Mitä Nordea Enhanced -rahastot ovat?

Nordean Enhanced -rahastot yhdistävät molempien passiivisen ja aktiivisen sijoittamisen ominaisuuksia. Enhanced-rahastojen aktiivisuuden taso eli poikkeama vertailuindeksistä on pieni. Salkunhoitajan on mahdollista olla sijoittamatta osaan indeksin yhtiöistä, jos niitä ei pidetä houkuttelevina.

Enhanced-rahastot lyhyesti

  • Enhanced-rahastot tavoittelevat vertailuindeksin voittamista, toisin kuin täysin passiiviset rahastot. 
  • Enhanced-rahastot ovat aktiivisesti hoidettuja rahastoja, mutta niiden aktiivisuuden taso eli poikkeama vertailuindeksistä on pieni. 
  • Rahastojen on mahdollista jättää sijoittamatta sellaisiin indeksin yhtiöihin, joita salkunhoito ei pidä hyvinä sijoituskohteina. 
  • Enhanced-rahastojen kulut sijoittuvat passiivisten ja aktiivisimpien rahastojen välimaastoon. Rahastokohtaiset kulut näet Rahastot Nyt -palvelusta. 
  • Rahastot seuraavat Nordean vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Lue lisää miten vastuullisuus otetaan huomioon rahastojen salkunhoidossa.

Miksi sijoittaa Enhanced -rahastoihin?

Enhanced-rahastot voivat sopia sinulle, kun

  • haluat ammattimaisesti hoidetun sijoituksen maailmanlaajuisille osakemarkkinoille. 
  • haluat sijoituksesi seuraavan pääasiassa markkinoiden arvonkehitystä, säilyttäen samalla mahdollisuuden pieneen indeksiä parempaan tuottoon. 
  • haluat laajasti hajautetun sijoituksen. 

Nordea Enhanced -rahastovalikoima

North American Enhanced Avautuu uuteen ikkunaan

Rahasto sijoittaa pohjoisamerikkalaisiin osakkeisiin käyttäen MSCI North America -indeksiä sijoitusuniversuminaan. Kyseessä ei ole kuitenkaan indeksirahasto, sillä se sulkee pois heikon riskituottoprofiilin yrityksiä tai vähentää niiden osuutta rahastossa. Rahasto poikkeaa indeksistään vain maltillisesti mutta riittävästi, jotta sillä on aito mahdollisuus saavuttaa sitä parempaa tuottoa kulujen jälkeen.

Osta rahastoa verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Emerging Markets Enhanced Avautuu uuteen ikkunaan

Osakerahasto, joka sijoittaa kehittyvien maiden osakemarkkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka kuuluvat sen vertailuindeksiin, mutta samaan aikaan salkunhoitajat pyrkivät aktiivisesti poissulkemaan yhtiöitä, joiden osakkeiden hinnat ovat liian korkealla, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden liikevoiton taikka kassavirran uskotaan heikentyvän. Rahastolla on omistuksia suuressa määrässä yrityksiä ja sen vertailuindeksi on MSCI Emerging Markets Index.

Osta rahastoa verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

European Enhanced Avautuu uuteen ikkunaan

Osakerahasto, joka sijoittaa Euroopan osakemarkkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka kuuluvat sen vertailuindeksiin, mutta samaan aikaan salkunhoitajat pyrkivät aktiivisesti poissulkemaan yhtiöitä, joiden osakkeiden hinnat ovat liian korkealla, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden liikevoiton taikka kassavirran uskotaan heikentyvän. Rahastolla on omistuksia suuressa määrässä yrityksiä ja sen vertailuindeksi on MSCI Europe Net Total Return Index.

Osta rahastoa verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Japanese Responsible Enhanced Avautuu uuteen ikkunaan

Osakerahasto, joka sijoittaa Japanin osakemarkkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka kuuluvat sen vertailuindeksiin (MSCI Japan Index). Salkunhoitajat pyrkivät aktiivisesti poissulkemaan yhtiöitä, joiden osakkeiden hinnat ovat liian korkealla, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden liikevoiton taikka kassavirran uskotaan heikentyvän. Tämän lisäksi rahasto noudattaa tarkempia vastuullisuuskriteerejä eli poissulkee yhtiöitä, joiden liiketoiminta ei vastaa rahaston vastuullisuuskriteereitä.

Osta rahastoa verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Global Enhanced Avautuu uuteen ikkunaan

Osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti hajauttaen osakemarkkinoille. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka kuuluvat sen vertailuindeksiin, mutta samaan aikaan salkunhoitajat pyrkivät aktiivisesti poissulkemaan yhtiöitä, joiden osakkeiden hinnat ovat liian korkealla, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden liikevoiton taikka kassavirran uskotaan heikentyvän. Rahastolla on omistuksia suuressa määrässä yrityksiä ja sen vertailuindeksi on MSCI World NTR.

Osta rahastoa verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

Global Enhanced Small Cap Avautuu uuteen ikkunaan

Osakerahasto, joka sijoittaa maailmanlaajuisesti pieniin yhtiöihin. Rahasto sijoittaa yrityksiin, jotka kuuluvat sen vertailuindeksiin, mutta samaan aikaan salkunhoitajat pyrkivät aktiivisesti poissulkemaan yhtiöitä, joiden osakkeiden hinnat ovat liian korkealla, jotka ovat huonolaatuisia tai joiden liikevoiton taikka kassavirran uskotaan heikentyvän. Rahastolla on omistuksia suuressa määrässä yrityksiä ja sen vertailuindeksi on MSCI World Small Cap Index.

Osta rahastoa verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan

North American Enhanced
Emerging Markets Enhanced
European Enhanced
Japanese Responsible Enhanced
Global Enhanced
Global Enhanced Small Cap

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheet