Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Tähtirahastot

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Nordean Tähtirahastot sijoittavat sisäisen analyysimme perusteella valikoituihin yhtiöihin: 

  • joiden riskienhallinta on tehokasta 
  • jotka ottavat ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet erinomaisella tavalla huomioon toiminnassaan.

Vastuulliset yritykset huomioivat nämä seikat toiminnassaan selkeästi ja läpinäkyvästi, joten niihin kohdistuu mielestämme vähemmän riskejä kuin muihin yrityksiin. Tämä puolestaan luo vakaan pohjan hyvälle pitkän aikavälin tuotolle.

Tulevaisuuden voittajat ovat vastuullisia

Kun yhtiöt hoitavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät velvollisuutensa erinomaisesti ja huomioivat ne aktiivisesti päivittäisessä toiminnassaan, uskomme, että yhtiöihin liittyvät riskit ovat kilpailijoita pienemmät.

Tähtirahastoihin valitaan vastuullisuuskriteerien perusteella yritykset, joiden avulla voimme saada aikaan vakaata ja vastuullista tuottoa pidemmällä aikavälillä.

Siksi Tähtirahastot kelpuuttavatkin sijoituskohteikseen ainoastaan kaikkein vastuullisimmat ja pitkällä aikavälillä kehityskelpoisimmat yritykset.

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, joiden taloudellinen kehitys ylittää markkinoiden keskimääräisen kehityksen ja jotka huomioivat ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan erityisen hyvin toiminnassaan.

Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston sijoituskohteena on 50–60 yhtiötä usealla eri toimialalla.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt –palvelustaAvautuu uuteen ikkunaan

Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Kehittyvät Tähdet
Nordea Pohjoismaiset Tähdet
Nordea Eurooppalaiset Tähdet

Viisi Tähtirahastoille tyypillistä seikkaa

1. Painopiste tulevaisuuden voittajissa

Uskomme, että vastuulliset yhtiöt ovat tulevaisuuden voittajia. Tästä syystä Tähtirahastoja voi pitää pitkän aikavälin sijoituksena yhtiöihin, joiden odotetaan hyödyntävän vahvaa kasvupotentiaaliaan

2. Positiivinen lähestymistapa

Tähtirahastot pyrkivät aktiivisesti löytämään yhtiöitä, jotka toimivat vastuullisesti ja hallitsevat riskejään. Painopisteenä ei niinkään ole muiden yhtiöiden sulkeminen pois sijoituksista.

3. Syvällisempi vastuullisuuden analysointi

Tähtirahastoissa kaikille mahdollisille sijoituskohteille tehdään oma perusteellinen ESG-analyysi, jossa tarkastellaan tavanomaista syvällisemmin ympäristönsuojeluun, ihmisoikeuksiin, työvoimastandardeihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyviä tekijöitä.

4. Oma ainulaatuinen luokitusjärjestelmä

ESG-analyysin jälkeen mahdollisille sijoituskohteille annetaan luokitus, jota käytetään taloudellisen analyysin ohella Tähtirahastojen sijoituskohteiden lopullisessa valinnassa.

5. Jatkuva arviointi ja vuoropuhelu yhtiöiden kanssa

Varmistamme, että Tähtirahastot toimivat nimensä mukaisesti arvioimalla ESG-analyyseissa saatuja tietoja jatkuvasti ja käymällä säännöllisesti vuoropuheluja sijoituskohdeyritysten kanssa. Molempia tehtäviä hoitaa Nordeassa oma asiantuntijatiimi.

Tähtirahastot

Tee merkintä verkkopankissa

Siirry verkkopankkiin Avautuu uuteen ikkunaan