Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Euribor 12 kk, Prime muut viitekorot

Tältä sivulta löydät tietoa Nordeassa yleisimmin käytössä olevista koroista.

Euribor 12 kk - yleisin asuntolainan korko

Euriborkorko on euroalueen rahamarkkinoiden yhteinen viitekorko. Koron nimi on lyhenne englannin kielen sanoista Euro Interbank Offered Rate.

Monia suomalaisia kiinnostaa erityisesti 12 kuukauden euriborkorko, joka on Suomessa yleisin asuntolainan korko. 12 kuukauden euriborkorkoon sidottu asuntolainan korko tarkistetaan 12 kuukauden välein. Tekemäsi lainasopimuksen kokonaiskorko muuttuu laina-aikana viitekoron vaihteluiden mukaan. 

Euriborkorkoja hallinnoi European Money Markets Institute (EMMI). Euriborkorot lasketaan EMMI:n määrittämille korkojaksoille, ja ne ilmoitetaan kaikkina noteerauspäivinä noin kello 12.00 Suomen aikaa kolmen desimaalin tarkkuudella.

Euriborkorot noteerattiin ensimmäisen kerran 30.12.1998 arvopäivälle 4.1.1999. Euroalueen rahamarkkinoiden koronlaskukäytäntö on todelliset päivät/360 päivää vuodessa. Heliboreissa koronlaskentaperuste oli todelliset päivät/365 päivää vuodessa, mutta niitä ei enää noteerata Suomessa. Jotta vanhojen sopimusten sisältö ei koronlaskukäytännön takia muuttuisi, Euribor/365 korvasi vanhan heliborkoron. Euribor/365 johdetaan euriboreista ja julkaistaan omana viitekorkonaan. Euribor/365:n erillinen julkaisu lopetettiin 31.3.2019, minkä jälkeen luotoissa, joissa viitekoroksi on sovittu Helibor, käytettävä viitekorko on laskettu euriborkoroista laskukaavalla euribor x 365/360.

Euriborkorkojen päivittäiset arvot voit halutessasi tarkistaa sivulta Suomen Pankki - KorotAvautuu uuteen ikkunaan

Nordea Prime - pitkäaikaisten asunto- ja muiden lainojen sekä talletusten viitekorko

Nordea Prime -korko on lähinnä henkilöasiakkaiden asuntolainojen ja muiden pitkäaikaisten lainojen viitekorko sekä pitkäaikaisen tallettamisen viitekorko.

Nordea Prime -korko

0,70 %
  • Nordea Prime -korko seuraa markkinakorkoja rauhallisessa tahdissa tarjoten kuitenkin samalla vakaamman korkokehityksen.
  • Koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen sen astumista voimaan sanomalehtien korkosivuilla.
  • Arvoon vaikuttavat lyhyiden ja pitkien markkinakorkojen nykyinen taso sekä korko-odotukset, inflaationäkymät ja talouden yleiset kehitysnäkymät.
  • koron tasosta päättää Nordea Bank Oyj

Nordea Prime -koron historiatiedot

Nordea KäyttöKorko - Nordean oma viitekorko

 Se on Nordean oma viitekorko, joka pyritään pitämään suhteellisen vakaana: aivan pienet korkovaihtelut markkinoilla eivät vaikuta sen arvoon. Tarkoitettu pääasiassa henkilöasiakkaiden KäyttöTiliPlus-tilin talletuskoron viitekoroksi.

Nordea KäyttöKorko0,65 %
  • Koron muutoksesta ilmoitetaan vähintään 14 päivää ennen muutoksen astumista voimaan sanomalehtien korkosivuilla.
  • KäyttöKoron arvoon vaikuttavat markkinakorkojen kehitys, pankin varainhankinnan tarpeet sekä kilpailutilanne talletusmarkkinalla. 
  • Koron tasosta päättää Nordea Bank Oyj.

Kiinteät korot

Kiinteät korot ovat käytössä sekä henkilöasiakkaiden asuntolainoissa että yritysten rahoituksessa.

Lainojen kiinteät korot määräytyvät laina-ajan mukaisesti kyseisen hetken raha- ja pääomamarkkinoiden korkotason pohjalta. Ne voivat olla kiinteitä koko laina-ajan tai erikseen sovitun lyhyemmän jakson ajan. 

Tavallinen kiinteä korko

Voit valita asuntolainasi koroksi tavallisen kiinteän koron. Kun lainassasi on kiinteä korko, tiedät korkomenosi etukäteen koko kiinteän jakson ajalta.

Tavallisen kiinteän koron voit valita 3, 5, 10 tai 15 vuodeksi. Jos lainasi takaisinmaksuaika on pidempi kuin kiinteän koron jakso, koroksi vaihtuu kiinteän jakson jälkeen Nordea Prime + marginaali. 

Jos sinulla on tavallinen kiinteä korko, maksat pankille korvausta lainasi ennenaikaisesta takaisinmaksusta, mikäli vastaavan uuden lainan korko on alempi kuin lainasi korko. Et ole oikeutettu hyvitykseen, vaikka vastaavan uuden lainan korko olisi korkeampi kuin lainassasi.

Määräaikainen sijoitustilin korko

Määräaikaisen sijoitustilin korko määräytyy talletusajan ja -summan mukaan.

Käyttelytilin korko

Nordea voi muuttaa käyttelytilin eli käyttötilin korkoa tiliehtojen mukaan ilmoittamalla siitä asiakkailleen vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Korkoon tehtävistä muutoksista  päättää Nordea Bank Oyj.

Nordea Avista -viitekorko

Nordea Avista -viitekorko on Nordea Pankin rahamarkkinakaupan noteeraama yön yli -korko.

  • Korko määritellään päivittäin rahamarkkinoilla vallitsevan yön yli -koron ja Nordean likviditeettitilanteen mukaan.
  • Korko noteerataan sekä eurolle että päävaluutoille, ja erikseen luotoille ja talletuksille.
  • Nordea Avista -viitekorkoa käytetään shekkitilien viitekorkona ja Nordea Avista -valuuttakorkoa valuuttatilien viitekorkona.