Tasaista korkotuottoa tarjoava sijoitus

Osakkeet tarjoavat korkean tuottomahdollisuuden, mutta ovat samalla riskinen sijoitus. Mikäli taas säilytät rahojasi pankkitilillä, on riski huomattavasti matalampi, mutta tuottomahdollisuuskin on matala. Nordean Korkotodistusten arvonvaihtelu sijoittuu osakkeiden ja tilien välimaastoon.

Korkotodistus maksaa tasaista korkotuottoa vuosittain tai kolmen kuukauden välein. Korkotodistus on sijoitus viiteyhtiön tai -yhtiöiden luottoriskiin. Nordealla on valikoimassaan useita erilaisia Korkotodistuksia, joiden odotettu tuotto ja riski ovat erilaisia. Esimerkiksi Korkotodistus Nokia sijoittaa Nokia luottoriskiin ja Korkotodistus Eurooppa sijoittaa eurooppalaisten yhtiöiden luottoriskistä koostuvaan indeksiin. Korkotodistukset muistuttavat tavallisia yrityslainoja, mutta niissä on muutamia eroja, kuten esimerkiksi:

✓ Korkotodistusten liikkeeseenlaskijana toimii Nordea Bank Oyj. Sijoittaja ottaa riskin     myös Nordean takaisinmaksukyvystä.

✓ Korkotodistuksilla voit käydä kauppaa 1 000 euron (tai vastaava muussa valuutassa) erissä,        joka tekee niistä mahdollisen sijoituskohteen myös piensijoittajille.

Alta löydät Nordean Korkotodistukset. Voit hakea niitä listasta esimerkiksi tuotteen nimellä tai ISIN-koodilla.

Miten Korkotodistus toimii?

Korkotodistuksen tuotto ja eräpäivänä palautettava pääoma riippuu kohde-etuutena olevan yhtiön tai yhtiöiden luottoriskistä. Jokaisella Korkotodistuksella on ennalta määritetty eräpäivä, yleensä noin viiden vuoden kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Korkotodistukselle maksetaan tasaisin väliajoin korkotuottoa.

Jos kohde-etuutena on yksittäisen yhtiön luottoriski, riippuu Korkotodistuksen tuotto yhtiön takaisinmaksukyvystä sijoitusaikana. Jos yhtiö ei ajaudu luottovastuutapahtumaan, maksetaan Korkotodistukselle täyttä korkoa koko sijoitusajan ja koko nimellispääoma palautetaan eräpäivänä. Jos yhtiö ajautuu luottovastuutapahtumaan, loppuu koronmaksu siihen päivään ja eräpäivänä palautettavan pääoman suuruus riippuu yhtiölle markkinoilla määräytyvästä palautusasteesta.

Jos kohde-etuutena on useiden yhtiöiden luottoriskistä koostuva indeksi, riippuu Korkotodistuksen tuotto sijoitusaikana luottovastuutapahtumaan ajautuvien viiteyhtiöiden lukumäärästä. Jos yksikään yhtiö ei ajaudu luottovastuutapahtumaan, maksetaan Korkotodistukselle täyttä korkoa koko sijoitus ajan ja koko nimellispääoma palautetaan eräpäivänä. Jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut yhtiö vähentää laskennallista nimellispääomaa painonsa verran. Jos indeksissä on esimerkiksi 100 yhtiötä, vähentää jokainen luottovastuutapahtumaan ajautunut yhtiö laskennallista nimellispääomaa 1 / 100 = 1 prosentilla. Korkoa maksetaan aina kulloinkin voimassa olevalle laskennalliselle nimellispääomalle.

Tarkempaa tietoa Korkotodistusten toiminnasta löydät alta löytyvästä yleisesitteestä, sekä kunkin yksittäisen Korkotodistuksen tuotesivulta.

Markkinointimateriaali
Lisää Korkotodistuksista
Vastuuvarauma

Markkinointimateriaali

Korkotodistukset ovat monimutkaisia sijoitustuotteita. Ennen sijoituspäätöstä sijoittajan tulee ymmärtää miten ne toimivat. Markkinointimateriaalistamme löydät tärkeää tietoa Korkotodistusten toiminnasta.

Korkotodistukset coverAvautuu uuteen ikkunaan

Korkotodistukset

Korkotodistukset ovat strukturoituja joukkovelkakirjoja, jotka lasketaan liikkeeseen Nordea Bank Oyj:n strukturoitujen joukkovelkakirjojen ohjelmaesitteen alla. Jokaiseen yksittäiseen Korkotodistukseen sovellettavat ehdot määritellään Korkotodistuksen lopullisissa ehdoissa ja on tärkeää, että ymmärrät ne ennen sijoituspäätöstä. Löydät ohjelmaesitteemme sivulta nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan.

Lisäksi sinun tulee tutustua tuotteen avaintietoesitteeesen, jonka löydät tuotesivulta.

Vastuuvarauma

Nordea Markets on Nordean kansainvälisen pääomamarkkinatoiminnan kaupallinen nimi.

Oheiset tiedot on tarkoitettu taustatiedoksi vastaanottajan yksinomaiseen käyttöön. Annetut tiedot ja näkemykset edustavat Nordea Marketsin mielipidettä tiedotteessa mainittuna päivänä, ja niitä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tämä asiakirja ei ole täydellinen kuvaus tuotteesta tai siihen liittyvistä riskeistä, eikä sitä tulisi pitää sellaisena tai käyttää ilman vastaanottajan omaa harkintaa.

Oheisia tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi antaa tarjous rahoitusvälineen ostamisesta tai myymisestä. Annetut tiedot eivät liity kenenkään yksittäisen vastaanottajan sijoitustavoitteisiin, taloudelliseen tilanteeseen tai erityistarpeisiin. Ennen sijoitus- tai luotonottopäätöksen tekemistä on suositeltavaa hankkia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvia asiantuntijaneuvoja. On tärkeää muistaa, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevista tuotoista. 

Nordea Markets ei ole eikä pyri olemaan vero-, kirjanpito- tai lainopillinen neuvonantaja missään toimipaikassaan.

Tätä asiakirjaa ei saa jäljentää, jakaa eikä julkaista missään tarkoituksessa ilman Nordea Marketsin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Nordea Bank Oyj, Satamaradankatu 5, 00020 NORDEA, kotipaikka Helsinki, Y-tunnus 2858394-9