Kysy chatissa Avautuu uuteen ikkunaan

Sijoitusobligaatiot

Sijoitusobligaatioiden tuotto riippuu analyytikoidemme parhaaksi näkemien markkinoiden kehityksestä. Sijoitusobligaatioilla voit olla mukana markkinoiden nousussa samalla kun pääomasi on turvattu kokonaan tai osittain. Pääomaturva ei koske mahdollista ylikurssia.

Turvallinen sijoitus ja mahdollisuus houkuttelevaan tuottoon

Sijoitusobligaation arvo nousee, kun sen kohde-etuuden arvo nousee. Jos kohde-etuuden arvo laskee, saat silti aina vähintään ennalta määritetyn määrän takaisin eräpäivänä. Tämä ominaisuus tekee Sijoitusobligaatioista houkuttelevan tuotteen sijoittajalle, joka haluaa osallistua markkinoiden nousuun, mutta samalla tuntea olonsa turvalliseksi, jos markkinat laskevat.

Tuomme säännöllisesti markkinoille uusia Sijoitusobligaatioita, joiden tuotto perustuu analyytikoidemme näkemyksen mukaan valittuun markkinaan.

Miten Sijoitusobligaatio toimii?

Pääomaturvattu Sijoitusobligaatio koostuu kahdesta osasta. Korko-osa varmistaa nimellispääoman palautuksen kokonaan tai osittain eräpäivänä ja tuotto-osa on sidottu kohde-etuudeksi valitun markkinan (esimerkiksi osakemarkkina) kehitykseen. Tuotto-osa mahdollistaa osallistumisen nousevaan markkinaan.

Nordean Sijoitusobligaatioiden juoksuaika on tyypillisesti kahdesta kuuteen vuotta. Sijoitusobligaatioita myydään joko nimellisarvoonsa tai hieman sen yli. Jos myyntihinta on yli nimellisarvon, eli sijoituksesta maksetaan niin sanottu ylikurssi, menetetään ylikurssi kohde-etuuden arvonkehityksen ollessa negatiivinen sijoitusaikana. Alla olevassa kuvaajassa on havainnollistettu Sijoitusobligaatioiden eri osien toimintaa.

Sijoitusobligaatioiden rakennuspalikat

Sijoitusobligaatiot, joissa on ylikurssia, sisältävät hieman korkeamman riskin kuin ne, jotka myydään nimellisarvoonsa. Kuten yllä olevasta kuvasta kuitenkin on nähtävissä, ylikurssi antaa myös korkeamman tuottopotentiaalin kohdemarkkinan noustessa. Tuottokerroin määrittää miten suuren osuuden kohdemarkkinan noususta saat tuottona. Tuottokerroin on sitä isompi mitä enemmän tuote sisältää ylikurssia. Alla olevassa taulukossa on havainnollistettu miten pääomaturvattu Sijoitusobligaatio käyttäytyy eri markkinaskenaarioissa.

Merkintähinta100 % (ei ylikurssia)110 % (10 % ylikurssia)
Sijoitettu määrä1 000 euroa1 100 euroa
Tuottokerroin70 %135 %
Erääntymisarvo kun:
Kohdemarkkina laskee 30 %1 000 euroa1 000 euroa
Kohdemarkkina nousee 30 %1 210 euroa1 405 euroa
Tutustu tarkemmin Sijoitusobligaatioiden toimintaan katsomalla videomme. Alta löydät tällä hetkellä merkinnässä olevat Sijoitusobligaatiot. Tuotekohtaisesta markkinointimateriaalista ja lopullisista ehdoista voit lukea miten kyseinen tuote toimii ja mille riskeille ja kustannuksille sijoittaja altistuu.
Lisää Sijoitusobligaatioista

Sijoitusobligaatiot

Sijoitusobligaatiot lasketaan liikkeeseen jonkin Nordea Bank Oyj:n EMTN-ohjelman alla. Tarkat ehdot kullekin Sijoitusobligaatiolle määritetään lopullisissa ehdoissa ja kyseisen ohjelman Ohjelmaesitteessä. On tärkeää, että tutustut näihin dokumentteihin ja tuotteen markkinointimateriaaliin ennen sijoituspäätöstä. Löydät kaikki ohjelmaesitteemme osoitteesta nordea.comAvautuu uuteen ikkunaan.

Vastuuvarauma