Nordea Visio -säästöhenkivakuutus

Nordea Visio -säästöhenkivakuutus on joustava ratkaisu pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Se sopii erityisen hyvin perintösuunnitteluun ja varallisuuden siirtoon lähiomaisille.

Miksi säästöhenkivakuutus?

Hyödyt sinulle

 • Pääset yhden sopimuksen kautta laajaan valikoimaan monipuolisia sijoituskohteita, esimerkiksi rahastot, sijoituskorit ja sijoitusobligaatiot.
 • Markkinoiden heilahdellessa tai uutta sijoituskohdetta pohtiessa on varat mahdollista siirtää odottamaan matalariskiselle Vakuutustilille.
 • Sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa. Tuottoa verotetaan vasta varoja nostaessasi tai sopimuksen päättyessä.
 • Voit ohjata varojasi haluamallasi tavalla ilman erillistä testamenttia.
 • Voit tehdä lisäsijoituksia ja tarvittaessa nostaa varoja käyttöösi kesken sopimusajan.
 • Voit sijoittaa kerralla isompia summia tai säästää säännöllisesti.

Minimisijoitus Nordea Visioon on 50 euroa ja suositeltu säästöaika on vähintään 5 vuotta. 

Perintöturva suojaa kurssinotkahduksilta

Nordea Visio -säästöhenkivakuutukseen on mahdollista valita Perintöturva-ominaisuus, joka turvaa sijoittamasi pääoman kuolemantapauksessa.

Perintöturvassa säästöjesi kehityksestä riippumatta edunsaajiesi korvaus on pienimmilläänkin yhtä suuri kuin vakuutukseen maksamasi maksut, joista on vähennetty mahdolliset takaisinostot. Turvasta maksat ainoastaan säästöjesi ollessa pienemmät kuin sopimukseen sijoittamasi pääoma. Säästöjen kehittyessä positiivisesti Perintöturva-ominaisuus on maksuton. 

Perintöturvassa voit valita sijoituskohteeksi yhden seuraavista sijoituskoreista: Tuottokori, Allokaatio Korko, Allokaatio Maltti tai Allokaatio Maltti Maailma. 

Perintöturva on mahdollista liittää vain uuteen Nordea Visio -sopimukseen.

Nordea Visio soveltuu sinulle, jos haluat

 • sijoittaa pitkäaikaisesti,
 • hajauttaa säästöjä useisiin sijoituskohteisiin saman sopimuksen sisällä,
 • vaihtaa aktiivisesti sijoituskohteita ja
 • siirtää varallisuutta jälkipolville joustavasti edunsaajamääräyksen avulla.

Nordea Visio Perintöturva soveltuu sinulle, jos haluat

 • sijoittaa pitkäaikaisesti,
 • turvata sijoittamasi pääoman kuolemantapauksessa, 
 • siirtää varallisuutta jälkipolville joustavasti edunsaajamääräyksen avulla ja
 • valita sijoituskohteeksesi yhden seuraavista aktiivisesti hoidetuista ja laajasti hajautetuista sijoituskoreista: Tuottokori, Allokaatio Korko, Allokaatio Maltti tai Allokaatio Maltti Maailma.

Sijoituskohteet

Voit valita sijoituskohteet Nordean laajasta valikoimasta sijoittamiseen liittyvien tavoitteittesi, riskinottokykysi sekä aktiivisuutesi pohjalta.

Valittavanasi on esimerkiksi Nordean rahastot, valikoima sijoitusobligaatioita sekä Nordea Henkivakuutuksen sijoituskorit, joihin pääset sijoittamaan vain Nordea Henkivakuutuksen tuotteiden kautta. Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastoja, vaan vakuutusyhtiön itse määrittelemiä sijoituskokonaisuuksia, joita koskevat omat sääntönsä ja joihin sijoitetut varat sijoitetaan muihin sijoitusinstrumentteihin, kuten sijoitusrahastoihin, osakkeisiin, valtionlainoihin ja yrityslainoihin. 

Graniittisalkut

Graniittisalkut sopivat sinulle, jos haluat asiantuntijan valitsevan sijoituskohteet ja hoitavan sijoitusta puolestasi, tai jos olet kiinnostunut kiinteistösijoittamisesta osana laajasti hajautettua sijoitussalkkua. 

Voit valita omaan riskitasoosi sopivan vaihtoehdon viidestä riskiprofiililtaan erilaisesta Graniittisalkusta.

 • Graniittisalkku Korko tavoittelee pääoman reaaliarvon säilyttämistä,
 • Graniittisalkku 30 tavoittelee maltillista tuottoa,
 • Graniittisalkku 50 tavoittelee tuottoja keskimääräisellä riskillä,
 • Graniittisalkku 75 tavoittelee tuottoja korkealla riskillä ja
 • Graniittisalkku 90 tavoittelee tuottoa erittäin korkealla riskillä.

Lue lisää Graniittisalkuista

Tutustu Graniittisalkkujen sääntöihin. (pdf, 189 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Maapallokorit

Maapallokorit ovat sijoittamisen kokonaisratkaisu sinulle, kun haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin ja kun vastuullisuusnäkökohdat ovat tärkeitä tehdessäsi säästämis- ja sijoituspäätöksiä.

Nordea Maapallokoreissa on viisi erilaista sijoitusprofiilia, joista voit valita omaan tuottotavoitteeseesi ja riskitasoosi sopivimman vaihtoehdon. Salkunhoitotiimi valitsee sijoituskohteet puolestasi ja hoitaa sijoituskoreja vankalla ammattitaidolla.

