Luottotodistus USA High Yield Ekstra Kertyvä

USA High Yield Ekstra -Luottotodistuksen sijoitusaika on noin 5 vuotta, ja se on linkattu Markit CDX North America High Yield -indeksin sarjan 30 viiteyhtiöiden (100 yhtiötä, tilanne 5/2018) luottoriskiin. Luottoriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että yhtiö ei pysty suoriutumaan maksuvelvoitteistaan. Alla on esimerkkejä luottovastuutapahtumista. Todistus tarjoaa houkuttelevan 145 prosentin (alustava, vähintään 138 prosenttia) erääntymisarvon, mikäli korkeintaan 15 viiteyhtiötä ajautuu luottovastuutapahtumaan. Kertyväkorkoisessa Luottotodistuksessa pääset hyötymään korkoa korolle -laskennasta. Luottotodistus USA High Yield Ekstra Kertyvä ei ole pääomaturvattu, eli voit menettää sijoittamasi summan osittain tai kokonaan.