Nordea Tasa-arvorahasto

Nordea Tasa-arvorahasto sijoittaa eri puolille maailmaa yrityksiin, joiden arvostus on houkutteleva ja jotka edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa esimerkiksi rekrytoinnissaan, työehdoissaan ja johtopaikoillaan.

Osakerahasto sinulle, joka haluat edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sijoitustesi avulla.

Tutkimus osoittaa, että yritykset, jotka edistävät omassa toiminnassaan sukupuolten tasa-arvoa, pärjäävät paremmin tai vähintäänkin yhtä hyvin kuin muut. Vähemmän kuin joka kuudes maailman yrityksistä on potentiaalinen sijoituskohde Nordea Tasa-arvorahastolle. Tasa-arvorahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka esimerkiksi jakavat hallituspaikat ja johtotehtävät tasapuolisesti miesten ja naisten kesken tai tarjoavat yhdenmukaiset työehdot, yhtäläisen palkan sekä urakehitysmahdollisuudet työntekijöilleen.  

Rahasto sijoittaa noin 100 yhtiöön usealla eri toimialalla. Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelustaAvautuu uuteen ikkunaan. Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – Nordea Tasa-arvorahasto. Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Rahaston tuotto ja riski

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä saavuttamaan parempaa tuottoa kuin maailman osakemarkkinat keskimäärin sijoittamalla tasa-arvoa edistävien yritysten osakkeisiin. Siten rahaston riski on korkeampi kuin maailman osakemarkkinoilla keskimäärin.

Rahaston sijoitusprofiili

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti noin 100 sukupuolten välistä tasa-arvoa liiketoiminnassaan edistävään yritykseen. Tyypillisesti rahastoon valitut osakkeet ovat aliarvostettuja.

Rahaston sijoituskohteet ovat yrityksiä, jotka keskittyvät liiketoiminnassaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseen.

Nordea Tasa-arvorahasto

Osakerahasto sinulle, joka haluat edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sijoitustesi avulla.

Osta rahastoja verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan