Ung kvinne i leilighet i Paris

Asuntolainan omarahoitusosuus, lainakatto ja käsiraha

Lainakatto korostaa säästämisen merkitystä ja ennakkoon säästämisestä tulee entistä tärkeämpää. Säännöllinen säästäminen tarjoaa taloudellisen puskurin myös korkomenojen kasvun ja yllättävien menojen varalle. Lainakatto edistää rahoitusjärjestelmän vakautta sekä hillitsee kotitalouksien liiallista velkaantumista ja asuntomarkkinoiden ylikuumentumista. Lainakatto koskee uusia myönnettäviä lainoja.

Lainakatto lyhyesti:

  • Asuntolainaa saat enintään 85 prosenttia sitä varten annettavien vakuuksien käyvästä arvosta.
  • Ensiasunnon ostajien lainakatto on enintään 95 prosenttia, ASP-lainassa edelleen 90 prosenttia.

Asunnon ostotilanteessa vakuuden käyvällä arvolla tarkoitetaan asunnon hankintahintaa.

Esimerkki lainakatosta ja sen vakuuksista:

  • Asunnon kauppahinta on 100.000 euroa.
  • Asuntolainaa voit saada enintään 85.000 euroa (lainakatto).
  • Asunnon vakuusarvo pankille enintään 75.000 euroa.
  • Asunnon vakuusarvon ylittävälle osalle 10.000 euroa tarvitaan omia säästöjä tai muu lisävakuus. Lisävakuutena voi olla OmaTakaus.
  • Jos lainaa otetaan yli 85.000 euroa, niin silloin lainakaton ylittävälle osuudelle tarvitaan vakuudeksi lisäksi omia säästöjä tai muita vakuuksia.

Omarahoitusosuus  

Asunnon ostajalla on oltava omarahoitusosuutena vähintään 15 prosenttia (tai ensiasunnossa 5 prosenttia) omia säästöjä tai vastaava määrä muita vakuuksia. ASP-lainaa varten omarahoitusosuus pitää jatkossakin olla vähintään 10 prosenttia. Asuntoa ei voi ostaa kokonaan velaksi käyttämällä vakuutena vain ostettavaa asuntoa. Lainakattoa laskettaessa vakuudeksi ei myöskään hyväksytä henkilötakausta.

Lainakatto koskee vain asunto-osakkeen tai asuinkiinteistön hankintaan tai peruskorjaukseen otettavia lainoja. Lainakattoa sovelletaan vakituiseen käyttöön tarkoitetun asunnon lisäksi myös vapaa-ajan asunnon tai sijoitusasunnon hankintaan myönnettävään lainaan.

Lainanhakijalla tulee olla riittävä lainanhoitokyky hoitaa kokonaislainamäärä, jossa otetaan huomioon hänen kaikki nykyiset ja suunnitellut lainat. Puuttuvan 15 prosenttia voi kattaa omarahoitusosuuden lisäksi vakuudella, jos lisävakuutta on saatavilla ja lainahoitokyky on riittävä.

Mikä on käsiraha?

Käsirahalla tarkoitetaan asunnonostajan myyjälle  maksamaa etumaksua, joka toimii vakuutena siitä, että varsinainen asuntokauppa tullaan tekemään myöhemmin. Mikäli asunnonostaja vetäytyy suunnitellusta asuntokaupasta, hän menettää lähtökohtaisesti käsirahana maksetun rahasumman.

Käsiraha asuntokaupassa

Kun myyjä on vastaanottanut käsirahan, hän sitoutuu puolestaan välityslain mukaisesti olemaan ottamatta vastaan uusia tarjouksia asunnosta. Jos myyjä ei hyväksy tarjousta, käsiraha palautetaan ostajalle. Käsirahan suuruus sovitaan ostotarjousta tehtäessä ja jos asuntokauppa tehdään sopimuksen mukaisesti, käsiraha lasketaan osaksi kauppahintaa. Asunnon ostotarjouksen voi tehdä myös ilman käsirahaa, tällöin sovitaan usein vakiokorvauksesta.

Säästä jo laina-aikana

Hanki ajoissa muutakin varallisuutta kuin oma koti. Lue lisää Lyhennä ja säästä -taktiikan eduista.