Osakerahasto sinulle, joka haluat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa sijoitustesi avulla

Tasa-arvorahasto pyrkii edistämään moninaisuutta eli sukupuoleen, ikään sekä etniseen ja sosioekonomiseen taustaan liittyvää tasa-arvoa. Rahaston sijoituskohteiksi valikoidaan yrityksiä, jotka edistävät tasa-arvoa ja moninaisuutta. Rahastossa sijoitetaan myös yhtiöihin, joilla on haasteita tasa-arvoasioissa tai niistä raportoinnissa, mutta joihin aktiivisesti vaikuttamalla yhtiön profiilia ja sitä kautta osakkeen arvostusta voidaan parantaa.

Rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka esimerkiksi jakavat hallituspaikat ja johtotehtävät tasapuolisesti eri ryhmien kesken tai tarjoavat yhdenmukaiset työehdot, yhtäläisen palkan sekä urakehitysmahdollisuudet työntekijöilleen.

Rahasto sijoittaa noin 100 yhtiöön usealla eri toimialalla. Lisätietoa rahastosta saat Rahastot Nyt -palvelusta. Rahaston virallinen nimi on Nordea 1 – Nordea Global Diversity Engagement. Rahastoa hallinnoi Nordea Investment Funds S.A., joka kuuluu Nordea-konserniin.

Rahaston tuotto ja riski

Rahasto pyrkii pitkällä aikavälillä saavuttamaan parempaa tuottoa kuin maailman osakemarkkinat keskimäärin sijoittamalla tasa-arvoa edistävien yritysten osakkeisiin. Siten rahaston riski on korkeampi kuin maailman osakemarkkinoilla keskimäärin.

Rahaston sijoitusprofiili

Rahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti noin 100 moninaisuutta ja tasa-arvoa liiketoiminnassaan edistävään yritykseen. Tyypillisesti rahastoon valitut osakkeet ovat aliarvostettuja.

Rahaston sijoituskohteet ovat yrityksiä, jotka keskittyvät liiketoiminnassaan moninaisuuden eli sukupuoleen, ikään sekä etniseen ja sosioekonomiseen taustaan liittyvän tasa-arvon edistämiseen.

Nordea Tasa-arvorahasto

Osakerahasto sinulle, joka haluat edistää tasa-arvoa ja moninaisuutta sijoitustesi avulla.

Osta rahastoja verkkopankista Avautuu uuteen ikkunaan