Mitä yhdistelmärahastot ovat?

Yhdistelmärahastoihin sijoittamalla rahastosijoittaja saa yhdellä sijoituksella useita sijoituskohteita, jolloin sijoituksiin liittyvä riski pienenee hajautuksen ansiosta.

Yhdistelmärahastojen varat hajautetaan erilaisille markkinoille ja toimialoille, joten ne tarjoavat pääsyn useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin. Yhdistelmärahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan.

  • Minimimerkintä 10 euroa
  • Salkunhoitaja seuraa markkinoita: kun osakekurssien odotetaan laskevan, korkosijoitusten osuutta lisätään ja päinvastoin.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.

Tiedätkö jo millainen sijoittaja olet?

Jos kaipaat apua sopivien rahastojen valintaan, me autamme sinua. Varaa aika maksuttomaan sijoitustapaamiseen.

Varaa aika tästä

Yhdistelmärahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin. Osakkeiden ja korkosijoitusten osuutta yhdistelmärahaston sijoituksista voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan salkunhoitajan toimesta. Osuuksien enimmäis- ja vähimmäisosuudet on kerrottu rahaston säännöissä.

Yhdistelmärahaston sijoitusten jako korko- ja osakemarkkinoiden kesken ratkaisee tuotto- ja riskitason. Pitkän aikavälin tuotto-odotukseen vaikuttaa se, miten varat on tavanomaisessa markkinatilanteessa jaettu korko- ja osakemarkkinoiden kesken.

Riskiin vaikuttaa osakesijoitusten määrä

Yhdistelmärahaston riskiin vaikuttavat

  • rahaston sijoitusten jako korko- ja osakesijoitusten välillä
  • korkosijoitusten korko- ja luottoriskistä sekä 
  • osakesijoituksiin liittyvästä osakemarkkinoiden riskistä.

Usein ajatellaan, että mitä suurempi osuus yhdistelmärahastosta on osakemarkkinoilla, sitä suurempi riski sijoituksessa piilee. On kuitenkin syytä muistaa, että rahaston osakemarkkinaosuuden ollessa suurempi myös sijoituksen tuotto-odotus nousee. Yhdistelmärahaston korko-osuuden on tällöin tarkoitus tasapainottaa osakesijoituksen risikiä ja madaltaa yhdistelmärahaston kokonaisriskiä. 

Yhdistelmärahastoon liittyvä riski on siis suurempi kuin korkorahastossa, koska osa rahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin. Yhdistelmärahastoon liittyvä riski on kuitenkin pienempi kuin osakerahastoissa, sillä korkosijoitukset tuovat rahastoon vakautta.

Valikoimassa erityyppisiä yhdistelmärahastoja

Nordean valikoimasta löydät kuusi erilasista yhdistelmärahastoa. Esimerkiksi Nordean Säästäjän rahasto -valikoima sisältää myös yhdistelmärahastot: Säästö 15, Säästö 30, Säästö 50 ja Säästö 75. 

Säästäjän rahasto -valikoiman eri rahastot ovat jaoteltu niiden hajautuksen mukaan: Säästö 15 ja Säästö 30 ovat korkopainotteisia yhdistelmärahastoja, kun taas Säästö 75 on osakepainotteinen yhdistelmärahasto. Säästö 50 on nimensä mukaisesti keskilinjan yhdistelmärahasto. Kyseiset rahastot sijoittavat varansa pääasiassa Nordean muihin korko- ja osakerahastoihin, mutta ne voivat tehdä myös suoria sijoituksia. 

Säästäjän rahastojen lisäksi Vakaa Tuotto A ja Vakaa Tuotto I -yhdistelmärahastot. Nämä kyseiset yhdistelmärahastot noudattavat Vakaat osakkeet -sijoitusprosessia, jossa valuuttariski on pääosin suojattu. Yhdistelmärahastot tarjoavat pääsyn satoihin erilaisiin sijoitustuotteisiin. Sijoituksia voidaan jakaa myös maantieteellisesti eri alueille.

Tuotto ja riski
Hinnat
Säännöt ja esitteet