Osakesäästötili vai arvo-osuustili – kumpi valita?

Osakesäästötili on yksinkertainen työkalu osakesäästäjälle, mutta arvo-osuustililläkin on puolensa. Mitä kannattaa ottaa huomioon puntaroidessaan kahden vaihtoehdon välillä?

Suomalaiset osakesäästäjät saivat viime vuoden alussa uuden vaihtoehdon arvo-osuustilin rinnalle, kun osakesäästötilit otettiin käyttöön. Osakesäästötili sisältää rahatilin ja arvo-osuuksien säilytystilin ikään kuin samassa paketissa. Sille voi siirtää rahaa ja käydä sitten kauppaa koti- ja ulkomaisilla pörssiosakkeilla. *

Osakesäästötilin keskeiset erot arvo-osuustiliin nähden tulevat esiin verotuksen kautta. Ensinnäkin, kun osakesäästötilillä olevilla osakkeilla käy kauppaa, myynneistä ei realisoidu veroseuraamusta kauppavuodelle, vaan se siirtyy siihen hetkeen tulevaisuudessa, jolloin tililtä nostaa rahaa. Arvo-osuustilillä myyntivoittoa tai -tappiota tarkastellaan sinä verovuonna, jolloin osakekauppa on tehty. 

Myöskään kotimaisten yhtiöiden maksamista osingoista ei toimiteta ennakonpidätystä, kun ne tulevat osakesäästötilille. Arvo-osuustilillä kotimaisista osingoista tehdään ennakonpidätys 85-prosentin osuudelta.

Verotuksen siirtymisen ansiosta myyntivoitot ja osingot on osakesäästötilillä mahdollista sijoittaa kokonaan. 

Osakesäästötili pitkäjänteiselle ja aktiiviselle osakesäästäjälle 

Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Erosen mielestä osakesäästötili on hyvä vaihtoehto erityisesti helppoutta arvostavalle. 

– Näet koko ajan, paljonko tilillä on pääomaa ja tuottoa. Tililtä rahaa nostettaessa on helppo laskea, paljonko veroa pitää maksaa, Eronen sanoo. 

Verotusajankohdan siirtymisen vuoksi Nordean Eronen näkee osakesäästötilin kannattavana valintana heille, jotka aikovat sijoittaa useita vuosia, jopa vuosikymmeniä, ja jotka haluavat vaihdella osakesijoituksiaan aktiivisesti sekä sijoittaa myös osingot uudelleen. 

– Pitkällä aikavälillä pääsee hyötymään tuotolle kertyvästä korkoa korolle -efektistä. Mitä pitempi sijoitusaika on, sitä kannattavammaksi osakesäästötili tulee. Siten osakesäästötili sopii hyvin nuorille sijoittajille sekä lapselle tai lapsenlapselle säästämiseen, hän vinkkaa. 

Myös opiskelijoiden kannattaa valita osakesäästötili, sillä osingot ja myynnit tilin sisällä eivät vaikuta opintotukeen. Eronen kuitenkin huomauttaa, että Kela ottaa osakesäästötilille maksetut osingot huomioon yleisessä asumistuessa, minkä piirissä myös opiskelijat nykykäytännön mukaan ovat. 

Arvo-osuustili laajemmin hajauttavalle ja osta ja pidä -sijoittajalle 

Arvo-osuustiliä Tanja Eronen suosittelee sellaiselle, joka haluaa osinkorahat käyttöönsä jotain tarvetta varten, vaikkapa elämiseen. 

Myös osta ja pidä -strategiaa suosivalle sijoittajalle arvo-osuustili voi olla parempi ratkaisu. 

– Kun arvo-osuustililtä myy osakkeita, on luovutusvoiton määrää laskiessa mahdollista käyttää hankintameno-olettamaa, joka voi johtaa verotuksellisesti edullisempaan lopputulokseen. Osakesäästötilillä hankintameno-olettamaa ei voi hyödyntää. 

Eronen suosittaa arvo-osuustiliä myös silloin, jos sijoituksia haluaa hajauttaa ulkomaisiin osakkeisiin tai vaikkapa pörssinoteerattuihin rahastoihin eli ETF:iin. Arvo-osuustilille voi hankkia muitakin arvopapereita kuin osakkeita, mikä ei osakesäästötilillä ole mahdollista. 

Lisäksi tappioiden vähennysoikeus on arvo-osuustilillä ja osakesäästötilillä erilainen. Arvo-osuustilillä tappiollinen sijoitus on mahdollista myydä ja vähentää tappio muista pääomatuloista seuraavien viiden vuoden ajan. Osakesäästötilillä tappiot ovat vähennyskelpoisia vain lopettamalla koko tili, jolloin myös tilillä olevat osakkeet on myytävä.

Tutustu vaihtoehtoihin ja valitse sinulle sopivin tapa sijoittaa.

*Kotimaiset arvo-osuudet ovat Euroclear Finlandin ylläpitämällä arvo-osuustilillä. Ulkomaiset arvopaperit ovat Nordeassa säilytyksessä.