Perinnönjako ja perintövero

Perunkirjoituksen jälkeen läheisten pohdittavaksi tulevat perinnönjakoon ja perintöveroon liittyvät asiat. Perinnönjaon voi aloittaa, kun perunkirjoitus on valmis. Osakkaat päättävät yhdessä omaisuuden käyttämisestä ja sen jaosta.

Osakkaat päättävät yhdessä omaisuuden jaosta

Nordeassa olevan varallisuuden jaon voi aloittaa, kun olemme todenneet kuolinpesän osakkaat perukirjasta. Tämän niin sanotun osakasselvityksen valmistumisesta ilmoitamme pesän hoitajalle tekstiviestillä, Omapostilla tai kirjeellä.

Jos edesmennyt oli avioliitossa, eikä puolisoilla ollut avio-oikeuden täysin poissulkevaa avioehtosopimusta, ennen perinnönjakoa tehdään avio-oikeuden alaisen omaisuuden ositus. Osituksessa selvitetään, mikä osa omaisuudesta kuuluu leskelle ja mikä perillisille, jotta voidaan edetä perinnönjakoon.

Osakkaat päättävät yhdessä omaisuuden käyttämisestä ja sen jaosta. He voivat valtuuttaa yksilöidyllä valtakirjalla; Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi (pdf, 120 KB)Avautuu uuteen ikkunaan, yhden henkilön hoitamaan perinnönjakoa ja muita kuolinpesän pankkiasioita, kuten palveluiden lopettamista. Lähetä lomake meille sähköisesti omapostilla nordea.fi/omaposti. Valitse viestin vastaanottajaksi ”Kuolinpesän asiakirjat”.

Perunkirjoituksen jälkeen, kun kaikilta osakkailta on saatu yksilöidyt valtakirjat, voidaan hoitaa seuraavat pankkiasiat:

  • rahavarojen jakaminen osakkaille 
  • osakkeiden tai rahastojen myyminen
  • tilien lopettaminen 
  • tallelokeron tyhjentäminen 

ja saada vainajan elinaikaiset tilitiedot.

Osakkeiden ja muiden sijoitusten myynti tai siirto toiselle henkilölle

Pankin todettua kuolinpesän osakkaat perukirjasta ja sen mahdollisista liitteistä, voivat osakkaat yhdessä päättää Nordeassa olevalla kuolinpesän arvo-osuustilillä tai rahastosalkussa olevasta omaisuudesta. Tämän jälkeen osakkeita ja rahastoja on mahdollista myydä tai siirtää osakkaiden nimiin.

Osakkeiden ja rahastojen myyntiä varten riittävät valtakirjat kaikilta osakkailta, ja myyntitoimeksiannon voi tehdä soittamalla asiakaspalveluumme. Valtakirjan voi antaa esimerkiksi täyttämällä "Valtakirja kuolinpesän pankkiasioiden hoitamiseksi (pdf, 120 KB)Avautuu uuteen ikkunaan (pdf, 612 KB)" ja lähettämällä sen pankkiin sähköisesti nordea.fi/omaposti. Valitse viestin vastaanottajaksi ”Kuolinpesän asiakirjat”.

Jos osakkeita tai rahastoja siirretään kuolinpesän nimistä osakkaiden nimiin niitä rahaksi muuttamatta, on pankille lisäksi aina esitettävä lainvoimainen perinnönjakosopimus. Osakkeiden ja rahastojen siirto tehdään konttorissa. Voit varata ajan konttoriin soittamalla Nordea Asiakaspalvelun numeroon 0200 3000 (pvm/mpm), tai chatilla myös muiden pankkien tunnuksilla.

Veloitamme kaupankäynnistä tai siirroista kulloinkin voimassa olevan palveluhinnaston mukaisesti. Katso 

kaupankäynnin hinnat

rahastomyyntien hinnat 

arvo-osuustilisiirtojen hinnat.

