Yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen keskittyvä kestävä rahasto

Nordea Global Social Empowerment -rahasto sijoittaa yhteiskunnan haasteita ratkaiseviin yrityksiin. Se voi sijoittaa vaikkapa indonesialaiseen pankkiin, joka myöntää mikrolainoja naispuolisille yrittäjille. Sijoituskohteena voi olla myös nopeasti kasvava IT-yritys, joka luo inspiroivaa opetusmateriaalia lapsille ympäri maailmaa.

Rahasto sijoittaa noin 50 yritykseen eri puolilla maailmaa ja keskittyy kolmeen teemaan:  

  • Perustarpeet, kuten ravitseva ruoka ja kohtuuhintainen asuminen
  • Yhdenvertaisuus, kuten digitaalisten palvelujen ja koulutuksen saavutettavuus
  • Taloudellinen vaikuttaminen, kuten rahoituspalvelujen saavutettavuus

Rahastoa hoitaa Ilmasto ja Ympäristö -rahastoa ja Nordean Tähtirahastoja hoitava Nordean Fundamental Equities -tiimi.

– Vastuullinen sijoittaminen lisääntyy nopeasti. Pandemian seurauksena maailmassa on yhä enemmän köyhiä ihmisiä. Nyt jos koskaan meidän on tärkeää on auttaa toisiamme. Säästämisen ohella moni haluaa nyt kantaa enemmän yhteiskuntavastuuta, salkunhoitaja Thomas Sørensen sanoo. 

Rahasto sijoittaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti

YK:n kunnianhimoisen kestävän kehityksen ohjelman tavoitteena on ohjata kestävän kehityksen suuntaa vuoteen 2030 saakka. Tähän tavoitteeseen sisältyy esimerkiksi äärimmäisen köyhyyden poistaminen, epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden vähentäminen sekä ilmastokriisin ratkaiseminen. Kaikkiaan 11 näistä 17 kestävän kehityksen tavoitteista koskee yhteiskunnallisia ongelmia. 

Tähän mennessä on sijoitettu liian vähän yhteiskunnallisia tavoitteita edistäviin kohteisiin. Pandemia sekä viime aikoina paljon huomiota saanet sosiaaliset epäkohdat ovat lisänneet tietoisuutta asian tärkeydestä. Nyt tarvitaan toimia ja suuria satsauksia. 

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä

Rahastojen historiallinen tuotto ei ole tae niiden tulevasta kehityksestä. Rahastosijoittamiseen liittyy riski, sillä sijoitettujen varojen arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi siis menettää koko sijoittamansa pääoman. 

Avaintietoesitteet, säännöt, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus ovat saatavilla osoitteesta nordea.fi/rahasto.

Näillä sivuilla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi tuotetiedoiksi. Niitä ei tule pitää sijoitusneuvoina tai -suosituksina. 

Perustietoa rahastosta

  • SFDR-kategoria: Artikkeli 9 
  • Juoksevat kulut p.a.: 1,85 % 
  • Rahastoyhtiö: Nordea Investments Funds S.A. 
  • Lisää tietoa kehityksestä ja muuta tietoa rahastoista löytyy osoitteesta nordea.fi/rahasto

Nordea Global Social Empowerment Fund

Sijoita Nordea Global Social Empowerment-rahastoon jo tänään

Osta rahastoa verkkopankissa Avautuu uuteen ikkunaan