Lue lisää Maapallokoreista ja sijoitusprofiileista

Tutustu Maapallokorien sääntöihin (pdf, 191 KB)Avautuu uuteen ikkunaan.

Osakekorit

Nordea Osakekorien avulla pääset helposti mukaan suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen. Osakekorit sopivat sinulle, jos 

 • olet kiinnostunut sijoittamaan suomalaisiin yhtiöihin,
 • seuraat kotimaisen osakemarkkinan kehitystä ja tunnet osakemarkkinoiden riskit sekä
 • haluat mukaan valittujen suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen.

Valittavanasi on 14 NASDAQ OMX Helsingin pörssissä noteerattua yhtiötä, joista voit rakentaa oman osakesalkkusi. Jokainen sopimukseesi liitetty Osakekori koostuu yhden pörssiyhtiön osakkeista, ja niiden arvonkehitys seuraa kyseisen osakkeen kokonaistuottoa. Kokonaistuotto muodostuu osakkeen kurssikehityksestä ja osinkotuotosta.

Tutustu Osakekorien sääntöihin (pdf, 100 KB)Avautuu uuteen ikkunaan

Nordea-rahastot

Valittavanasi on Nordea-rahastojen kattava valikoima. Voit valita joko yhden tai useamman osake- korko- tai yhdistelmärahaston ja vaihtaa valitsemiasi rahastoja markkinatilanteen mukaan. Lisätietoja rahastoista saat Rahastot sijoitusvakuutusasiakkaille -palvelusta.

Siirry Rahastot sijoitusvakuutusasiakkaille -palveluun

Vakuutustili

Vakuutustili soveltuu säästäjälle tai sijoittajalle, joka haluaa säästöilleen matalariskisen sijoituskohteen. Erityisen hyvin Vakuutustili sopii väliaikaiseksi kohteeksi etsittäessä uutta sijoituskohdetta tai parkkipaikaksi sijoituksille markkinanheilunnan keskellä.

Vakuutustili on Nordea Henkivakuutuksen tarjoama sijoituskohde, jonka arvonkehitys on sidottu Nordea Pankin tarjoamaan euromääräisen shekkitilin korkoon. Tilin korko on yhden viikon Euribor-korko vähennettynä marginaalilla, joka on tällä hetkellä 0,4 %. Vakuutustiliin sidotuille säästöille kertyvästä tuotosta ei voimassaolevan verolainsäädännön mukaan peritä korkotulon lähdeveroa.

Sijoitusobligaatiot

Voit liittää sijoitussopimukseesi myös Nordea Henkivakuutuksen valitsemia sijoitusobligaatioita niiden merkintäaikana. Kulloinkin valittavina oleviin sijoitusobligaatioihin voit tutustua Nordean verkkopankissa.

Tietoa verotuksesta

 • Säästöhenkivakuutuksen arvonkehityksen määrittäviä sijoituskohteita voi vaihtaa ilman mahdollista tuoton verotusta.
 • Vakuutuksen sijoituskohteiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen verotuksessa.
 • Kuolemantapauksessa lähiomaisille maksettava vakuutuskorvaus verotetaan perintöverotuksen yhteydessä. Muille kuin lähiomaisille maksettava kuolemantapaussumma on koko määrältään verotettavaa pääomatuloa. 

Verotiedot 1.1.2020 tilanteen mukaan. 

Hinnat

Hinnat

Voimassa 1.9.2020 alkaen

Koskee 1.9.2015 alkaen voimaan tulleita vakuutuksia

VeloituksetHinta
Hoitopalkkio

Vakuutussäästöistä veloitetaan 0,40 % vuotuista hoitopalkkiota 100.000 euroon asti, sen ylittävästä osasta vuotuisen hoitopalkkion määrä on 0,1 %. 

Vakuutusyhtiöllä on oikeus nostaa hoitopalkkio enintään 1 prosenttiin vakuutussäästöistä.

Hoitopalkkion lisäksi sijoitussidonnaisiin säästöihin liitettävistä rahastoista, sijoituskoreista ja muista sijoituskohteista veloitetaan niiden sääntöjen mukaiset palkkiot.

Henkivakuutusturvan maksut (Perintöturva-ominaisuus)Nordea Visio Perintöturvasta perittävä kulu, joka veloitetaan säästöistä henkivakuutusturvan ylläpitämiseksi.
Sijoitussuunnitelman muutos

Sijoitussuunnitelman muutos tarkoittaa tulevien maksujen jakosuhteen muuttamista valittavissa olevien sijoituskohteiden kesken.

 • verkkopankissa maksuton
 • toimeksiantona maksuton 6 kertaa kalenterivuodessa, jonka jälkeen 10 euroa/toimeksianto
Säästöjen siirtäminen sijoituskohteesta toiseen
 • verkkopankissa maksuton
 • toimeksiantona maksuton 6 kertaa kalenterivuodessa, jonka jälkeen 50 euroa/toimeksianto
Panttausvahvistus50 euroa
Lisätiliote10 euroa
NostopalkkioNostopalkkiota veloitetaan nostettavasta määrästä 1 %, kun sopimuksen alkamisesta on kulunut alle 3 vuotta. Nostopalkkiota ei veloiteta nostojen kumulatiivisen määrän 100 000 euron ylittävältä osalta.
Muutokset veloituksiinVakuutusyhtiöllä on oikeus korottaa kaikkia euromääräisinä ilmoitettuja palkkioita ja maksuja elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.
Vähimmäismäärät

Minimisijoitus on 50 euroa.

Tuotemateriaali