Jos sinulla ei ole vielä arvo-osuustiliä, tai tarvitset neuvoja sijoittamiseen, autamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme 0200 3000 (mpm/pvm).

Kuolinpesän asiakirjojen toimitus

Käsittelemme meille toimittamasi perukirjan 2-3 viikossa. Ilmoitamme perukirjan käsittelyn valmistumisesta asiaa hoitavalle henkilölle. Jos tarvitsemme lisätietoja, olemme yhteydessä.

Toimita edesmenneen virkatodistus, perukirja liitteineen ja perinnönjakosopimus meille sähköisesti osoitteessa nordea.fi/omaposti. Nordean asiakkaana kirjaudu Verkkopankkiin ja valitse Tuki > Lähetä asiakirjoja > Kuolinpesän asiakirjat.

Vaihtoehtoisesti voit postittaa kopiot asiakirjoista alla olevaan osoitteeseen. Laita mukaan yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja osoite.

Nordea Bank Oyj
Operations Finland / Estates
5001230-2101
00006 VASTAUSLÄHETYS

Tilin lopetus

Osakkaat päättävät yhdessä vainajan tilien käytöstä ja lopettamisesta. Tilin voi jättää toistaiseksi voimaan mahdollista veronpalautusta varten tai tarvittaessa jakamattoman kuolinpesän käyttöön.

Tileillä olevat varat voidaan jakaa kaikkien osakkaiden antamilla valtuutuksilla tai tilit voi liittää osakkaan verkkopankkiin jakoa varten. Perinnönjakosopimusta ei rahatilisiirroissa ole välttämätöntä esittää pankille. Kun tilillä olevat varat on jaettu, se voidaan lopettaa. Tilin lopetus käy helposti soittamalla Nordea Asiakaspalvelun numeroon 0200 3000 (pvm/mpm), tai chatilla ja myös muiden pankkien tunnuksilla. 

Perintövero ja luovutusvoittovero

Perukirjan perusteella Verohallinto määrää perillisten perintöveron. Perintövero lasketaan pääsääntöisesti perukirjaan merkityn arvon perusteella. Jos kuolinpesän omaisuutta on tarkoitus myydä, kannattaa huomioida verovelvollisuus eri tilanteissa. 

Jos omaisuuden arvo on kohonnut kuolinpäivästä myyntipäivään, täytyy maksaa luovutusvoittoveroa, joka määräytyy myyntihinnan ja perintöverotuksessa vahvistetun arvon erotuksesta. Jos omaisuus myydään voitolla ennen perinnönjakoa, luovutusvoittovero määrätään jakamattomalle kuolinpesälle ja jos taas myynti tapahtuu perinnönjaon jälkeen, luovutusvoittovero määrätään perinnönjaossa omaisuuden saaneelle pesän osakkaalle.

Mahdolliset myyntiaikeet kannattaa huomioida jo perunkirjoitusvaiheessa, sillä luovutusvoittovero on usein perintöveroa korkeampi. Kiinteistövälitystoimistot auttavat asunnon tai mökin arvon määrityksessä perukirjaa varten.

Löydät lisätietoa perintö- ja pääomatuloverotuksesta sekä perukirjan toimittamisesta verottajalle Verohallinnon verkkosivulta vero.fiAvautuu uuteen ikkunaan.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä asioista, soita asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm). Valitse numerovalikosta kuolinpesä ja pääset keskustelemaan kuolinpesäasioita hoitavan neuvojan kanssa.

Premium-asiakkaiden perunkirjoitus  ja perinnönjakosopimuksen laatiminen:

  1. Nordean varainhoidon lakimies auttaa joko verkko- tai fyysisessä tapaamisessa tai
  2. autamme sinua eteenpäin.

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on mm. luettelo kuolinpesän osakkaista, vainajan varoista ja veloista sekä kuolinpesän veroilmoitus.

Lue tarkemmin perunkirjoituksesta