Nordea Visio -säästöhenkivakuutus

Nordea Visio -säästöhenkivakuutus on joustava ratkaisu pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Se sopii erityisen hyvin perintösuunnitteluun ja varallisuuden siirtoon lähiomaisille.

Miksi Nordea Visio?

Nordea Visio -säästöhenkivakuutus on monipuolinen ja joustava vaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Varallisuuden kasvattamisen lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden siirtää varallisuutta lähiomaisille joustavasti.

 • Pääset yhden sopimuksen kautta laajaan valikoimaan monipuolisia sijoituskohteita, esimerkiksi rahastot, sijoituskorit ja sijoitusobligaatiot.
 • Markkinoiden heilahdellessa tai uutta sijoituskohdetta pohtiessa on varat mahdollista siirtää odottamaan matalariskiselle Vakuutustilille.
 • Sijoituskohteiden vaihdon yhteydessä ei mahdollista tuottoa veroteta eikä vaihtoja tarvitse ilmoittaa verotuksessa. Tuottoa verotetaan vasta varoja nostaessasi tai sopimuksen päättyessä.
 • Voit ohjata varojasi haluamallasi tavalla ilman erillistä testamenttia.
 • Voit tehdä lisäsijoituksia ja tarvittaessa nostaa varoja käyttöösi kesken sopimusajan.
 • Voit sijoittaa kerralla isompia summia tai säästää säännöllisesti.

Minimisijoitus Nordea Visioon on kertasuorituksena 10.000 euroa ja suositeltu säästöaika on vähintään 5 vuotta. 

Perintöturva suojaa kurssinotkahduksilta

Jos et ole aktiivinen sijoittaja, ja haluat turvaa vakuutussäästöillesi, voi Nordea Visioon liitettävä Perintöturva olla sinulle hyvä vaihtoehto.

Nordea Visio -säästöhenkivakuutukseen on mahdollista valita Perintöturva-ominaisuus, joka turvaa sijoittamasi pääoman kuolemantapauksessa. 

Perintöturvassa säästöjesi kehityksestä riippumatta edunsaajiesi korvaus on pienimmilläänkin yhtä suuri kuin vakuutukseen maksamasi maksut, joista on vähennetty mahdolliset takaisinostot. Turvasta maksat ainoastaan säästöjesi ollessa pienemmät kuin sopimukseen sijoittamasi pääoma. Säästöjen kehittyessä positiivisesti Perintöturva-ominaisuus on maksuton. 

Perintöturvassa voit valita sijoituskohteeksi yhden seuraavista sijoituskoreista: Tuottokori, Allokaatio Korko, Allokaatio Maltti tai Allokaatio Maltti Maailma. 

Perintöturva on mahdollista liittää vain uuteen Nordea Visio -sopimukseen.

Nordea Visio vai Nordea Visio Perintöturva

Oletko aktiivinen sijoittaja vai kaipaatko turvaa sijoitetulle pääomalle?

Nordea Visio soveltuu sinulle, jos haluat
 • sijoittaa pitkäaikaisesti,
 • hajauttaa säästöjä useisiin sijoituskohteisiin,
 • tehdä aktiivisesti vaihtoja eri sijoituskohteiden välillä ja
 • siirtää varallisuutta jälkipolville joustavasti edunsaajamääräyksen avulla.
Nordea Visio Perintöturva soveltuu sinulle, jos haluat
 • sijoittaa pitkäaikaisesti,
 • turvata sijoittamasi pääoman kuolemantapauksessa, 
 • siirtää varallisuutta jälkipolville joustavasti edunsaajamääräyksen avulla ja
 • valita sijoituskohteeksesi yhden seuraavista aktiivisesti hoidetuista ja laajasti hajautetuista sijoituskoreista: Tuottokori, Allokaatio Korko, Allokaatio Maltti tai Allokaatio Maltti Maailma.

Avatessasi Nordea Visio -sopimuksen, saat tarpeesi mukaisen henkilökohtaisen suosituksen sopimuksesta ja siihen sijoitettavista määristä ja kohteista. 

Jos et koe hyötyväsi Nordea Visioon tai Perintöturvaan liittyvistä perintösuunnittelumahdollisuuksista eikä aikomuksenasi ole säästää jälkipolville, sinun kannattaa harkita esimerkiksi Nordea Capital -sopimusta. Nordea Capital soveltuu sijoitusvakuutuksesta kiinnostuneille ja niiden ominaisuuksista hyötyvälle silloinkin, jos Vision perintösuunnitteluominaisuudet eivät ole hyödyksi.

Tutustu Nordea Capitaliin

Sijoituskohteet

Voit valita sijoituskohteet Nordea Visio -sopimukseesi Nordean laajasta valikoimasta sijoittamiseen liittyvien tavoitteittesi, riskinottokykysi sekä aktiivisuutesi pohjalta. Nordea Visio Perintöturvassa voit valita sijoituskohteeksi yhden sijoituskorin neljästä vaihtoehdosta.

Sijoituskorit

Voit liittää sopimukseesi valmiita sijoituskoreja, joihin pääset sijoittamaan vain Nordea Henkivakuutuksen tuotteiden kautta. Sijoituskorit eivät ole sijoitusrahastoja, vaan vakuutusyhtiön itse määrittelemiä sijoituskokonaisuuksia, joita koskevat omat sääntönsä ja joihin sijoitetut varat sijoitetaan muihin sijoitusinstrumentteihin, kuten sijoitusrahastoihin, osakkeisiin, valtionlainoihin ja yrityslainoihin. 
Tuottokorit 

sopivat sinulle, jos haluat asiantuntijan valitsevan sijoituskohteet ja hoitavan sijoitusta puolestasi, tai jos olet kiinnostunut kiinteistösijoittamisesta osana laajasti hajautettua sijoitussalkkua. Tuottokoreissa sijoitukset hajautetaan valtionlainoihin, yrityslainoihin, osakkeisiin ja kiinteistöihin.

Voit valita omaan riskitasoosi sopivan vaihtoehdon kolmesta riskiprofiililtaan erilaisesta Tuottokorista: 

 • Tuottokori tavoittelee maltillista tuottoa, 
 • Tuottokori 50 tavoittelee tuottoja keskimääräisellä riskillä ja 
 • Tuottokori 75 tavoittelee tuottoja korkealla riskillä.

Tutustu Tuottokorien kuukausikatsauksiin ja sääntöihin.

Osakekorit 

Nordea Osakekorien avulla pääset helposti mukaan suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen. Osakekorit sopivat sinulle, jos 

 • olet kiinnostunut sijoittamaan suomalaisiin yhtiöihin. 
 • seuraat kotimaisen osakemarkkinan kehitystä ja tunnet osakemarkkinoiden riskit. 
 • haluat mukaan valittujen suomalaisten pörssiyhtiöiden arvonkehitykseen.

Valittavanasi on 14 NASDAQ OMX Helsingin pörssissä noteerattua yhtiötä, joista voit rakentaa oman osakesalkkusi. Jokainen sopimukseesi liitetty Osakekori koostuu yhden pörssiyhtiön osakkeista, ja niiden arvonkehitys seuraa kyseisen osakkeen kokonaistuottoa. Kokonaistuotto muodostuu osakkeen kurssikehityksestä ja osinkotuotosta.

Tutustu Nordea Osakekorien sääntöihin.

Maapallokorit

Maapallokorit on sijoittamisen kokonaisratkaisu sinulle, kun haluat jättää sijoituspäätökset kokonaan ammattilaisten käsiin ja kun vastuullisuusnäkökohdat ovat tärkeitä tehdessäsi säästämis- ja sijoituspäätöksiä. 

Lue lisää Nordea Maapallokoreista ja tutustu sääntöihin (pdf, 93 KB)Opens new window.

Nordea-rahastot 

Valittavanasi on Nordea-rahastojen kattava valikoima. Voit valita joko yhden tai useamman osake- korko- tai yhdistelmärahaston ja vaihtaa valitsemiasi rahastoja markkinatilanteen mukaan. Lisätietoja rahastoista saat Rahastot NytOpens new window -palvelusta.

Sijoitusobligaatiot 

Voit liittää sijoitussopimukseesi myös Nordea Henkivakuutuksen valitsemia sijoitusobligaatioita niiden merkintäaikana. Kulloinkin valittavina oleviin sijoitusobligaatioihin voit tutustua Nordean verkkopankissa.

