Vakuuksiin liittyvät oikeudelliset toimeksiannot

Pankille tuleviin vakuuksiin liittyviä toimeksiantoja otetaan vastaan kaikissa luotonantoa harjoittavissa konttoreissa. Osa tässä alempana mainituista toimeksiannoista edellyttää erityistä oikeudellista asiantuntemusta.

Vakuuksiin liittyvistä oikeudellisista toimeksiannoista pankki perii maksun ensisijaisesti toimeksiantoon käytetyn ajan perusteella. Jos samaan toimeksiantoon sisältyy useita toimenpiteitä, sovitaan perittävä palkkio tapauskohtaisesti, noudattaen soveltuvin osin palveluhinnaston mukaisia hintoja.

Palkkion lisäksi pankki perii toimeksiannon aiheuttamat viranomais- ja muut vastaavat kulut. (Maanmittauslaitoksen hinnasto)Avautuu uuteen ikkunaanVoit käyttää seuraavia hakusanoja hintojen etsimiseen: Lainhuutoasiat, Kiinnitysasiat, Erityiset oikeudet.

Palvelut ovat arvonlisäverollisia (1.1.2013 alkaen 24 %).

Ajankäytön mukaan määräytyvän tuntihinnan löydät Palveluhinnaston osasta Yleistä.

Erityistä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävien toimeksiantojen tuntihinta on 200,00 e.

Maksujen perimisessä otetaan huomioon soveltuvin osin kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n ja 17 b §:n sääntely ja sopimusmaksu, joka kattaa osan kuluista.

Kun kyseessä on kulutusluotto, niin voit hakea itse lainan vakuudeksi  tarvittavat kiinteistön kiinnitykset Maanmittauslaitokselta tai hankkia asunto-osakkeen isännöitsijäntodistuksen heti lainapäätöksen saamisen jälkeen.

Lainhuuto
ErittelyHinta
Lainhuudon tai selvennyslainhuudon hakeminen310,00 €
Lainhuuto ja kiinnitys 420,00 €
Lainhuutoa varten dokumenttien toimittaminen Maanmittauslaitokselle sähköisessä kiinteistökaupassa tai asiakkaan/ kaupanvahvistajan hakemassa lainhuudossa30,00 €
Lainhuuto ja kiinnityksen laajentaminen tai yhteiskiinnityksen purkaminen420,00 €
Vuokraoikeuden kuoletus, vuokraoikeuteen vahvistettujen kiinnityksen siirtäminen kiinteistöön ja tarvittaessa lainhuudon hakeminen 420,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä60,00 €
ErittelyHinta
Kiinnitys
Kiinnitysten hakeminen280,00 €
Kiinnitysten muutokset: Kiinnityksen laajentaminen tai kuolettaminen, etusija-järjestyksen muuttaminen, yhteiskiinnityksen purkaminen, panttikirjan kuolettaminen, panttikirjan ja kiinteistökiinnityksen kuolettaminen samanaikaisesti310,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä60,00 €
Yritys-, ajoneuvo-, alus- tai ilma-aluskiinnitys
ErittelyHinta
Kiinnityksen hakeminen260,00 €
Kiinnityksen uudistaminen110,00 €
Yrityskiinnityksen kuolettaminen200,00 €
Panttikirjan kuolettaminen290,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä (ei yrityskiinnityksissä)60,00 €
Erityisen oikeuden kirjaaminen
ErittelyHinta
Vuokraoikeuden tai vuokraoikeuden siirron kirjaaminen310,00 €
Vuokraoikeuden tai vuokraoikeuden siirron kirjaaminen ja kiinnitys (omistusoikeuden siirto + kiinnitys)420,00 €
Hallinnanjakosopimuksen kirjaaminen, muun erityisen oikeuden kirjaaminen tai kuolettaminen310,00 €
Hallinnanjakosopimuksen tai muun erityisen oikeuden kirjaaminen (paitsi vuokraoikeus) muun toimeksiannon yhteydessä165,00 €
Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä60,00 €
Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät toimeksiannot
ErittelyHinta
Asunto-osakkeen omistusoikeuden rekisteröinti osakehuoneistorekisteriin *), seuraavat samalla kerralla rekisteröitävät 20€/omistuksen rekisteröinti.150,00 €

Asunto-osakkeen panttauksen rekisteröinti osakehuoneistorekisteriin *),  seuraavat samalla kerralla rekisteröitävät 10€/ panttauksen rekisteröinti

80,00 €
Osakekirjojen painattaminen200,00 €
Väliaikaistodistuksen laatiminen/kpl110,00 €
Osakekirjan kuolettaminen290,00 €
Muut asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät toimeksiantoihin liittyvät palkkiot määräytyvät  todellisen työn mukaan + ALV 24%
*) Palkkion korotus, kun osapuolena on yhtiö tai kuolinpesä60,00 €