Mitä Graniittisalkut ovat?

Nordea Life Graniittisalkut ovat sijoituskoreja, jotka voidaan liittää Nordean sijoitusvakuutuksiin. Nordea Life Graniittisalkkujen salkunhoidosta vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy.

Vaivatonta sijoittamista ammattimaisen tehokkaasti

Graniittisalkku sopii sinulle, jos arvostat sijoittamisessa helppoutta ja vaivattomuutta, mutta myös kivenkovaa osaamista ja ammattitaitoa. Graniittisalkku on helppo avaimet käteen -ratkaisu, jossa omaisuuttasi hoidetaan ammattimaisesti ja aktiivisesti tuotto-odotuksesi sekä riskinottohalusi huomioiden.

  • Sijoitusammattilaiset palveluksessasi - Graniittisalkut tarjoavat sinulle vaivatonta sijoitusstrategista osaamista. Pääset hyötymään Pohjoismaiden suurimman finanssikonsernin laajoista resursseista ja vahvasta sijoitusosaamisesta.
  • Vankka perusta kiinteistösijoituksilla - Graniittisalkkujen perusta rakentuu suomalaisista kiinteistöistä, jotka tuovat vakautta sijoitukseesi sekä parantavat riski-tuottosuhdetta. Kiinteistösijoitusten kulmakivinä ovat vakaa velkavivuton strategia sekä kustannustehokkuus.
  • Vastuullisia sijoituskohteita - Graniittisalkut edistävät ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Olemme sitoutuneet ilmastotoimiin ja siihen, että Graniittisalkut kaikki omaisuuslajit huomioiden, ovat hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä.
  • Hyödy sijoitusvakuutuksen eduista - Elämäntilanteesi tai tavoitteidesi muuttuessa voit helposti vaihtaa salkun riskitasoa ilman kuluja, ja maksat verot tuotosta vasta, kun nostat varoja käyttöösi.

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Salkkukatsaus touko-kesäkuu 2024

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Katso salkkukatsaus ja pysy ajan tasalla sijoitustesi kehityksestä sekä markkinoiden tapahtumista. Tämä oli vain suppea katsaus Nordea Life Graniittisalkkuihin, eikä sisällä suositusta valita tai olla valitsematta Nordea Life Graniittisalkkuja sijoitusvakuutuksensa sijoituskohteeksi. Nordea Henkivakuutus tarjoaa sijoitusvakuutustensa arvonkehityksen liitettäväksi Nordea Life Graniittisalkkuihin asiamiehensä Nordea Bank Oyj:n kautta.

Parempaa riski-tuottosuhdetta kiinteistösijoituksilla

  • Graniittisalkun kivijalkana toimivat Nordea Henkivakuutuksen kiinteistösijoitukset, jotka parantavat Graniittisalkun riski-tuottosuhdetta, tuovat tasaista kassavirtaa vuokratuottojen muodossa sekä mahdollistavat salkun lisähajautuksen perinteisten omaisuuslajien lisäksi. 
  • Kiinteistösijoituskohteet on hajautettu laajasti hyödyntäen Nordea Henkivakuutuksen vahvaa osaamista kiinteistöalan sijoittamisessa. Kiinteistösijoituksilla tavoittelemme pitkällä aikavälillä vakaata tuottoa sekä kiinteistöjen arvonnousua.
  • Sijoitamme suomalaisiin toimisto-, asuin- ja logistiikkakiinteistöihin, joilla on hyvä sijainti ja vahva vuokrakassavirta. Kiinteistösijoittamisessa meille on tärkeää huomioida kiinteistöjen elinkaaren taloudellisuusnäkökulmat. Omistamme myös kaikki kiinteistöt itse, emmekä käytä velkavipua kiinteistösijoituksissa. Vastuullisena omistajana pidennämme kiinteistöjen elinkaarta ja hillitsemme siten kiinteistöjen energiapäästöjä.  

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistäminen

  • Olemme sitoutuneet ilmastotoimiin ja siihen, että Graniittisalkut kaikki omaisuuslajit huomioiden, ovat hiilineutraaleja viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Tämä on tärkein vastuullisiin sijoituksiin liittyvä tavoitteemme.
  • Varmistamme yhteiskuntavastuun seuraamalla, että Graniittisalkkujen sijoituskohdeyhtiöt noudattavat kansainvälisiä standardeja ja sopimuksia sekä ihmis- ja työoikeuksia. Lisäksi seuraamme sukupuolten välisen tasapainon kehittymistä näiden yhtiöiden hallituksissa.
  • Sijoituskohteiden valikoimaan ei hyväksytä sellaisia toimialoja tai yrityksiä, jotka harjoittavat merkittävässä määrin ympäristöä ja/tai yhteiskuntaa vahingoittavaa toimintaa. Tähän liittyviä rajoituksia ovat esimerkiksi sijoitukset kiistanalaisten ja laittomien aseiden tuotantoon ja jakeluun, tupakan tuotantoon, kivihiilen louhintaan ja epätavanomaisten fossiilisten polttoaineiden etsintään ja tuotantoon. 

