Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea Tasa-arvorahasto

Nordea Tasa-arvorahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, joiden arvostus on houkutteleva ja jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi rekrytoinnissaan, työehdoissaan ja johtopaikoillaan.

Osakerahasto sinulle, joka haluat edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sijoitustesi avulla.

Tutkimus osoittaa, että yritykset, jotka edistävät omassa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa, pärjäävät paremmin tai vähintäänkin yhtä hyvin kuin muut. Vähemmän kuin joka kuudes maailman yrityksistä on potentiaalinen sijoituskohde Nordea Tasa-arvorahastolle. Tasa-arvorahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka esimerkiksi jakavat hallituspaikat ja johtotehtävät tasapuolisesti miesten ja naisten kesken tai tarjoavat yhdenmukaiset työehdot, yhtäläisen palkan sekä urakehitysmahdollisuudet työntekijöilleen. 

Sijoittamalla tasa-arvorahastoon rakentaa paitsi taloudellista turvaa itselleen myös edistää miesten ja naisten tasapuolista kohtelua kaikkialla

Rahasto sijoittaa noin 100 yhtiöön usealla eri toimialalla. Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelustaAvautuu uuteen ikkunaan. Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – Nordea Tasa-arvorahasto. Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Tuotto ja riski

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä saavuttamaan parempaa tuottoa kuin maailman osakemarkkinat keskimäärin sijoittamalla tasa-arvoa edistävien yritysten osakkeisiin. Siten rahaston riski on korkeampi kuin maailman osakemarkkinoilla keskimäärin.

Sijoitusprofiili

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti noin 100 sukupuolten välistä tasa-arvoa liiketoiminnassaan edistävään yritykseen. Tyypillisesti rahastoon valitut osakkeet ovat aliarvostettuja.

Rahaston sijoituskohteet ovat yrityksiä, jotka keskittyvät liiketoiminnassaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

Nordea Tasa-arvorahasto

Osakerahasto sinulle, joka haluat edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sijoitustesi avulla.

Osta verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan