Kuolinpesän pankkiasiat ennen perunkirjoitusta

Saamme tiedon läheisesi kuolemasta suoraan väestötietojärjestelmästä. Jo ennen perunkirjoitusta voit hoitaa joitakin pankkiasioita, kuten laskuja. Kuolinpesän asioiden hoitaminen Nordeassa onnistuu sähköisesti kotoa käsin.

Pankkiasiat ennen perunkirjoitusta

Seuraavat kuolinpesän pankkiasiat voi hoitaa ennen perunkirjoitusta kuka tahansa kuolinpesän osakas:

 • maksaa kuolinpesän laskuja
 • luetteloida tallelokeron
 • lopettaa suoraveloitukset
 • saada tiedot edesmenneen tileistä ja palveluista kuolinpäivältä ja sen jälkeiseltä ajalta.

Kuolinpesän osakkuuden varmistamiseksi, tarvitsemme jäljennöksen edesmenneen virkatodistuksesta, jonka saat tilattua seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Tai jos olet yleistestamentin saaja, testamenttijäljennös osoittaa osakkuutesi kuolinpesään. Huomaa, että laskujen maksamista varten et tarvitse virkatodistusta.

Helpoiten toimitat virkatodistuksen meille sähköisesti Omapostin kautta. Valitse valikosta aihe: Kuolinpesän asiakirjat.

Edesmenneen ja kuolinpesän laskut

Kuolinpesän tililtä voi maksaa vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja jo ennen perunkirjoitusta, emmekä tarvitse niiden hoitamista varten vainajan virkatodistusta.

Kuolinpesän tililtä voi ennen perunkirjoitusta maksaa 

 • vainajan elinaikaisia laskuja, kuten sairaanhoitokulut ja yhtiövastikkeet  
 • hautaukseen ja muistotilaisuuteen liittyviä laskuja
 • myös muu henkilö kuin kuolinpesän osakas.

Varmista, että laskussa on kuolinpesän tilinumero oikein ja kuolinpesän osakkaan allekirjoitus. Laskujen hoitamista varten emme tarvitse vainajan virkatodistusta. 

 1. Toimitat kätevimmin laskut meille sähköisesti Omapostin kautta. Valitse valikosta aihe: Kuolinpesän laskut, ja liitä skannatut tai pdf-muotoiset laskut viestiin. Ethän lähetä tätä kautta muuta kuolinpesän hoitoon liittyvää toimeksiantoa. 
 2. Vaihtoehtoisesti voit lähettää laskut maksupalvelukuorella Nordean maksupalveluun hoidettavaksi. Kuoria tilaat Nordea Asiakaspalvelusta.
 3. Yksittäisen laskun maksaminen onnistuu myös Nordea Asiakaspalvelussa 0200 3000 (pvm/mpm). Varaa ennen soittamista pankkitunnukset esille.  

Laskujen maksusta veloitamme hinnaston mukaiset maksut. Katso laskujen maksun hinnasto.

Laskujen maksua varten voit myös avata kuolinpesän kulutilin

Kulutili on Nordean asiakkaalle avattava tili, jonka avulla kuolinpesän laskut voi maksaa helposti kuolinpesän osakkaan tai muun käyttöoikeuden haltijan verkkopankissa jo ennen perunkirjoitusta. Kuolinpesällä tulee olla Nordeassa tili.

Kulutilin avaaminen edellyttää suostumusta kaikilta, ennen perunkirjoitusta tiedossa olevilta osakkailta. He antavat valtakirjan kulutilin avaamiseksi ja liittämiseksi valtuutetun Nordean verkkopankkiin. Pankille on osakkaiden toteamiseksi toimitettava lisäksi vähintään vainajan virkatodistus ja muut tiedossa oleva asiakirjat, kuten mahdollinen testamentti. 

Kulutilille voi siirtää muilta kuolinpesän Nordeassa olevilta tileiltä yhteensä enintään 10 000 euroa tai tätä pienemmän summan, jonka arvioidaan kattavan tiedossa olevat laskut. 

Kulutilin avausta varten on kaksi erillistä lomaketta:

Kaikki lomakkeet ja asiakirjat voit toimittaa pankille sähköisesti Nordean Omapostilla. Valitse valikosta aihe: Kuolinpesän asiakirjat.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä asioista, soita asiakaspalveluumme 0200 3000 (pvm/mpm). Valitse numerovalikosta kuolinpesä ja pääset keskustelemaan kuolinpesäasioita hoitavan neuvojan kanssa.

Premium-asiakkaiden perunkirjoitus  ja perinnönjakosopimuksen laatiminen:

 1. Nordean varainhoidon lakimies auttaa joko verkko- tai fyysisessä tapaamisessa tai
 2. autamme sinua eteenpäin.

Maksupalvelu- ja suoramaksusopimukset kannattaa irtisanoa

Vainajan elinaikanaan tekemät maksupalvelu- ja suoramaksusopimukset pysyvät voimassa, ja ne kannattaa irtisanoa ylimääräisten kustannusten välttämiseksi. Sitä vastoin vainajan e-laskut, verkkopankkitunnukset, käyttöoikeudet tileihin sekä maksu- ja rinnakkaiskortit päättyvät automaattisesti. 

Henki- ja terveysvakuutukset päättyvät kuolinpäivänä. Näihin vakuutuksiin sisältyy usein korvaus, jota pitää erikseen hakea. Henkivakuutuskorvaus haetaan vakuutusyhtiöltä, ja sen voi tehdä jo ennen perunkirjoitusta. Ohjeet Nordean korvaushakemuksen tekoon löydät sivulta nordea.fi/korvaushakemus. Korvaus maksetaan henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen mukaan.

Perunkirjoitus ja perukirja

Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja, joka on mm. luettelo kuolinpesän osakkaista, vainajan varoista ja veloista sekä kuolinpesän veroilmoitus.

Lue tarkemmin perunkirjoituksesta

Perinnönjako ja perintövero

Nordeassa olevan varallisuuden jaon voi aloittaa, kun olemme todenneet kuolinpesän osakkaat perukirjasta.

Lue lisää perinnönjaosta