Kysy heti chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Korkotodistukset

Osakemarkkinoiden korkean riskisyyden ja talletustilien tarjoaman matalan koron takia on syntynyt kysyntää sijoituksille, joiden arvonvaihtelu sijoittuu osakkeiden ja tilien välimaastoon.Tästä syystä Nordea on ottanut tuotevalikoimaansa tasaista kassavirtaa maksavat Korkotodistukset.

Tasaista korkotuottoa tarjoava sijoitus

Osakkeet tarjoavat korkean tuottomahdollisuuden, mutta ovat samalla riskinen sijoitus. Mikäli taas säilytät rahojasi pankkitilillä, on riski huomattavasti matalampi, mutta tuottomahdollisuuskin on matala. Nordean Korkotodistusten arvonvaihtelu sijoittuu osakkeiden ja tilien välimaastoon.

Korkotodistus maksaa tasaista korkotuottoa vuosittain tai kolmen kuukauden välein. Korkotodistus on sijoitus viiteyhtiön tai -yhtiöiden luottoriskiin. Nordealla on valikoimassaan useita erilaisia Korkotodistuksia, joiden odotettu tuotto ja riski ovat erilaisia. Esimerkiksi Korkotodistus Nokia sijoittaa Nokia luottoriskiin ja Korkotodistus Eurooppa sijoittaa eurooppalaisten yhtiöiden luottoriskistä koostuvaan indeksiin. Korkotodistukset muistuttavat tavallisia yrityslainoja, mutta niissä on muutamia eroja, kuten esimerkiksi:

✓ Korkotodistusten liikkeeseenlaskijana toimii Nordea Bank Oyj. Sijoittaja ottaa riskin     myös Nordean takaisinmaksukyvystä.

✓ Korkotodistuksilla voit käydä kauppaa 1 000 euron (tai vastaava muussa valuutassa) erissä,        joka tekee niistä mahdollisen sijoituskohteen myös piensijoittajille.

Alta löydät Nordean Korkotodistukset. Voit hakea niitä listasta esimerkiksi tuotteen nimellä tai ISIN-koodilla.

Miten Korkotodistus toimii?

Korkotodistuksen tuotto ja eräpäivänä palautettava pääoma riippuu kohde-etuutena olevan yhtiön tai yhtiöiden luottoriskistä. Jokaisella Korkotodistuksella on ennalta määritetty eräpäivä, yleensä noin viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Korkotodistukselle maksetaan tasaisin väliajoin korkotuottoa.

Jos kohde-etuutena on yksittäisen yhtiön luottoriski, riippuu Korkotodistuksen tuotto yhtiön takaisinmaksukyvystä sijoitusaikana. Jos yhtiö ei ajaudu luottovastuutapahtumaan, maksetaan Korkotodistukselle täyttä korkoa koko sijoitusajan ja koko nimellispääoma palautetaan eräpäivänä. Jos yhtiö ajautuu luottovastuutapahtumaan, loppuu koronmaksu siihen päivään ja eräpäivänä palautettavan pääoman suuruus riippuu yhtiölle markkinoilla määräytyvästä palautusasteesta.

Jos kohde-etuutena on useiden yhtiöiden luottoriskistä koostuva indeksi, riippuu Korkotodistuksen tuotto sijoitusaikana luottovastuutapahtumaan ajautuvien viiteyhtiöiden lukumäärästä. Jos yksikään yhtiö ei ajaudu luottovastuutapahtumaan, maksetaan Korkotodistukselle täyttä korkoa koko sijoitus ajan ja koko nimellispääoma palautetaan eräpäivänä. Jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut yhtiö vähentää laskennallista nimellispääomaa painonsa verran. Jos indeksissä on esimerkiksi 100 yhtiötä, vähentää jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut yhtiö laskennallista nimellispääomaa 1 / 100 = 1 prosentilla. Korkoa maksetaan aina kulloinkin voimassa olevalle laskennalliselle nimellispääomalle.

Tarkempaa tietoa Korkotodistusten toiminnasta löydät alta löytyvästä yleisesitteestä, sekä kunkin yksittäisen Korkotodistuksen tuotesivulta.

Markkinointimateriaali

Markkinointimateriaali

Korkotodistukset ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Ennen sijoituspäätöstä sijoittajan tulee ymmärtää miten ne toimivat. Markkinointimateriaalistamme löydät tärkeää tietoa Korkotodistusten toiminnasta.

Korkotodistukset cover (pdf, 543 KB)Avautuu uuteen ikkunaan
Lisää Korkotodistuksista
Vastuuvarauma