Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Vastuullista tuottoa

Nordean rahastoja hoidetaan vastuullisesti. Salkunhoidossa otetaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat.

Rahastojen salkunhoidossa talouden tunnusluvut ovat tärkeitä. Nordean aktiivisesti hoidettujen rahastojen salkunhoidossa myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset ovat osa jokapäiväistä työtä. Kutsumme tätä vastuulliseksi tuotoksi. 

Nordeassa vastuullisen sijoittamisen kysymyksistä vastaa oma asiantuntijatiimi, joka tutkii ja arvioi esimerkiksi yhtiöiden tapaa hoitaa työturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai ehkäistä alihankkijoiden lapsityövoiman käyttöä tai vaarallisten aineiden pääsyä luontoon.

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

Osa sijoituspäätöstä

Kaikissa aktiivisesti hoidetuissa Nordean rahastoissa hyödynnetään ESG-analyysiä (ESG=ympäristö, yhteiskunta ja hyvään hallintotapa) sopivien sijoituskohteiden löytämiseksi. 

Tämä tarkoittaa, että salkunhoidossa voidaan käyttää sijoituspäätösten tukena sekä talouden keskeisiä tunnuslukuja että tietoja siitä, miten yritykset hoitavat ympäristöön, ihmisoikeuksiin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Tähtirahastossa vastuullisuus pisimmällä

Osassa rahastojamme vastuullisuusanalyysi on kiinteä osa sijoitusprosessia. Esimerkiksi Nordea Kehittyvät Tähdet –rahastoon valitaan yhtiöt, jotka perinteisen taloudellisten perustekijöiden analyysin lisäksi loistavat vastuullisuusasioissa oman vertailuryhmänsä parhaina. 

Arviointi ja vuoropuhelu

Käymme vuoropuhelua sellaisten yhtiöiden kanssa, jotka eivät noudata kansainvälisiä sääntöjä tai joiden on mielestämme parannettava tapaansa käsitellä ympäristöriskejä, yhteiskuntavastuuta sekä omistajaohjausta.

Jos yhtiö ei ole halukas muuttamaan sääntöjen vastaista toimintaansa, voi Nordean vastuullisen sijoittamisen toimikunta päättää myydä yhtiön osakkeet kaikista Nordean rahastosalkuista

Yhtiöt, joihin emme sijoita

Viimeinen vaihtoehtomme on luopua sijoituksista yhtiöön. 

Jos yritys rikkoo kansainvälisiä sääntöjä (kuten YK:n Global Compact ‑aloitetta) eikä halua muuttaa toimintatapojaan ympäristöä, ihmisoikeuksia, työoloja tai liiketoiminnan etiikkaa koskevissa asioissa, luovumme lopulta sijoituksestamme. Tämä koskee kaikkia aktiivisesti hoidettuja rahastojamme.

Mikään rahastomme ei sijoita yhtiöihin, jotka ovat tekemisissä ydinaseiden valmistuksen tai ydinaseohjelmien kehittämisen kanssa.

Katso luettelo yhtiöistä, joihin emme sijoitaAvautuu uuteen ikkunaan.

Hiilijalanjälki

Ilmoitamme joidenkin osakerahastojemme hiilijalanjäljet. Hiilijalanjäljen ilmoittaminen on seuraava askel rahastojemme läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Rahastojen hiilijalanjäljet

Rahastojen hiilijalanjäljet

Hiilijalanjälki voidaan mitata useassa yhteydessä ja se tarkoittaa sitä määrää hiilidioksidia, jota jokin toimiala, tuote tai jopa sinä itse, tuottaa. Me mittaamme joidenkin rahastojemme kehittämän hiilidioksidin määrän.

Käyttämämme hiilijalanjälkimittari antaa kuvan siitä, miten paljon hiilidioksidia tai muita kasvihuonekaasuja yhtiöt, joihin rahasto sijoittaa, yhteensä ovat tuottaneet viimeisen 12 kuukauden aikana. Mittari on tietynlainen tehokkuusmitta, joka kertoo rahaston osuuden niiden yhtiöiden hiilidioksidipäästöistä, joihin rahasto sijoittaa, suhteessa rahaston osuuteen näiden yhtiöiden tuotoista (vuosituotot miljooniksi Yhdysvaltain dollareiksi muutettuna). Tunnusluku ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalenttitonneina miljoonaa Yhdysvaltain dollaria kohti.

Laskelma perustuu sijoituskohteisiimme kuuluvien yhtiöiden itsensä useimmiten vuosikertomuksessaan ilmoittamiin tietoihin sekä yhtiöiden päästöarvioihin. MSCI Inc. kokoaa ja toimittaa tiedot. Hiilijalanjälkeä kuvaavat tunnusluvut päivitetään kuukausittain rahastosivuillamme. 

Sisältää myös muita kasvihuonekaasuja
Hiilijalanjäljen laskeminen
Mitä rahastoja voi vertailla?
Päivitykset, kriteerit ja tiedot
Tätä ei mitata