Mitä indeksirahastot ovat?

Indeksirahastot ovat passiivisia osakerahastoja, jotka seuraavat tiettyä vertailuindeksiä. Vertailuindeksin perusteella rahaston osto- ja myyntitapahtumat määräytyvät automaattisesti.

Miten indeksirahastot toimivat?


Indeksirahasto käy kauppaa vain, kun indeksiä päivitetään – esimerkiksi kaksi tai neljä kertaa vuodessa – vastaamaan tilannetta markkinoilla. Indeksirahasto ei siksi vaadi sijoittajalta erityistä aktiivisuutta. Indeksirahastot ovatkin niin sanotusti passiivisia rahastoja.

Passiivisesti hoidetut indeksirahastot pyrkivät pitämään koostumuksensa mahdollisimman lähellä vertailuindeksiään. Indeksirahaston salkunhoitajan ei tarvitse myöskään tehdä markkina-analyysiä tai käyttää näkemystään.

Indeksirahastoissa on usein matalammat kulut, mutta vaativat sijoittajalta omaa aktiivisuutta

Osake- ja sektorivalinnoilla markkinoiden keskiarvoa korkeampaa tuottoa tavoittelevat rahastot edellyttävät pääsääntöisesti enemmän työtä ja analyysiä kuin passiivisesti indeksiä seuraavat rahastot. Indeksirahastojen kulut ovat siksi yleensä matalammat kuin aktiivisesti hoidettujen rahastojen.

"Passiivinen rahasto" on nimityksenä kuitenkin hieman harhaanjohtava, koska jokaisen rahaston hoitamisen taustalla on aktiivista päätöksentekoa. Indeksirahastokin edellyttää näkemyksen ottamista esimerkiksi siitä, millä perusteilla markkinoiden keskimääräistä kehitystä jäljitellään ja miten indeksi varsinaisesti muodostuu.

Indeksirahastojen lisäksi passiivisista rahastoista puhuttaessa voidaan viitata niin kutsuttuihin ETF-rahastoihin, joilla käydään kauppaa pörssissä. Voit lukea lisää ETF:istä täällä

Indeksirahastojen plussat

 • Kustannustehokkuus. Passiivisten rahastojen hallinnointikulut ovat yleensä aktiivisten rahastojen kuluja matalammat.
 • Indeksirahastojen selkeänä etuna on hyvä hajautus verrattuna suoriin osakesijoituksiin.
 • Sijoittaja pääsee itse vaikuttamaan sijoitustensa omaisuuslaji- ja maajakaumaan. Passiiviset rahastot sopivat sijoittajalle, jolla on osaamista, aikaa ja kiinnostusta hoitaa omia sijoituksiaan. Toisin kuin aktiivisesti hoidetut ”avaimet käteen” -periaatteella toimivat rahastot, passiiviset rahastot vaativat sijoittajalta hieman aikaa ja kiinnostusta hoitaa omia sijoituksia .
 • Ei salkunhoitajariskiä. Salkunhoitaja ei vaikuta sijoituspäätöksiin, sillä rahasto seuraa vertailuindeksiään.

Indeksirahastojen miinukset

 • Indeksisijoittaminen vaatii jonkin verran omaa aktiivisuutta, koska sijoittajan tulee itse valita eri rahastot ja päivittää omaa salkkuaan säännöllisesti. Yhdistelmärahastossa sijoittaja saa kaiken helpossa paketissa.
 • Indeksiä ei voi voittaa. Passiivisilta rahastoilta ei voi odottaa kuin markkinoiden keskimääräistä tuottoa, eli indeksituottoa, josta vähennetään rahaston kulut. Tuotto jää siis aina hieman vertailuindeksiä alhaisemmaksi. Aktiivinen rahasto taas pyrkii voittamaan vertailuindeksinsä, jolloin sen tavoitteena on nimenomaan indeksiä korkeampi tuotto.
 • Vastuullisuutta ei ole erikseen huomioitu, sillä indeksirahastot ovat passiivisia omistajia, jotka eivät rankaise  yhtiöiden johtoa virheistä - siten vastuullisuus ei ole rahastoissa erityisen korkea. Aktiivissa rahastoissa vastuullisuuden huomioiminen on tärkeä osa riskienhallintaa, jolla tähdätään parempiin pitkän aikavälin tuottoihin.

Nordean tarjoamat indeksirahastot

 • Nordean tarjoamasta indeksirahastojen valikoimasta löytyvät esimerkiksi globaali, maailmanlaajuisiin osakkeisiin sijoittava indeksirahasto (Maailma Passiivinen), eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittava indeksirahasto (Eurooppa Passiivinen) sekä Suomi-indeksirahasto (Suomi Passiivinen). 
 • Lisäksi Nordea tarjoaa Enhanced-rahastoja, joita on tarjolla maailmanlaajuinen, Eurooppa, Yhdysvallat ja kehittyvät markkinat. Enhanced-rahastot ovat aktiivisen ja passiivisen rahaston välimaastossa – hinta on edullinen, ja salkunhoitaja tekee aktiivista salkunhoitoa vähemmän valintoja. Enhance-rahastot kuitenkin tavoittelevat viiteindeksin voittamista, toisin kuin täysin passiiviset rahastot. Lisätietoa rahastoista löydät Rahastot Nyt -palvelusta.
 • Digitaalisen sijoitusneuvoja Noran tarjoamat rahastot ovat edullisia ja koostuvat juuri puolipassivisista Enhance-rahastoista. Nora tarjoaa myös kuukausisäästämistä.
 • Voit aloittaa rahastosäästämisen jo 10 eurolla. Verkko- tai mobiilipankissa voit tehdä rahastosäästösopimuksen ilman merkintä- tai kaupankäyntipalkkioita ja säästää rahastoihin kuukausittain.
 • Kuukausisäästäminen on helppo tapa kerryttää säästöjä ja pääset samalla hyödyntämään korkoa korolle -ilmiötä.
 • Huomioithan, että rahastoissa ostot ja myynnit tapahtuvat aina rahaston päivän päätösarvoon. Jos teet kaupan iltapäivällä niin sanotun cut off -ajan jälkeen, niin silloin kauppa tapahtuu seuraavan päivän päätösarvolla. Nordean rahastojen myynnistä rahat näkyvät tilillä yleisesti 2-3 päivän jälkeen.

Miten aloitan sijoittamisen indeksirahastoihin?

Tärkeää tietoa sijoittamisesta

Näillä sivuilla annetut tiedot on tarkoitettu ainoastaan yleisiksi tuotetiedoiksi. Niitä ei tule pitää sijoitusneuvoina tai -suosituksina. Rahaston tai osakkeen historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahasto-osuuksien tai osakkeiden arvo voi nousta tai laskea markkinoiden kehityksen mukaan, eikä ole varmaa, että sijoittaja saa takaisin koko sijoitetun pääoman.

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä aiheet

ETF-rahastot

Tutustu ETF-rahastoihin ja ETF-sijoittamiseen

Lue lisää ETF-rahastoista

Vastuulliset yhdistelmärahastot

Vastuullisen valinnan rahastot ovat Nordean ensimmäiset vastuullisuutta erityisesti painottavat yhdistelmärahastot.

Lue lisää Vastuullisen valinnan rahastoista