Perinnönjako
Osakkeiden ja rahastojen myynti tai siirto
Vainajan tilin lopetus
Perintöverotus