Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Minifutuurit ja Unlimited Turbot

Nordean Minifutuureilla ja Unlimited Turboilla voit sijoittaa vivulla useisiin eri kohde-etuuksiin, joista osalla käydään kauppaa muutoin vaikeapääsyisillä markkinoilla.

Sijoitus, jossa voit itse valita riskitasosi

Minifutuureja ja Unlimited Turboja on kahdenlaisia: LONG tuottaa nousevissa markkinoissa ja SHORT laskevissa markkinoissa.

Jotta löydät itsellesi soipivimman tuottopotentiaalin ja riskitason, tarjoamme useita samaan kohde-etuuteen sidottuja Minifutuureita ja Unlimited Turboja eri vipukertoimilla. Näin löydät juuri sinun markkinanäkemykseesi sopivan tuotteen. Korkea vipu tarkoittaa korkeampaa riskiä ja matala vipu tarkoittaa matalampaa riskiä. Minifutuurit ja Unlimited Turbot soveltuvat vain kokeneille sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan korkeaakin riskiä.

Miten Minifutuurit ja Unlimited Turbot toimivat?

Minifutuurin ja Unlimited Turbon arvo vaihtelee aina yhtä monta euroa kuin kohde-etuuden arvo, mutta koska tuotteisiin sidottu pääoma on tyypillisesti paljon pienempi kuin kohde-etuuden yksikköhinta, vaihtelee niiden arvo prosentuaalisesti paljon enemmän kuin kohde-etuuden arvo. Tätä erotusta kutsutaan vivuksi, joka parantaa tuotteen tuottopotentiaalia, mutta lisää samalla sen riskisyyttä. Tästä syystä on tärkeää, että ymmärrät, miten tuotteet toimivat.

Rahoitustaso on tärkeä Minifutuurin ("Mini") ja Unlimited Turbon ("UT") tuottopotentiaalin ja riskisyyden määrittävä tekijä. Jokaisella tuotteella on yksilöllinen rahoitustaso. Mitä korkeampi Mini tai UT LONGin rahoitustaso on suhteessa kohde-etuuden arvoon, sitä suurempi vipu. Toisaalta, mitä matalampi Mini tai UT SHORTin rahoitustaso on suhteessa kohde-etuuden arvoon, sitä suurempi vipu.

Alla olevista kuvista näet miten Minifutuurin arvo lasketaan, kun tiedetään rahoitustaso ja kohde-etuuden arvo.

Mini LONG

Mini LONG

Mini SHORT

Mini SHORT

Toinen tärkeä tekijä on stop loss -taso. Nordea asettaa Minifutuurin stop loss -tason päivittäin ja se on korkeammalla kuin Mini LONGin rahoitustaso ja matalammalla kuin Mini SHORTin rahoitustaso. Mikäli kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason, Minifutuuri erääntyy automaattisesti (tapahtuu niin sanottu knock-out) ja sille lasketaan jäännösarvo. Pahimmassa tapauksessa saatat menettää koko sijoittamasi pääoman.

Alla olevista kuvista näet miten Unlimited Turbon arvo lasketaan, kun tiedetään rahoitustaso, kohde-etuuden arvo ja riskipreemio.

UT LONG

UT LONG 
UT SHORT

UT SHORT 

Minifutuureista poiketen Unlimited Turbojen stop loss -taso on sama kuin rahoitustaso. Mikäli kohde-etuuden arvo saavuttaa stop loss -tason, Unlimited Turbo erääntyy automaattisesti. Unlimited Turbon jäännösarvo on aina nolla. Unlimited Turbojen arvoon on lisätty riskipreemio, jonka voi ajatella olevan kustannus siitä, että Unlimited Turbojen stop loss -taso saavutetaan myöhemmin kuin vastaavan Minifutuurin stop loss -taso.

Minifutuureihin ja Unlimited Turboihin liittyy muitakin tärkeitä termejä ja tekijöitä, kuten kerroin ja valuuttakurssien vaikutus. Voit lukea muun muassa näistä tekijöistä esitteestämme. Esitteestä löydät myös tietoa muista sijoitukseen liittyvistä riskeistä ja mitä tapahtuu tuotteen erääntyessä.

Hinnat ja tuoteinformaation Nordnet Bank Ab:n jakelemille tuotteille, joiden liikkeeseenlaskija on Nordea, löydät Nordnetin kotisivuiltaAvautuu uuteen ikkunaan.

Markkinointimateriaali

Markkinointimateriaali

Minifutuurit ja Unlimited Turbot ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Ennen sijoituspäätöstä sinun tulee ymmärtää miten ne toimivat. Markkinointimateriaalistamme löydät lisää tärkeää tietoa.

Minifutuurit (pdf, 727 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Lisätietoa Minifutuureista ja Unlimited Turboista
Vastuuvarauma