökiinnityksen kuolettaminen samanaikaisesti325,00 €
Sähköisen panttikirjan siirtämisestä asiakkaalle itselleen tai toiseen pankkiin veloitetaan kiinnitystä kohden15,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä60,00 €
Lisäpalkkio lepäämään jätetyssä asiassa
110,00 €
Yritys-, ajoneuvo-, alus- tai ilma-aluskiinnitys
ErittelyHinta
Kiinnityksen hakeminen260,00 €
Kiinnityksen uudistaminen110,00 €
Yrityskiinnityksen kuolettaminen200,00 €
Panttikirjan kuolettaminen290,00 €
Lisäpalkkio lepäämään jätetyssä asiassa110,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä (ei yrityskiinnityksissä)60,00 €
Erityisen oikeuden kirjaaminen
ErittelyHinta
Vuokraoikeuden tai vuokraoikeuden siirron kirjaaminen310,00 €
Vuokraoikeuden tai vuokraoikeuden siirron kirjaaminen ja kiinnitys (omistusoikeuden siirto + kiinnitys)420,00 €
Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen310,00 €
Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen muun toimeksiannon yhteydessä165,00 €
Erityisen oikeuden kuolettaminen310,00 €
Lisäpalkkio lepäämään jätetyssä asiassa110,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä60,00 €
Muun erityisen oikeuden kirjaaminen, palkkio määräytyy todellisen työn mukaan +  ALV 24%
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät toimeksiannot
ErittelyHinta
Osakekirjojen painattaminen200,00 €
Väliaikaistodistuksen laatiminen/kpl110,00 €
Osakekirjan kuolettaminen290,00 €
Muut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät toimeksiantoihin liittyvät palkkiot määräytyivät  todellisen työn mukaan + ALV 24%