Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Tietoa asuntolainan lainakatosta ja omarahoitusosuudesta

Nordean asuntolainan lainakatto

Asuntolainan lainakattoa koskeva laki astui voimaan 1.7.2016. Lainakatto edistää rahoitusjärjestelmän vakautta sekä hillitsee kotitalouksien liiallista velkaantumista ja asuntomarkkinoiden ylikuumentumista. Lainakatto koskee uusia myönnettäviä lainoja.

Lainakattoon tulee muutos 1.7.2018 alkaen. Sen jälkeen myönnettävä asuntolaina voi olla enintään 85 prosenttia annettavien vakuuksien käyvästä arvosta. Lainakatto on ollut 1.7.2016 - 30.6.2018 välisenä aikana 90 prosenttia. Jos kysymys on ensiasunnosta, lainakattoon ei tule muutosta. Ensiasuntojen osalta lainakatto on jatkossakin 95 prosenttia annettavien vakuuksien käyvästä arvosta.  Asunnon ostotilanteessa vakuuden käyvällä arvolla tarkoitetaan asunnon hankintahintaa.

Säästäminen ja omarahoitusosuus 

Asiakkaan oman säästämisen osuus eli asuntolainan käsiraha on vastaisuudessa entistä tärkeämpi. Asunnon ostajalla on oltava vähintään 15 prosenttia (tai ensiasunnossa 5 prosenttia) omia säästöjä tai vastaava määrä muita vakuuksia. ASP-lainaa varten omarahoitusosuus pitää jatkossakin olla vähintään 10 prosenttia. Asuntoa ei voi ostaa kokonaan velaksi käyttämällä vakuutena vain ostettavaa asuntoa. Lainakattoa laskettaessa vakuudeksi ei myöskään hyväksytä henkilötakausta.

Lainakatto koskee vain asunto-osakkeen tai asuinkiinteistön hankintaan tai peruskorjaukseen otettavia lainoja. Lainakattoa sovelletaan vakituiseen käyttöön tarkoitetun asunnon lisäksi myös vapaa-ajan asunnon tai sijoitusasunnon hankintaan myönnettävään lainaan.

Lainanhakijalla tulee olla riittävä lainanhoitokyky hoitaa kokonaislainamäärä, jossa otetaan huomioon hänen kaikki nykyiset ja suunnitellut lainat. Puuttuvan 15 prosenttia voi kattaa omarahoitusosuuden lisäksi vakuudella, jos lisävakuutta on saatavilla ja lainahoitokyky on riittävä.

Lainakatto korostaa säästämisen merkitystä ja ennakkoon säästämisestä tulee entistä tärkeämpää. Säännöllinen säästäminen tarjoaa taloudellisen puskurin myös korkomenojen kasvun ja yllättävien menojen varalle.

Lainakatto lyhyesti:

  • Asuntolainaa saat enintään 85 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta.
  • Ensiasunnon ostajien lainakatto on enintään 95 prosenttia, ASP-lainassa edelleen 90 prosenttia.

Tässä esimerkki lainakatosta ja sen vakuuksista:

  • Asunnon kauppahinta on 100.000 euroa.
  • Asuntolainaa voit saada enintään 85.000 euroa (lainakatto).
  • Asunnon vakuusarvo pankille enintään 75.000 euroa.
  • Asunnon vakuusarvon ylittävälle osalle 10.000 euroa tarvitaan omia säästöjä tai muu lisävakuus. Lisävakuutena voi olla OmaTakaus.
  • Jos lainaa otetaan yli 85.000 euroa, niin silloin lainakaton ylittävälle osuudelle tarvitaan vakuudeksi lisäksi omia säästöjä tai muita vakuuksia.