Asuntolainan korko, Euribor 12 kk ja muut viitekorot

Viitekorot ja niiden ymmärtäminen voivat tuntua joskus hankalalta. Kokosimme tälle sivulle tietoa Nordeassa yleisimmin käytössä olevista koroista. Asuntolaina-asiakasta saattaa kiinnostaa erityisesti Suomessa asuntolainojen yhteydessä yleisimmin käytetty 12 kuukauden Euribor. Tutustu myös muihin korkovaihtoehtoihin!

Milloin korkojen nousu vaikuttaa asuntolainaan?

Suurimmalla osalla Suomalaisista on asuntolainassaan korkona 12 kk euribor. Se on vaihtuva korko, ja lainan viitekorkona sen arvo määräytyy vuodeksi kerrallaan.

Omassa lainassa on koron tarkistuspäivä eli päivä, jolloin korko muuttuu. Viitekoron arvo asettuu korontarkistuspäivää kaksi pankkipäivää edeltävään tasoon. 

Mistä näen oman lainani korontarkistuspäivän?

Mobiilipankki Katsaus > lainat ja kulutuslotot > valitse laina > tiedot > korkojakson päättymispäivä

Verkkopankki: Valitse talous-välilehti > lainat > valitse tarkasteltava laina > lainan tiedot > korkojakson päättymispäivä

Kuinka paljon oma kuukausieräni muuttuu?

Korkojen noustessa kuukausierän ja korkomenojen muutokseen vaikuttaa moni asia, kuten jäljellä olevan lainan määrä, laina-aika ja valittu lyhennystapa. Voit myös hahmotella omaa kuukausierääsi asuntolainalaskurimme avulla. 

Lue useimmin kysyttyjä kysymyksiä korkojen noususta

Euribor 12 kk - yleisin asuntolainan viitekorko

Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden yhteinen viitekorko. Koron nimi on lyhenne englannin kielen sanoista Euro Interbank Offered Rate.

Monia suomalaisia kiinnostaa erityisesti 12 kuukauden euriborkorko, joka on Suomessa yleisin asuntolainan viitekorko. 12 kuukauden euriborkorkoon sidottu asuntolainan korko tarkistetaan 12 kuukauden välein, eli kerran vuodessa. Tämä lisää lainasi koron ennakoitavuutta, kun asuntolainan korko on tiedossa aina vuodeksi kerrallaan. Tekemäsi lainasopimuksen kokonaiskorko (viitekorko + marginaali) muuttuu laina-aikana Euribor 12 kk viitekoron vaihteluiden mukaan.

Euriborkorkoja hallinnoi European Money Markets Institute (EMMI). Euriborkorot lasketaan EMMI:n määrittämille korkojaksoille, ja ne ilmoitetaan kaikkina noteerauspäivinä noin kello 12.00 Suomen aikaa kolmen desimaalin tarkkuudella.

Euriborkorot noteerattiin ensimmäisen kerran 30.12.1998 arvopäivälle 4.1.1999. Euroalueen rahamarkkinoiden koronlaskukäytäntö on todelliset päivät/360 päivää vuodessa. Heliboreissa koronlaskentaperuste oli todelliset päivät/365 päivää vuodessa, mutta niitä ei enää noteerata Suomessa. Jotta vanhojen sopimusten sisältö ei koronlaskukäytännön takia muuttuisi, Euribor/365 korvasi vanhan heliborkoron. Euribor/365 johdetaan euriboreista ja julkaistaan omana viitekorkonaan. Euribor/365:n erillinen julkaisu lopetettiin 31.3.2019, minkä jälkeen luotoissa, joissa viitekoroksi on sovittu Helibor, käytettävä viitekorko on laskettu euriborkoroista laskukaavalla euribor x 365/360.

Euriborkorkojen päivittäiset arvot voit halutessasi tarkistaa sivulta Suomen Pankki - KorotAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Prime - pitkäaikaisten asunto- ja muiden lainojen sekä talletusten viitekorko

Nordea Prime -korko on lähinnä henkilöasiakkaiden asuntolainojen ja muiden pitkäaikaisten lainojen viitekorko sekä pitkäaikaisen tallettamisen viitekorko.

Nordea Prime -korko

2,20 %
  • Nordea Prime -korko seuraa markkinakorkoja rauhallisessa tahdissa tarjoten kuitenkin samalla vakaamman korkokehityksen.
  • Koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen sen astumista voimaan sanomalehtien korkosivuilla.
  • Arvoon vaikuttavat lyhyiden ja pitkien markkinakorkojen nykyinen taso sekä korko-odotukset, inflaationäkymät ja talouden yleiset kehitysnäkymät.
  • koron tasosta päättää Nordea Bank Oyj

Nordea Prime -koron historiatiedot

Nordea KäyttöKorko - Nordean oma viitekorko

 Se on Nordean oma viitekorko, joka pyritään pitämään suhteellisen vakaana: aivan pienet korkovaihtelut markkinoilla eivät vaikuta sen arvoon. Tarkoitettu pääasiassa henkilöasiakkaiden KäyttöTiliPlus-tilin talletuskoron viitekoroksi.

Nordea KäyttöKorko1,50 %
  • Koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen muutoksen astumista voimaan sanomalehtien korkosivuilla.
  • KäyttöKoron arvoon vaikuttavat markkinakorkojen kehitys, pankin varainhankinnan tarpeet sekä kilpailutilanne talletusmarkkinalla. 
  • Koron tasosta päättää Nordea Bank Oyj.

Kiinteät korot

Lainojen kiinteät korot määräytyvät laina-ajan mukaisesti kyseisen hetken raha- ja pääomamarkkinoiden korkotason pohjalta. Ne voivat olla kiinteitä koko laina-ajan tai erikseen sovitun lyhyemmän jakson ajan. 

Tavallinen kiinteä korko

Voit valita asuntolainasi koroksi tavallisen kiinteän koron. Kun lainassasi on kiinteä korko, tiedät korkomenosi etukäteen koko kiinteän jakson ajalta.

Tavallisen kiinteän koron voit valita 3, 5, 10 tai 15 vuodeksi. Jos lainasi takaisinmaksuaika on pidempi kuin kiinteän koron jakso, koroksi vaihtuu kiinteän jakson jälkeen Nordea Prime + marginaali. 

Jos sinulla on tavallinen kiinteä korko, maksat pankille korvausta lainasi ennenaikaisesta takaisinmaksusta, mikäli vastaavan uuden lainan korko on alempi kuin lainasi korko. Et ole oikeutettu hyvitykseen, vaikka vastaavan uuden lainan korko olisi korkeampi kuin lainassasi.

Määräaikainen sijoitustilin korko

Määräaikaisen sijoitustilin korko määräytyy talletusajan ja -summan mukaan.

Käyttelytilin korko

Nordea voi muuttaa käyttelytilin eli käyttötilin korkoa tiliehtojen mukaan ilmoittamalla siitä asiakkailleen vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Korkoon tehtävistä muutoksista  päättää Nordea Bank Oyj.

Nordea Avista -viitekorko

  • Korko määritellään päivittäin rahamarkkinoilla vallitsevan yön yli -koron ja Nordean likviditeettitilanteen mukaan.
  • Korko noteerataan sekä eurolle että päävaluutoille, ja erikseen luotoille ja talletuksille.
  • Nordea Avista -viitekorkoa käytetään shekkitilien viitekorkona ja Nordea Avista -valuuttakorkoa valuuttatilien viitekorkona.