Vakuutustili

Vakuutustili soveltuu säästäjälle tai sijoittajalle, joka haluaa säästöilleen matalariskisen sijoituskohteen. Erityisen hyvin Vakuutustili sopii väliaikaiseksi kohteeksi etsittäessä uutta sijoituskohdetta tai parkkipaikaksi sijoituksille markkinanheilunnan keskellä.

Vakuutustili on Nordea Henkivakuutuksen tarjoama sijoituskohde, jonka arvonkehitys on sidottu Nordea Pankin tarjoamaan euromääräisen shekkitilin korkoon. Tilin korko on yhden viikon Euribor-korko vähennettynä marginaalilla, joka on tällä hetkellä 0,4 %. Vakuutustiliin sidotuille säästöille kertyvästä tuotosta ei voimassaolevan verolainsäädännön mukaan peritä korkotulon lähdeveroa. 

Lisätietoja Vakuutustilistä (pdf, 105 KB)Opens new window

(pdf, 105 KB)Opens new window

Sijoituskohteet Nordea Visio Perintöturvassa

Valitessasi Nordea Visio Perintöturvan, voit liittää sopimuksen sijoituskohteeksi yhden seuraavista sijoituskoreista:

 • Tuottokori tavoittelee pääoman nousua pitkällä aikavälillä
 • Allokaatio Korko -sijoituskorin tavoitteena on pääoman reaaliarvon säilyminen 
 • Allokaatio Maltti ja Allokaatio Maltti Maailma -sijoituskorien tavoitteena on maltillinen pääoman reaaliarvon kasvu pitkällä aikavälillä 

Minimisijoitus Perintöturvassa on Tuottokoriin 10.000 euroa ja Allokaatiokoreihin 100.000 euroa.

Verotus

Verokohtelusta

 • Säästöhenkivakuutuksen arvonkehityksen määrittäviä sijoituskohteita voi vaihtaa ilman mahdollista tuoton verotusta.
 • Vakuutuksen sijoituskohteiden muutoksista ei tarvitse ilmoittaa erikseen verotuksessa.
 • Kuolemantapauksessa lähiomaisille maksettava vakuutuskorvaus verotetaan perintöverotuksen yhteydessä. Muille kuin lähiomaisille maksettava kuolemantapaussumma on koko määrältään verotettavaa pääomatuloa. 

Verotiedot 1.1.2020 tilanteen mukaan. 

Tuotemateriaali

Tuotemateriaali

Tutustu tarkemmin Nordea Vision ehtoihin (pdf, 79 KB)Opens new window, tuoteselosteeseen (pdf, 566 KB)Opens new window ja avaintietoasiakirjaan (pdf, 145 KB)Opens new window
Perintöturvan avaintietoasiakirjat: Tuottokori (pdf, 148 KB)Opens new window, Allokaatio Korko (pdf, 147 KB)Opens new window, Allokaatio Maltti (pdf, 147 KB)Opens new window, Allokaatio Maltti Maailma (pdf, 147 KB)Opens new window

Nordea Visio -säästöhenkivakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Y-tunnus 0927072-8. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy kuuluu Nordea-konserniin, joka on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssikonserni. Nordea Henkivakuutus Suomi Oy myy Nordea Visio -säästöhenkivakuutusta asiamiehenään toimivan Nordea Bank Oyj:n kautta. 

Nordea Visioon liitettyjen sijoitusobligaatioiden liikkeellelaskija on Nordea Bank Oyj ja sopimukseen liitettyjä Nordea-rahastoja hallinnoi Nordea Funds Oy. 

Sijoittamiseen liittyy mahdollisuus saada voittoa sijoitusten pääoman arvonnousun johdosta, mutta myös riski mahdollisesta pääoman arvon menettämisestä. Nordea Visiossa ei ole pankkitilien talletussuojaa eikä se kuulu Sijoittajien Korvausrahaston piiriin. Markkinatilanteesta riippuen sijoitusten arvo voi nousta tai laskea, eikä sijoitusten aikaisempi tuottotaso ole tae tulevasta. Verotiedot 1.1.2020 mukaan. Verotus voi muuttua sopimusaikana.
Hinnat