Partner funds at your disposal

In addition to working with eight international asset managers, Nordea has partners specialised in high-quality forest funds and real estate funds to offer you a wide selection of funds in Netbank. There you can also find hundreds of funds managed by Nordic fund companies.

Metsään sijoittaminen

Minkälaisia hyötyjä metsäsijoittaminen tarjoaa?

Syitä metsään sijoittamiseen on monia. Metsään sijoittamisen voi nähdä esimerkiksi puhtaasti ekologisuuden näkökulmasta, sillä metsien merkitys ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä ja hiilensidonnassa on yhä tärkeämpää. Metsät ovat lisäksi hiilensidontapalvelun muoto, joka sekin avaa uusia tulomahdollisuuksia metsänomistajille.

Metsäsijoittaminen kannattaa myös perinteisemmästä sijoitusnäkökulmasta. Metsäsijoitukset hajauttaa sijoitussalkkua ja ne parantavat usein sijoitussalkun riskin ja tuoton suhdetta. Metsäsijoitusten tuotto on myös pitkällä aikavälillä ylittänyt inflaation, joten ne ovat tarjonneet myös inflaatiosuojaa. 

Kuinka metsäsijoituksen tuotto määrittyy?

Merkittävä osa metsäsijoituksen tuotosta tulee puun kasvusta. Hyvänä puolena on, että puut kasvavat aina, suhdannevaihteluista riippumatta. Kasvun myötä puun arvo nousee, mikä vaimentaa metsäpalstan arvonlaskua laskusuhdanteessa. Noususuhdanteeseen lähdettäessä palstalla taas on enemmän ja arvokkaampaa puuta myytäväksi.

Metsäsijoittamiseen liittyvät riskit

Metsäsijoittamiseen liittyy myös lukuisia riskejä. Metsän suora omistaminen edellyttää paneutumista ja tietämystä, sekä kärsivällisyyttä sijoitustuottojen puolelta. Riskeihin, kuten tuhohyönteisiin ja myrskyihin on syytä varautua. Metsäomaisuutta ei myöskään saa muutettua rahaksi kovin nopeasti, minkä vuoksi metsäsijoitus on luonteeltaan epälikvidi.

Metsärahastoon sijoittaminen on vaivaton metsäsijoittamisen muoto

Metsärahastoon sijoittamalla jätät riskit rahastonhoitajien kontolle. Nordean asiakkaiden on nyt mahdollista sijoittaa hyvin hajautettuun ja ammattimaisesti hoidettuun eurooppalaiseen metsärahastoon.

Forest fund offers stable returns even in a zero-rate environment

Many Finns are familiar with forest investments, which are a good option for both equity-oriented and low-risk portfolios for diversification purposes. But owning and taking care of a plot of forest yourself may seem daunting

Lake in Nordic forest - small

Invest in forest through Dasos

 • Through our collaboration with Dasos, Nordea customers can now easily invest in a well-diversified, professionally managed fund, which invests in European forest assets
 • Established in 2005, Dasos is a Finnish investment advisor to private equity funds investing in sustainable forests and natural capital, including land, biodiversity and water. Dasos is the largest manager of forest assets in Europe
 • You can place daily subscription orders in the fund in Nordea Mobile and Netbank. The minimum investment is 5,000 euros. The subscription orders are executed four times a year, five banking days before the end of each quarter. The cut-off time for subscription orders is at 7.00 in the morning
 • Redemption is possible twice a year with delay mentioned in fund rules

Diversify your portfolio with a Nordic real estate fund

Homes are a popular investment in Finland because of the stable returns they offer. However, real estate portfolios are typically not well-diversified and lack investments in other types of properties, which generate higher returns than residential properties

Buildings Copenhagen SMALL

CapMan’s Nordic Property Income Fund

 • Nordea customers can now invest in CapMan’s Nordic Property Income Fund, which gives investors easy access to the Nordic real estate market
 • The fund’s strategy is to invest in properties, which are located in growing cities across the Nordics and generate a steady stream of rental income. These properties include professionally managed business premises and commercial properties, such as office buildings, logistics sites and production facilities
 • You can place daily subscription orders in the fund in Nordea Mobile and Netbank. The minimum investment is 5,000 euros. The subscription orders are executed four times a year on the final banking day of each quarter. The cut-off time for subscription orders is at 7.00 in the morning
 • Redemption is possible twice a year with delay mentioned in fund rules

Invest in water, climate or urbanisation

 • Nordea has partnered up with eight international asset managers whose funds are widely available through both our asset management and digital channels
 • Our partners include BlackRock, JP Morgan, Robeco, Wellington, Schroders, Man Group, T. Rowe Price and PGIM
 • The latest addition, Robeco, has been ranked the most sustainable asset manager in Europe

Wide selection of funds in Netbank

 • Nordea Mobile and Netbank offer a wide variety of funds managed by our Nordic peers. There are hundreds of external funds available
 • from Evli, UB, Swedbank Robur, Carnegie, SEB and many others.

Do you want to discuss your savings with us?

Our advisors are happy to help you. Leave use a contact request and we will contact you shortly.

Leave a contact request