Ajankohtaista tietoa lainakatosta

Finanssivalvonnan (Fivan) johtokunta palauttaa asuntolainakaton 85 prosentista 90 prosenttiin. Muutos astuu voimaan välittömästi 20.12.2023.

Kesällä 2021 Fiva laski asuntolainan enimmäisluottosuhdetta 85 prosenttiin. Näin ollen joulukuun 2023 muutos palauttaa lainakaton perustasolle, jolla se oli aikaisemmin.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asuntolainan määrä saa olla enintään 90 prosenttia vakuuksien käyvästä arvosta. Omarahoitusosuudeksi riittää jatkossa 10 prosenttia, kun ennen muutosta se oli vähintään 15 prosenttia. Omarahoitusosuus voi olla omia säästöjä tai vastaava määrä muita vakuuksia.

Ensiasunnon ostajien lainakatto säilyy edelleen 95 prosentissa, jolloin omarahoitusosuus on 5 prosenttia.

Lainakatto lyhyesti

  • Asuntolainaa saat enintään 90 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta. 
  • Ensiasunnon ostajien lainakatto on enintään 95 prosenttia, ASP-lainassa edelleen 90 prosenttia.

Asunnon ostotilanteessa vakuuden käyvällä arvolla tarkoitetaan asunnon hankintahintaa silloin, kun vakuutena käytetään vain ostettavaa asuntoa.

Esimerkki lainakatosta ja sen vakuuksista

  • Asunnon kauppahinta on 100 000 euroa.
  • Asuntolainaa voit saada enintään 90 000 euroa (lainakatto).
  • Asunnon vakuusarvo pankille enintään 75 000 euroa.
  • Asunnon vakuusarvon ylittävälle osalle 15 000 euroa tarvitaan omia säästöjä tai muu lisävakuus. Lisävakuutena voi olla OmaTakaus.
  • Jos lainaa otetaan yli 90 000 euroa, niin silloin lainakaton ylittävälle osuudelle tarvitaan vakuudeksi lisäksi omia säästöjä tai muita vakuuksia.

Omarahoitusosuus  

Asunnon ostajalla on oltava omarahoitusosuutena vähintään 10 prosenttia (tai ensiasunnossa 5 prosenttia) omia säästöjä tai vastaava määrä muita vakuuksia. ASP-lainaa varten omarahoitusosuus pitää jatkossakin olla vähintään 10 prosenttia. Asuntoa ei voi ostaa kokonaan velaksi käyttämällä vakuutena vain ostettavaa asuntoa. Lainakattoa laskettaessa vakuudeksi ei myöskään hyväksytä henkilötakausta.

Lainakatto koskee vain asunto-osakkeen tai asuinkiinteistön hankintaan tai peruskorjaukseen otettavia lainoja. Lainakattoa sovelletaan vakituiseen käyttöön tarkoitetun asunnon lisäksi myös vapaa-ajan asunnon tai sijoitusasunnon hankintaan myönnettävään lainaan.

Lainanhakijalla tulee olla riittävä lainanhoitokyky hoitaa kokonaislainamäärä, jossa otetaan huomioon hänen kaikki nykyiset ja suunnitellut lainat. Puuttuvan 10 prosenttia voi kattaa omarahoitusosuuden lisäksi vakuudella, jos lisävakuutta on saatavilla ja lainahoitokyky on riittävä.

Mitä tarkoitetaan käsirahalla?

Yleensä käsirahalla tarkoitetaan asunnonostajan myyjälle maksamaa etumaksua. Käsiraha vahvistaa ostotarjouksen.

Lue tarkemmin asunnon ostotarjouksesta ja käsirahasta