Mikä on osakerahasto?

Osakerahastot sijoittavat pääosin osakkeisiin ja sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen suorien osakesijoitusten vaihtoehdoksi tai niiden rinnalle. Rahastossa varat jaetaan useaan kohteeseen, joten sijoittamiseen liittyvä riski pienenee. Sinun ei tarvitse seurata eri sijoituskohteita, sillä sen tekevät puolestasi sijoittamisen ammattilaiset, jotka seuraavat markkinoiden ja rahastojen kehitystä jatkuvasti.

  • Sijoittaessasi osakerahastoihin, valittavanasi on erityyppisiä ja eri markkinoille sijoittavia rahastoja
  • Sijoituksen hoito on helppoa, sillä sinun ei itse tarvitse seurata markkinoita.
  • Rahastojen myynti ja ostaminen onnistuu milloin vain.

Tuottoa osakemarkkinoilta

Osakerahastojen osuuksien arvonkehitys myötäilee osakemarkkinoiden kehitystä. Tiettyyn toimialaan sijoittavien osakerahastojen rahasto-osuuksien arvonkehitys myötäilee osakekurssien kehitystä tällä toimialalla.

Osakekurssien lasku tai nousu vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon. Riskiä pienentää kuitenkin sijoitusten hajautus useaan eri kohteeseen ja useissa rahastoissa myös eri toimialoille ja markkina-alueille. Riskitaso on näin ollen yksittäisiä osakesijoituksia alempi.

Laaja valikoima osakerahastoja

Nordean valikoimassa on erilaisia osakerahastoja, joiden sijoituskohteet valitaan kunkin rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Valikoimassa on esimerkiksi jonkin maan tai maanosan osakkeisiin sijoittavia rahastoja sekä toimialan tai yhtiöiden koon perusteella sijoittavia rahastoja.

Sijoitusrahasto voi sijoittaa varansa esimerkiksi suuriin ja vakaisiin yrityksiin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nordealla on metsä-, lääke- ja teknologiateollisuuteen sijoittavia rahastoja.

Lisäksi osakerahastot tarjoavat pääsyn erikokoisille markkinoille ja toimialoille, jotka sopivat salkun täydennykseksi. Osakerahaston sijoituskohteiden valinta voi perustua myös esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Sjoitusrahastojen sijoituskohteiden valintaperiaatteet eli sijoituspolitiikka käy ilmi rahaston avaintietoesitteestä (yksinkertaistetusta rahastoesitteestä) ja rahaston säännöistä.

Tuotto ja riski
Hinnat
Säännöt ja esitteet