Nordean pörssinoteeratuilla sijoitustuotteilla on useita eri ominaisuuksia:

  • Osa tuottaa voittoa kohde-etuuden arvon noustessa ja osa laskiessa. 
  • Osalla on ennalta määritetty eräpäivä ja osa on open-ended (eli ilman eräpäivää). 

  • Osa seuraa kohde-etuuden arvonkehitystä ja osassa on sisäänrakennettu vipuvaikutus. 

Tuottomahdollisuudet ja riskit eroavat merkittävästi eri tuotevaihtoehtojen välillä. Tästä syystä on tärkeää, että tutustut huolellisesti kunkin tuotteen toimintaperiaatteisiin ja ehtokohtiin ennen kaupankäynnin aloittamista.

Nordean Bull- ja Bear-sertifikaattien, minifutuurien ja eräpäivättömien turbowarranttien tiettyjen viitekorkojen vaihto

EU:n vertailuarvoasetuksen vaatimusten noudattamiseksi Nordean liikkeeseen laskemien Bull- ja Bear-sertifikaattien, minifutuurien ja eräpäivättömien turbowarranttien EONIA-, USD LIBOR-, GBP LIBOR-, EUR LIBOR-, CHF LIBOR- ja JPY LIBOR  viitekorot korvataan lähitulevaisuudessa uusilla vertailuarvoasetuksen mukaisilla riskittömillä koroilla. Nordea katsoo, että viitekorkojen vaihto ei aiheuta olennaista haittaa kohteena olevien instrumenttien haltijoille.

Nordea antaa yksityiskohtaisempaa tietoa instrumenteista välittömästi sen jälkeen, kun päätös viitekorkojen vaihdon päivämäärästä (tai päivämääristä) on tehty. Jos sinulla on kysyttävää ehdotetusta muutoksesta, otathan yhteyttä Nordeaan.

Lisää tietoa nordeamarkets.com/ibor/

Peruskoron muutos astuu voimaan 01.12.2021 alkaen

Bull & Bear

Bull & Bear antavat mahdollisuuden hyötyä kohde-etuuden arvon noususta tai laskusta jopa 20-kertaisella vivulla.
 
 
 
 

Lue lisää Bullista & Bearista

Warrantit ja Turbot

Warranteilla ja Turboilla saat mahdollisuuden suureen tuottoon ja riskiin jo pienellä sijoitetulla pääomalla joko nousussa tai laskussa.
 
 
 

Lue lisää Warranteista ja Turboista

Minifutuurit ja Unlimited Turbot

Minifutuureilla ja Unlimited Turboilla voit itse valita riskitasosi ja valita, tuottaako sijoitus laskevassa vai nousevassa markkinassa.
 
 

Minifutuurit ja Unlimited Turbot