Osakerahastot

Osakerahasto on pitkäaikainen sijoitus ja sopii sinulle, kun tavoittelet korkeaa tuottoa ja hyväksyt osakemarkkinoihin liittyvän tuotonvaihtelun. Osakemarkkinoilla on mahdollisuus saavuttaa parempaa tuottoa verrattuna korkomarkkinoihin.

Mikä on osakerahasto?

Osakerahastot sijoittavat pääosin osakkeisiin ja sopivat parhaiten pitkäaikaiseen sijoittamiseen suorien osakesijoitusten vaihtoehdoksi tai niiden rinnalle. Rahastossa varat jaetaan useaan kohteeseen, joten sijoittamiseen liittyvä riski pienenee. Sinun ei tarvitse seurata eri sijoituskohteita, sillä sen tekevät puolestasi sijoittamisen ammattilaiset, jotka seuraavat markkinoiden ja rahastojen kehitystä jatkuvasti.

  • Sijoittaessasi osakerahastoihin, valittavanasi on erityyppisiä ja eri markkinoille sijoittavia rahastoja
  • Sijoituksen hoito on helppoa, sillä sinun ei itse tarvitse seurata markkinoita.
  • Rahastojen myynti ja ostaminen onnistuu milloin vain.

Tuottoa osakemarkkinoilta

Osakerahastojen osuuksien arvonkehitys myötäilee osakemarkkinoiden kehitystä. Tiettyyn toimialaan sijoittavien osakerahastojen rahasto-osuuksien arvonkehitys myötäilee osakekurssien kehitystä tällä toimialalla.

Osakekurssien lasku tai nousu vaikuttaa rahasto-osuuden arvoon. Riskiä pienentää kuitenkin sijoitusten hajautus useaan eri kohteeseen ja useissa rahastoissa myös eri toimialoille ja markkina-alueille. Riskitaso on näin ollen yksittäisiä osakesijoituksia alempi.

Laaja valikoima osakerahastoja

Nordean valikoimassa on erilaisia osakerahastoja, joiden sijoituskohteet valitaan kunkin rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Valikoimassa on esimerkiksi jonkin maan tai maanosan osakkeisiin sijoittavia rahastoja sekä toimialan tai yhtiöiden koon perusteella sijoittavia rahastoja.

Sijoitusrahasto voi sijoittaa varansa esimerkiksi suuriin ja vakaisiin yrityksiin tai pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Nordealla on metsä-, lääke- ja teknologiateollisuuteen sijoittavia rahastoja.

Lisäksi osakerahastot tarjoavat pääsyn erikokoisille markkinoille ja toimialoille, jotka sopivat salkun täydennykseksi. Osakerahaston sijoituskohteiden valinta voi perustua myös esimerkiksi vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin. Sjoitusrahastojen sijoituskohteiden valintaperiaatteet eli sijoituspolitiikka käy ilmi rahaston avaintietoesitteestä (yksinkertaistetusta rahastoesitteestä) ja rahaston säännöistä.

Tuotto ja riski

Tuotto ja riski

Osakemarkkinoiden kehitys määrittää usein osakerahastojen osuuksien arvonkehityksen. Tiettyyn toimialaan sijoittavien osakerahastojen rahasto-osuuksien arvonkehitys seuraa osakekurssien kehitystä kyseisellä toimialalla.

Osakekurssien heilahtelu vaikuttaa myös rahasto-osuuden arvoon. Hajauttamalla sijoitus useisiin eri kohteisiin, toimialoihin ja markkina-alueisiin, on mahdollista pienentää osakerahaston sijoitukseen liittyvää riskiä. Näin ollen riskitaso on yksittäisiä osakesijoituksia alempi.

Osakerahastojen menestystä verrataan yleensä sijoituskohteiden pohjalta valittuun vertailu- eli benchmark-indeksiin, esimerkiksi kohdemaan osake- tai toimialaindeksiin.

Muualle kuin euroalueelle tehtäviin sijoituksiin liittyy myös valuuttakurssiriski.

Markkinatilanteesta riippuen rahasto-osuuden arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.

Rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy.

Hinnat
Säännöt ja esitteet