Perinnönjako

Perunkirjoituksen jälkeen läheisten pohdittavaksi tulevat perinnönjakoon ja perintöveroon liittyvät asiat. Osakkaat päättävät yhdessä omaisuuden käyttämisestä ja sen jaosta. Nordeassa olevan omaisuuden jaon voi aloittaa, kun kuolinpesän osakkaat ovat selvillä.

Perinnönjako

Perinnönjako

Nordeassa olevan varallisuuden jaon voi aloittaa, kun olemme todenneet kuolinpesän osakkaat perukirjasta. Tämän niin sanotun osakasselvityksen valmistumisesta ilmoitamme pesän hoitajalle tekstiviestillä, Omapostilla tai kirjeellä. Kuolinpesän valtuutetun tulee olla erikseen yhteydessä Nordeaan toimeksiantojen toteuttamiseksi.

Jos edesmennyt oli avioliitossa, eikä puolisoilla ollut avio-oikeuden täysin poissulkevaa avioehtosopimusta, ennen perinnönjakoa tehdään avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositus. Osituksessa selvitetään, mikä osa omaisuudesta kuuluu leskelle ja mikä perillisille, jotta voidaan edetä perinnönjakoon.

Osakkaat päättävät yhdessä omaisuuden käyttämisestä ja sen jaosta. He voivat valtuuttaa yksilöidyllä valtakirjalla; Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi (pdf, 120 KB)Avautuu uuteen ikkunaan, yhden henkilön hoitamaan perinnönjakoa ja muita kuolinpesän pankkiasioita, kuten palveluiden lopettamista. Lähetä lomake meille sähköisesti omapostilla nordea.fi/omaposti. Valitse viestin aiheeksi  ”Kuolinpesän asiakirjat”.

Perunkirjoituksen jälkeen, kun kaikilta osakkailta on saatu yksilöidyt valtakirjat, voidaan hoitaa seuraavat pankkiasiat:

  • rahavarojen jakaminen osakkaille 
  • osakkeiden tai rahastojen myyminen
  • tilien lopettaminen 
  • tallelokeron tyhjentäminen.  
Osakkeiden ja rahastojen myynti tai siirto
Vainajan tilin lopetus
Perintöverotus