Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Korot

Tältä sivulta löydät tietoa Nordeassa yleisimmin käytössä olevista koroista.

Nordea Prime

Nordea Prime

Nordea Prime

Nordea Prime-korko0,80 %

 • Nordea Prime -korko on tarkoitettu lähinnä henkilöasiakkaiden pitkäaikaisten lainojen (esimerkiksi asuntolainat) viitekoroksi sekä pitkäaikaisen tallettamisen viitekoroksi
 • Nordea Prime -korko seuraa markkinakorkoja rauhallisessa tahdissa, tarjoten kuitenkin vakaamman korkokehityksen
 • koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen muutoksen astumista voimaan sanomalehtien korkosivuilla. Nordea kertoo muutoksesta myös tilioteviestillä
 • arvoon vaikuttavat lyhyiden ja pitkien markkinakorkojen nykyinen taso sekä korko-odotukset, inflaationäkymät ja talouden yleiset kehitysnäkymät
 • koron tasosta päättää Nordea Bank Oyj
Nordea Prime -koron historiatiedot

Nordea KäyttöKorko

Nordea KäyttöKorko0,75 %

 • Nordea KäyttöKorko on tarkoitettu pääasiassa henkilöasiakkaiden KäyttöTiliPlus-tilin viitekoroksi.
 • Nordea KäyttöKorko on Nordean oma viitekorko, joka pyritään pitämään suhteellisen vakaana: aivan pienet korkovaihtelut markkinoilla eivät sen arvoon vaikuta.
 • Koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen muutoksen astumista voimaan sanomalehtien korkosivuilla.
 • KäyttöKoron arvoon vaikuttaa markkinakorkojen kehitys, pankin varainhankinnan tarpeet ja kilpailutilanne talletusmarkkinalla.
 • Koron tasosta päättää Nordea Bank Oyj.

Euriborkorot

Euribor on euroalueen rahamarkkinoiden viitekorko ja lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate. Euriborit perustuvat kansainvälisillä rahamarkkinoilla pankkien välisiin antolainauskorkoihin.

Euriborit lasketaan päivittäin kello 12.00 Suomen aikaa 1, 2 ja 3 viikon sekä 1-12 kuukauden korkojaksoille. Pankkeja ns. euribor-paneelissa on tällä hetkellä 23. Euriborkorot lasketaan paneelissa mukana olevien pankkien noteerauksista. Kyseisten pankkien korkonoteerauksista 15% ylimmistä ja alimmista putoaa pois ja lopuista lasketaan keskiarvo. Euriborkorot julkaistaan kolmella desimaalilla.

Euriborit noteerattiin ensimmäisen kerran 30.12.1998 arvopäivälle 4.1.1999. Euroalueen rahamarkkinoiden koronlaskukäytäntö on todelliset päivät/360 päivää vuodessa. Heliboreita ei enää Suomessa noteerata ja niiden koronlaskentaperuste oli todelliset päivät/365. Jotta vanhojen sopimusten sisältö ei koronlaskukäytännön takia olisi muuttunut, korvasi Euribor/365 vanhan Helibor koron. Nyt vanhoissa Helibor luotossa käytetyn Eurbor/365 koron noteeraus lakkaa 3.12.2018 ja niissä luotoissa, joiden viitekoroksi on sovittu Helibor, lasketaan jatkossa käytettävä viitekorko Euribor-koroista seuraavalla laskukaavalla: Euribor x 365/360. 

Euriborkorkojen arvot päivittäin saat täältä Suomen Pankki - KorotAvautuu uuteen ikkunaan

Kiinteät korot

Lainojen kiinteät korot määräytyvät laina-ajan mukaisesti kyseisen hetken raha- ja pääomamarkkinoiden korkotason pohjalta. Ne voivat olla kiinteitä koko laina-ajan tai erikseen sovitun lyhyemmän jakson. Kiinteät korot ovat käytössä sekä henkilöasiakkaiden asuntolainoissa että yritysten rahoituksessa.

Asuntolainoissa käytettävät kiinteät korot

Voit valita asuntolainaasi tavallisen kiinteän koron.

Tavallinen kiinteä korko

Tavallisen kiinteän koron voit valita 3, 5, 10 tai 15 vuodeksi. Jos laina-aikasi on pidempi, koroksi vaihtuu kiinteän jakson jälkeen Nordea Prime + marginaali. Kun lainassasi on kiinteä korko, tiedät ennakolta korkomenosi koko kiinteän jakson ajalta.

Jos sinulla on tavallinen kiinteä korko, maksat pankille korvausta lainasi ennenaikaisesta takaisinmaksusta jos vastaavan uuden lainan korko on alempi kuin lainasi korko. Et myöskään saa hyvitystä, vaikka vastaavan uuden lainan korko olisi korkeampi kuin lainassasi.

Määräaikainen sijoitustilin korko

Korko määräytyy talletusajan ja -summan mukaan.

Käyttelytilin korko

Korkoa voidaan muuttaa tiliehtojen mukaan ilmoittamalla siitä asiakkaille vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Muutoksesta päättää Nordea Bank Oyj.

Avistakorot

Nordea Avista -viitekorko on Nordea Pankin rahamarkkinakaupan noteerama yön yli -korko.

 • Se määritellään päivittäin rahamarkkinoilla vallitsevan yön yli -koron ja Nordean likviditeettitilanteen mukaan.
 • Korko noteerataan sekä eurolle että päävaluutoille erikseen luotoille ja talletuksille.

Nordea Avista -viitekorkoa käytetään shekkitilien viitekorkona.
Nordea Avista -valuuttakorkoa käytetään vastaavasti valuuttatilien viitekorkona.