Mihin Tähtirahastot sijoittavat?

Nordean Tähtirahastot sijoittavat sisäisen analyysimme perusteella tarkkaan valikoituihin yhtiöihin:   

  • joiden riskienhallinta on tehokasta.
  • jotka ottavat ympäristöön, ihmisoikeuksiin, työoloihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyvät riskit ja mahdollisuudet erinomaisella tavalla huomioon toiminnassaan.

Vastuulliset yritykset huomioivat nämä seikat toiminnassaan selkeästi ja läpinäkyvästi, joten niihin kohdistuu mielestämme vähemmän riskejä kuin muihin yrityksiin. Tämä puolestaan luo vakaan pohjan hyvälle pitkän aikavälin tuotolle.

Vastuullisuus auttaa yrityksiä menestymään

Kun yhtiöt hoitavat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät velvollisuutensa erinomaisesti ja huomioivat ne aktiivisesti päivittäisessä toiminnassaan, uskomme, että yhtiöihin liittyvät riskit ovat kilpailijoita pienemmät.

Siksi Tähtirahastot kelpuuttavatkin sijoituskohteikseen ainoastaan kaikkein vastuullisimmat ja pitkällä aikavälillä kehityskelpoisimmat yritykset.

Nordea Suomalaiset Tähdet Avautuu uuteen ikkunaan

Suomalaiset Tähdet -rahaston sijoitusstrategia perustuu syvälliseen yritysanalyysiin, jonka perusteella sijoitukset tehdään 3–5 vuoden sijoitushorisontilla. Rahasto poikkeaa merkittävästi Helsingin pörssin yleisindeksistä ja sen tavoitteena on voittaa vertailuindeksi 3–5 vuoden ajanjaksolla.

Osta Suomalaiset tähdet verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Innovation Stars Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Innovation Stars -rahasto sijoittaa yrityksiin silloin, kun niiden kasvukäyrä on vielä maltillinen eli selvästi aiemmin kuin rahastot tavanomaisesti sijoittavat. Näin salkunhoitajat pyrkivät hyödyntämään yrityksen koko kasvupotentiaalia ja mahdollisia korkeita tuottoja.

Osta Innovation Stars verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Tähtirahastot Avautuu uuteen ikkunaan

Tähtirahastojen sijoituksissa kestävämpi kehitys yhdistyy hyvään tuottotavoitteeseen. On monta hyvää syytä sijoittaa Tähtirahastoihin. Onko joku niistä tärkeä myös sinulle?

Lue artikkeleitamme tähtirahastoista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, joiden taloudellinen kehitys ylittää markkinoiden keskimääräisen kehityksen ja jotka huomioivat ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan erityisen hyvin toiminnassaan.

Osta Maailmanlaajuiset Tähdet verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Kehittyvät Tähdet Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Kehittyvät Tähdet sijoittaa erityisen lupaaviin kehittyvien markkinoiden yrityksiin, joilla on mahdollisuus nousta toimialallaan kansainvälisesti johtavaan asemaan niin taloudellisesti kuin vastuullisuusnäkökulmasta.

Osta Kehittyvät Tähdet verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Pohjoismaiset Tähdet Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Pohjoismaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin pohjoismaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Osta Pohjoismaiset Tähdet verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Eurooppalaiset Tähdet Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Eurooppalaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin eurooppalaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Osta Eurooppalaiset Tähdet verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Osta Pohjoisamerikkalaiset Tähdet verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Aasialaiset Tähdet Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Aasialaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin aasialaisiin (pl. Japani) yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Osta Aasialaiset Tähdet verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Miksi sijoittaa Tähtirahastoihin?

Hups! Jos haluat nähdä tällaista sisältöä, hyväksy ensin Nordean markkinointievästeet

On monta hyvää syytä sijoittaa Tähtirahastoihin. Onko joku niistä tärkeä myös sinulle? Tähtirahastojen sijoituksissa kestävämpi kehitys yhdistyy hyvään tuottotavoitteeseen. Kaikissa Tähdissä on sama sijoitusperiaate, mutta sijoitusten kohteet vaihtelevat rahastoittain. Tähtirahastot sijoittavat vain yhtiöihin, jotka suhtautuvat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyviin ESG-asioihin vastuullisesti ja ovat valmiita kehittämään niitä edelleen. Me Nordean rahastoissa uskomme, että tulevaisuuden voittajia ovat yritykset, jotka huomioivat ESG-asiat sekä päivittäisessä liiketoiminnassa että strategiassaan. Arvioimme kaikkien Tähtirahastoihin kuuluvien sijoitusten ESG-asioita säännöllisesti ja käymme aktiivista vuoropuhelua yritysten kanssa varmistaaksemme, että ne kantavat vastuunsa, korjaavat tarvittaessa toimintaansa ja kehittävät osa-alueita, joissa parantamisen varaa vielä näemme.

Viisi Tähtirahastoille tyypillistä seikkaa

1. Vastuullisuus auttaa yrityksiä menestymään

Uskomme, että vastuulliset yhtiöt ovat tulevaisuuden voittajia. Tästä syystä Tähtirahastoja voi pitää pitkän aikavälin sijoituksena yhtiöihin, joiden odotetaan hyödyntävän vahvaa kasvupotentiaaliaan

2. Positiivinen lähestymistapa

Tähtirahastot pyrkivät aktiivisesti löytämään yhtiöitä, jotka toimivat vastuullisesti ja hallitsevat riskejään. Painopisteenä ei niinkään ole muiden yhtiöiden sulkeminen pois sijoituksista.