Valitse sinulle sopiva Graniittisalkku

Voit valita viidestä vaihtoehdosta omaan tuottotavoitteeseesi ja riskinottohaluusi sopivan Graniittisalkun. Elämäntilanteesi tai tavoitteidesi muuttuessa voit helposti vaihtaa salkun riskitasoa ilman kuluja ja verot maksat tuoton osuudesta vasta, kun nostat varoja käyttöösi.

Graniittisalkku Korko A Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku Korko A on sopiva valinta sinulle, kun tavoittelet pääoman reaaliarvon säilyttämistä ja riskinsietokykysi on matalahko.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 30 Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 30 on sopiva valinta sinulle, kun tavoittelet maltillista tuottoa ja haluat pääoman kehittyvän ilman, että sijoitustesi arvo heilahtelee voimakkaasti. Tämän Graniittisalkun osakepaino on 30 %.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 50 Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 50 on sopiva valinta sinulle, kun tavoittelet melko korkeaa tuottoa ja siedät sijoituksesi kohtuullista arvon heilahtelua sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän Graniittisalkun osakepaino on 50 %.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 75 Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 75 on sopiva valinta sinulle, kun haluat saavuttaa korkean tuoton ja siedät salkun arvon heilahteluja sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Tämän Graniittisalkun osakepaino on 75 %.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 90 Avautuu uuteen ikkunaan

Graniittisalkku 90 on sopiva valinta kun tärkein tavoitteesi on korkea tuotto ja olet varautunut pitkään sijoitusaikaan. Siedät suuria salkun arvon heilahteluja ja olet valmis hyväksymään sen, että salkun arvonkehitys voi olla negatiivinen pidemmälläkin aikavälillä. Tämän Graniittisalkun osakepaino on 90 %.

Avaa esittely ja lue lisää Avautuu uuteen ikkunaan

Sijoituskorien arvot

Sijoituskorien arvot -palvelusta saat tietoa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n tarjoamista sijoituskoreista. Näet sijoituskorien arvonkehityksen useilta eri ajanjaksoilta sekä sijoituskorien sisällön. Useimmille koreille julkaistaan säännöllisin väliajoin salkunhoitajan kommentti.

Sijoituskorien arvot

Onko sinulla jo sijoitusvakuutus?

Voit liittää Graniittisalkun sijoitusvakuutukseesi Vakuutukset -palvelussa.

Kirjaudu Vakuutukset -palveluun Avautuu uuteen ikkunaan

Haluatko avata sijoitusvakuutuksen?

Tutustu Nordean sijoitusvakuutuksiin, avaa sopimus verkossa tai asiantuntijan avulla ja liitä siihen Graniittisalkku.

Valitse sinulle sopiva sijoitusvakuutus
Miten voin sijoittaa Graniittisalkkuihin?
Hyödy sijoitusvakuutuksen eduista
Lisätietoa Graniittisalkusta

Lisätietoa Graniittisalkusta

Vastuuvarauma

Nordea Life Graniittisalkut (”Graniittisalkut”) tarjoaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Yhtiön rekisteröity osoite on Aleksis Kiven katu 9, 00020 Nordea, Helsinki. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy on Suomeen rekisteröity henkivakuutusyhtiö. Yhtiö kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni.

Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tarjoaa vakuutussopimustensa arvonkehityksen liitettäväksi Graniittisalkkuihin asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. Graniittisalkkujen hallinnoinnista vastaa Nordea Henkivakuutus Suomi Oy. Graniittisalkut eivät ole sijoitusrahastolain sääntelemiä sijoitusrahastoja eivätkä ne siten ole Sijoittajien Korvausrahaston tai Talletussuojarahaston piirissä. Asiakkaan tulee perehtyä myös muuhun Graniittisalkkuja koskevaan materiaaliin, erityisesti sääntöihin, sekä vakuutussopimuksen tuotemateriaaliin. Markkinatilanteesta riippuen Graniittisalkkujen arvo voi nousta tai laskea. Historiallisen kehityksen perusteella ei voida ennakoida Graniittisalkkujen tuottotasoa tulevaisuudessa. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy ei vastaa hallinnoimiensa sijoituskorien, niihin liitettyjen sijoitussidonnaisten säästöjen taikka säästöjen arvoa määrittävien sijoitusten arvonkehityksestä tai mahdollisesta arvon alentumisesta. Sijoitussidonnaisiin säästöihin liittyy riski myös mahdollisesta pääoman menettämisestä osittain tai kokonaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.