Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Yhdistelmärahastot

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä korko- että osakemarkkinoille. Nämä rahastot sopivat sinulle, joka haluat valmiiksi hajautetun ja vaivattoman vaihtoehdon pitkäaikaiseen sijoittamiseen.

Rahastosijoittaja saa yhdellä sijoituksella useita sijoituskohteita, jolloin sijoituksiin liittyvä riksi pienenee  hajautuksen ansiosta. Rahastojen varat hajautetaan erilaisille markkinoille ja toimialoille, joten ne tarjoavat pääsyn useisiin erilaisiin sijoituskohteisiin. Rahastot sopivat sijoittajalle, joka haluaa, että ammattilaiset hoitavat sijoituksia markkinatilanteen mukaisesti hänen puolestaan.

  • Minimimerkintä 10 euroa
  • Salkunhoitaja seuraa markkinoita: kun osakekurssien odotetaan laskevan, korkosijoitusten osuutta lisätään ja päinvastoin.
  • Rahastoja voi ostaa ja myydä milloin vain.

Yhdistelmärahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin, ja osakkeitten ja korkosijoitusten osuutta rahaston sijoituksista voidaan vaihtaa markkinatilanteen mukaan. Kuinka paljon noiden osuuksien tulee vähintään ja enintään olla, on kerrottu rahaston säännöissä.

Yhdistelmärahaston sijoitusten jako korko- ja osakemarkkinoiden kesken ratkaisee tuotto- ja riskitason. Pitkän aikavälin tuotto-odotukseen vaikuttaa se, miten varat on tavanomaisessa markkinatilanteessa jaettu korko- ja osakemarkkinoiden kesken.

Riskiin vaikuttaa osakesijoitusten määrä

Yhdistelmärahaston riskiin vaikuttavat

  • rahaston sijoitusten jako korko- ja osakesijoitusten välillä
  • korkosijoitusten korko- ja luottoriskistä sekä 
  • osakesijoituksiin liittyvästä osakemarkkinoiden riskistä.

Yhdistelmärahastoon liittyvä riski on suurempi kuin korkorahastossa, koska osa rahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin ja pienempi kuin osakerahastoissa, sillä korkosijoitukset tuovat rahastoon vakautta.

Valikoimassa erityyppisiä rahastoja

Sijoituksia voidaan jakaa myös maantieteellisesti eri alueille. Esimerkiksi Nordean Säästäjän rahasto -valikoima sisältää myös yhdistelmärahastot: Säästö 10, Säästö 25, Säästö 50 ja Säästö 75. Ne sijoittavat varansa pääasiassa Nordean muihin korko- ja osakerahastoihin, mutta ne voivat tehdä myös suoria sijoituksia. Rahastot tarjoavat pääsyn satoihin erilaisiin sijoitustuotteisiin.

Tuotto ja riski

Riskiin vaikuttaa osakesijoitusten määrä

Yhdistelmärahaston riskiin vaikuttavat

  • rahaston sijoitusten jako korko- ja osakesijoitusten välillä
  • korkosijoitusten korko- ja luottoriskistä sekä 
  • osakesijoituksiin liittyvästä osakemarkkinoiden riskistä.

Yhdistelmärahastoon liittyvä riski on suurempi kuin korkorahastossa, koska osa rahaston varoista sijoitetaan osakkeisiin ja pienempi kuin osakerahastoissa, sillä korkosijoitukset tuovat rahastoon vakautta.

Riskitason määrittelee osakkeiden osuus yhdistelmärahastossa. Esimerkiksi Säästö 25 -rahaston varoista vain 25 % on sijoitettu osakemarkkinoilla, joten sen riskitaso on alempi kuin Säästö 75 -rahastossa, jonka varoista 75 % on sijoitettu osakemarkkinoille.

Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Hinnat
Säännöt ja esitteet