3. Syvällisempi vastuullisuuden analysointi

Tähtirahastoissa kaikille mahdollisille sijoituskohteille tehdään oma perusteellinen ESG-analyysi, jossa tarkastellaan tavanomaista syvällisemmin ympäristönsuojeluun, ihmisoikeuksiin, työvoimastandardeihin ja liiketoiminnan etiikkaan liittyviä tekijöitä.

4. Oma ainulaatuinen luokitusjärjestelmä

ESG-analyysin jälkeen mahdollisille sijoituskohteille annetaan luokitus, jota käytetään taloudellisen analyysin ohella Tähtirahastojen sijoituskohteiden lopullisessa valinnassa.

5. Jatkuva arviointi ja vuoropuhelu yhtiöiden kanssa

Varmistamme, että Tähtirahastot toimivat nimensä mukaisesti arvioimalla ESG-analyyseissa saatuja tietoja jatkuvasti ja käymällä säännöllisesti vuoropuheluja sijoituskohdeyritysten kanssa. Molempia tehtäviä hoitaa Nordeassa oma asiantuntijatiimi.

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet
Nordea Kehittyvät Tähdet
Nordea Pohjoismaiset Tähdet
Nordea Eurooppalaiset Tähdet
Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet
Nordea Aasialaiset Tähdet
Nordea Innovation Stars
Nordea Suomalaiset Tähdet

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet

Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, joiden taloudellinen kehitys ylittää markkinoiden keskimääräisen kehityksen ja jotka huomioivat ympäristön, yritysvastuun ja hyvän hallintotavan erityisen hyvin toiminnassaan.

Maailmanlaajuiset Tähdet -rahaston sijoituskohteena on 50–60 yhtiötä usealla eri toimialalla.

Lisätietoa Nordea Maailmanlaajuiset Tähdet -rahastosta saat Rahastot Nyt –palvelusta.

Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – Global Stars Equity Fund, Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Kehittyvät Tähdet

Nordea Kehittyvät Tähdet sijoittaa erityisen lupaaviin kehittyvien markkinoiden yrityksiin, joilla on mahdollisuus nousta toimialallaan kansainvälisesti johtavaan asemaan niin taloudellisesti kuin vastuullisuusnäkökulmasta.

Kehittyvät Tähdet -rahasto sijoittaa ainoastaan kehittyville markkinoille. Rahaston sijoitussalkku on keskitetympi kuin muiden samankaltaisten rahastojen. Tavallisesti salkkuun kuuluu 40–60 yritystä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt –palvelusta

Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – Emerging Stars Equity Fund, Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Pohjoismaiset Tähdet

Nordea Pohjoismaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin pohjoismaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Rahastolla on omistuksia noin 50 yrityksessä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – Nordic Stars Equity Fund. Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Eurooppalaiset Tähdet

Nordea Eurooppalaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin eurooppalaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Rahastolla on omistuksia noin 40 yrityksessä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahaston virallinen nimi on Nordea Eurooppalaiset Tähdet. Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet

Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin pohjoisamerikkalaisiin yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin.

Rahastolla on omistuksia noin 40 yrityksessä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – North American Stars Equity Fund. Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Aasialaiset Tähdet

Nordea Aasialaiset Tähdet sijoittaa taloudellisesti lupaaviin aasialaisiin (pl. Japani) yrityksiin, jotka hallitsevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät riskit sekä mahdollisuudet erityisen hyvin. Rahastolla on omistuksia noin 50 yrityksessä.

Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelusta.

Rahaston virallinen nimi on Nordea Aasialaiset Tähdet. Rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy, joka kuuluu Nordea-konserniin.

Nordea Innovation Stars

Uusi Nordea Innovation Stars -rahasto etsii innovaatioita ja uusia, useille markkinoille monistettavia liikeideoita. Tähtiperheen uusimman rahaston ideana on sijoittaa yrityksiin, joiden kasvu on vasta aluillaan. Kun mukaan lähdetään aikaisin, on useamman vuoden sijoitusajan kuluessa mahdollisuus kasvattaa yritysten tuottopotentiaalia mukavasti. Lue lisää rahastosta Rahastot Nyt -palvelusta

Nordea Suomalaiset Tähdet

Nordea Suomalaiset Tähdet -rahaston perustana on valtavasti salkunhoitajien ja analyytikkojen työtä. Jokaisen sijoituspäätöksen tukena on suuri määrä taloudellista informaatiota, lukemattomia tapaamisia yritysten ja sidosryhmien välillä sekä jatkuvaa omien päätelmien uudelleenarviointia ja kyseenalaistamista. Näiden turvin rahasto pokkasi juuri Suomen parhaimman osakerahaston palkinnon.

Suomalaiset Tähdet -rahaston sijoitusstrategia perustuu syvälliseen yritysanalyysiin, jonka perusteella sijoitukset tehdään 3–5 vuoden sijoitushorisontilla. Rahasto poikkeaa merkittävästi Helsingin pörssin yleisindeksistä ja sen tavoitteena on voittaa vertailuindeksi 3–5 vuoden ajanjaksolla. Rahastolla on neljä Morningstar-tähteä ja sitä hoitaa pohjoismainen salkunhoitotiimi, jolla on vankka kokemus myös Suomen osakemarkkinoista. Rahaston salkunhoitajat ovat Marie Karlsson ja Matias Rundgren.

Nordea Suomalaiset Tähdet -rahastoa hallinnoi Nordea Funds Oy. Lue lisää rahastosta Rahastot Nyt -palvelusta tai Nordea Fundsin artikkelista.Avautuu uuteen ikkunaan

Tähtirahastot

Osta rahastoja verkkopankista.

Siirry verkkopankkiin Avautuu uuteen ikkunaan