Omaisuuden hoitoon liittyvät oikeudelliset toimeksiannot

Pankki tarjoaa tässä lueteltuja oikeudellisia palveluja rajoitetusti ja vain osana pankin omaisuudenhoitopalvelua.

Pankin palkkio toimeksiannon hoitamisesta määräytyy ensisijaisesti työhön käytetyn ajan perusteella. Toimeksianto voi käsittää asiakirjan laatimisen lisäksi neuvotteluja, neuvontaa ja konsultointia. Mikäli toimeksiantoon ja asiakirjojen laatimiseen liittyy verovaikutusten arviointia, vaikuttaa se työhön käytetyn ajan määrään.

Palkkion lisäksi pankki perii toimeksiannon aiheuttamat viranomais- ja muut vastaavat kulut. Palvelut ovat pääosin arvonlisäverollisia.

Esimerkkejä omaisuudenhoitoon liittyvistä toimeksinnoista.

  • Testamentti
  • Edunvalvontavaltakirja
  • Avioehto
  • Kauppakirja
  • Lahjakirja
  • Lahjaveroilmoitus
  • Varainsiirtoveroilmoitus
  • Perunkirjoitus
  • Perinnönjako
  • Ositus

Hinnasto

Omaisuudenhoitoon liittyvät oikeudelliset toimeksiannot
ErittelyHinta
Ajankäytön mukaan määräytyvä maksu210,00 € tunti 
Asiakirjan kuoletus275,00 €